Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.
 

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Čeprav je za rudarstvo to bistvenega pomena, pa masivni tovornjaki porabijo ogromno goriva ter potrebujejo strokovno oskrbo in vzdrževanje. Če se ne upravljajo učinkovito, lahko predstavljajo velik odtok virov. Zagotavljamo integriran sistem za upravljanje goriva, ki rudarjem omogoča, da pridobijo celoten vpogled v porabo goriva na lokaciji rudnika, vključno z ravnmi goriva na vsakem območju, gorivom, ki se porabi za vsako sredstvo, ter alarmi in poročili. Za razliko od drugih sistemov za gorivo, naš sistem temelji na industrijski telemetriji, ki ohranja varnost in zaščito podatkov, celo v primeru izpada električne energije.

  Naloži si brošuro

  Rešitev za upravljanje goriva v rudarstvu: Spremeni svoj OPEX goriva v priložnost.

  Preberi blog

  Iz dizelskega goriva, ki ga črpaš v »tovornjake na steroidih«, iztisni bistvene prihranke.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Vzdrževalne delavnice za tovornjake se soočajo z raznovrstnimi izzivi v zvezi z vzdrževalnimi opravili ter nadzorom in varnostjo objektov, v katerih se vzdrževanje izvaja. Naša integrirana rešitev pomaga izboljšati vzdrževanje tovornjakov, upravljanje delov, integracijo objektov in upravljanje varnosti ter izboljšuje učinkovitost poteka dela in upravljanje opravil. Prav tako lahko združiš neodvisne platforme za integriran sistem avtomatizacije in sistem zbiranja podatkov.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • Transportni sistemi so ključnega pomena za vsako delovanje rudnika in predstavljajo izzive v smislu inženiringa, delovanja in vzdrževanja, saj lahko premajhna zmogljivost ali ustavitve ogrozijo celotno delovanje. Schneider Electric zagotavlja integrirane sisteme za transporterje za rudarjenje z integriranimi arhitekturami, ki nemoteno povežejo vse ključne komponente v sistem, vključno z električno energijo, kontrolami, pogonskimi sistemi, nadzornimi kamerami, senzorji in drugimi terenskimi napravami.

  • Diagnosticiraj težave in predvidi potencialne okvare

  • Povečaj razpoložljivost, zanesljivost in varnost

  • Povečaj produktivnost

  • Dosezi vrhunski nadzor hitrosti in navora

  Ogled izdelkov za industrijsko avtomatizacijo in krmiljenje

  Od relejev, ki jih je mogoče programirati, do krmilnikov gibanja in vmesniških modulov za aplikacije, od enostavnih strojev do kompleksnih procesnih sistemov.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Zlagalniki/prekladalniki imajo ključno vlogo pri doseganju učinkovitega upravljanja zalog, kar je bistveni del rudarskih dejavnosti. Rešitve podjetja Schneider Electric z naprednimi tehnologijami za določanje položaja in preprečevanje trkov jim pomagajo delovati z največjo učinkovitostjo in zanesljivostjo:

  • Nemotena integracija s sistemi za upravljanje zalog in terenskimi napravami

  • Redundantne krmilne naprave za preprečevanje motenj

  • Zanesljiva brezžična komunikacija in enostavnejše odpravljanje težav z dostopom na daljavo

  • Vrhunski nadzor hitrosti, pospeševanja in navora

  • Zmanjšano vzdrževanje z nemotenimi postopki

  Ogled izdelkov za industrijsko avtomatizacijo in krmiljenje

  Od relejev, ki jih je mogoče programirati, do krmilnikov gibanja in vmesniških modulov za aplikacije, od enostavnih strojev do kompleksnih procesnih sistemov.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • Upravljanje več procesov in strojev zahteva vrsto krmilnikov in terenskih naprav v močno distribuirani konfiguraciji. Naš integriran krmilni sistem za avtomatizacijo rudarjenja in obdelave rudnin omogoča prilagodljivost za inženiring, delovanje in vzdrževanje ter nemoteno integracijo in preglednost vseh operacij v preprostem okolju.

  • Napredne distribuirane arhitekture etherneta, ki lahko upravljajo kompleksna instrumentacijska omrežja in aplikacije na motorni pogon

  • Enotno okolje za zasnovo, delovanje in vzdrževanje obrata

  • Procesno in predmetno usmerjeno; aplikacija sledi dejanski postavitvi rudnika

  • Namenska objektna knjižnica za rudarske dejavnosti

  Ogled izdelkov za industrijsko avtomatizacijo in krmiljenje

  Od relejev, ki jih je mogoče programirati, do krmilnikov gibanja in vmesniških modulov za aplikacije, od enostavnih strojev do kompleksnih procesnih sistemov.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Upad kakovosti rude, vse bolj kompleksna mineralogija in potreba po ohranjanju vode in energije zahtevajo večjo učinkovitost obratov ter upravljavcev za predelavo kovin in mineralov. Naša optimizacija procesov uporablja procesne in ekonomske podatke v realnem času za določanje nastavitvenih točk, ki zagotavljajo maksimalni dobiček iz poslovanja, medtem ko izpolnjujejo vse regulativne zahteve, zagotavljajo trajnostno učinkovitost obrata in povečano donosnost naložb:

  • Stabilizacija kakovosti izdelka in zmanjšanje variabilnosti

  • Povečanje hitrosti proizvodnje in izkoriščenosti opreme

  • Zmanjšanje porabe energije, vode in kemikalij

  • Pridobitev vpogleda v dejavnosti obrata in poslovne dejavnosti v realnem času

  • Zajemanje, združevanje in pretvarjanje podatkov v obvladljive in koristne informacije

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Poenoteno okolje za modeliranje procesnih obratov zajema celoten življenjski cikel obrata, od simulacije do preverjanja sistema , usposabljanja upravljavcev in zagona. Dinamična simulacija je celostni računalniški simulator procesov, ki uporabnikom omogoča, da se varno in dobičkonosno spopadajo z izzivi načrtovanja in delovanja sodobnega procesnega obrata.

  • Potrdi zasnovo procesa ter prihrani čas pri inženiringu in zagonu

  • Preveri nadzorne sisteme pred povezavo in se izogni dragim napakam

  • Usposobi upravljavce v okolju podobnega obrata

  • Olajšaj prenos znanja

  Prenesi list s podatki o izdelkih

  Dinamična simulacija DYNSIM Dynamic Simulation® je celostni, dinamični simulator procesov, ki uporabnikom omogoča, da se varno in dobičkonosno spopadajo z dinamičnimi izzivi načrtovanja in delovanja moderne procesne tovarne.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Interaktivno VR okolje za usposabljanje upravljavcev in terenskega osebja, ki:

  • podpira zajemanje in prenos najboljših praks

  • povečuje učinkovitost upravljavcev in terenskega osebja

  • zmanjšuje drage napake, ki se jim je mogoče izogniti

  • pomaga preprečiti nepotrebno vzdrževanje in popravila

  Preizkusi izobraževanje upravljavca s pomočjo virtualne resničnosti ( VR Immersive Operator Training)

  Operativni vpogled in avtomatizacija vzpodbujata varnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih, povečujeta uspešnost in omejujeta tveganje.

  Preberi več o EYESIM

  Sistem za poglobljeno izobraževanje (ITS), SimSciTM EYESIMTM, povezuje vse upravljavce in osebje obrata z visokokakovostno tridimenzionalno simulacijo procesa in virtualnim sprehajanjem skozi okolje obrata.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • Voda je novo zlato v rudarstvu. S povečevanjem okoljskih predpisov se bo povečala potreba po nadzoru in spremljanju porabe vode skozi celoten življenjski cikel rudnika. Upad kakovosti rudarskih materialov bo povečal intenzivnost mineralnih procesov in porabo vode. Schneider Electric zagotavlja celostno rešitev za upravljanje vode:

  • Telemetrija za spremljanje in nadzor operacij, kot so kakovost vode, vodostaja in črpanje po razpršenih in/ali nedostopnih območjih

  • Orodja za mobilnost za preglede vode, zlasti na lokacijah brez instrumentov

  • Orodja za poročanje in ponazoritev za enoten posnetek vodooskrbnosti v vseh obratih in lokacijah stranke

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Vpliv rudarskih dejavnosti na okolje in posledični regulativni pritisk sta prisilila industrijo, da je napredovala k bolj trajnostnemu delovanju. Naše rešitve integrirajo tehnologije oddaljenega zaznavanja za proaktivni nadzor, poročanje in alarme kritičnih okoljskih podatkov, kot so hrup, prah, voda in vreme:

  • Proaktivni nadzor izboljšuje odzive na okoljska opozorila

  • Višja kakovost poročanja o okolju

  • Manjša odvisnost od zunanjih izvajalcev za zbiranje in analizo podatkov

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • Stroški vzdrževanja so pomemben del stroškov rudarskih dejavnosti in lahko predstavljajo skoraj polovico proračuna. Običajno se več kot 60 % celotne rudarske delovne sile posveča servisiranju ali popravilom kompleksnih sredstev na terenu. Od spremljanja stanja do naprednega strojnega učenja in modeliranja rešitev, ki zaznavajo neznatne spremembe v vedenju sistemov, naše rešitve prepoznavajo zgodnje opozorilne znake, ki lahko vodijo do manjše učinkovitosti opreme in nenačrtovanih okvar.

  • Podaljšaj življenjsko dobo opreme in znižaj stroške vzdrževanja

  • Odkrij slaba sredstva

  • Skrajšaj nenačrtovane izpade

  • Prepreči okvare opreme

  Preberi več o APM

  Oglej si, kako lahko za vsa svoja sredstva dosežeš najvišji donos v celotnem podjetju.

  Več o upravljanju stanja

  S pomočjo sistema za upravljanje pogojev zmanjšaj število nenačrtovanih prekinitev in dosezi proaktivno vzdrževanje.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Optimizacija vsakega stanja v rudarskem procesu ločeno brez upoštevanja celotnega sistema lahko pogosto pomeni izgubo priložnosti varčevanja z energijo. Z našo rešitvijo upravljanja proizvodnje lahko konsolidiraš in upravljaš podatke iz več rudnikov, obratov in poslovnih sistemov za sprejemanje bolj informiranih odločitev. Sistem za upravljanje proizvodnje deluje z roko v roki z našo celovito enotno rešitvijo za načrtovanje in časovno razporejanje. Orodje upošteva rudarske materiale, obdelavo, zmogljivosti dobavne verige in stroške za zagotavljanje optimalnega načrta, ki povečuje dobiček.

  Ogled programske opreme za optimizacijo delovanja

  Oblikuj prihodnost s programsko opremo za optimizacijo delovanja.

  Ogled programske opreme za spremljanje in upravljanje energije

  Sestavi operativni sistem prihodnosti z našimi rešitvami za upravljanje informacij, vmesnik HMI, spremljanje in krmiljenje.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Morda najpomembnejši vidik avtomatiziranih rudarskih sistemov je priložnost za centraliziranje spremljanja na eno fizično lokacijo za vse procese v celotnem postopku. Center za operacije na daljavo omogoča centralizacijo številnih funkcij spremljanja in krmiljenja za več operacij na daljavo na eni sami fizični lokaciji. Schneider Electric zagotavlja široko ponudbo rešitev, ki pokrivajo potrebe in zahteve pri ustanovitvi centra za oddaljene operacije. Rešitve vključujejo:

  • IT-infrastruktura

  • Platforme za sodelovanje

  • Tehnologije za zbiranje podatkov

  • Združevanje in analiza

  Ogled programske opreme za spremljanje in upravljanje energije

  Sestavi operativni sistem prihodnosti z našimi rešitvami za upravljanje informacij, vmesnik HMI, spremljanje in krmiljenje.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • V rudarski industriji podjetja povečujejo svoje naložbe v digitalno tehnologijo. Internet stvari spreminja način usklajevanja dejavnosti. Schneider Electric ponuja preproste, samostojne ali popolnoma integrirane rešitve infrastrukture informacijske tehnologije:

  • Rešitve celovitih storitev za podatkovna središča: od omar do vrste omar, do prostorov in zgradbe

  • Vnaprej izdelana podatkovna središča in UPS-ji, zasnovani za zahtevna okolja

  Ogled rešitev za podatkovni center in omrežje

  Konfigurabilne rešitve na osnovi omare, ki združujejo moč, hlajenje, upravljanje in varnost za podporo uvajanja IT-opreme v okoljih Edge (lokalno).

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Rudarske dejavnosti so intenzivne, s pogosto uporabo strojev in ljudi v široko razpršenih območjih. Rudarji morajo imeti popolno preglednost nad celotnim rudnikom, da lahko zagotovijo varno, zaščiteno in učinkovito delovanje. Schneider Electric zagotavlja integrirane rešitve za upravljanje objektov: dostop, nadzor in avtomatizacija zgradb, vključno z naprednim video nadzorom za rudarske dejavnosti.

  • Rešitve za vse pogoje osvetlitve, aplikacije ali okolje

  • Video upravljanje in analize

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

 • Rudarske dejavnosti zahtevajo varne, visoko razpoložljive in energetsko učinkovite rešitve za distribucijo električne energije za nizko- in srednjenapetostne električne instalacije. Schneider Electric zagotavlja celovite rešitve za rudarsko industrijo, od nizkonapetostne in srednjenapetostne opreme do transformatorjev in avtomatizacije omrežja, da pokrije vse potrebe po distribuciji električne energije. Na internetu stvari zasnovane arhitekture za upravljanje energije izboljšujejo povezljivost, varnost omrežja, zanesljivost delovanja v realnem času in pametno analizo za brezskrbnost strank ter znatne finančne koristi.

  Pridobi katalog

  Premset: Kompaktna modularna vakuumska stikalna oprema z zaščitenim celostnim izolacijskim sistemom.

  Prenesi brošuro

  SM6 – izolirana zračna stikalna oprema.

  Ogled SN distribucije in avtomatizacije omrežja

  Naša ponudba zajema tako srednjenapetostno stikalno opremo in transformatorje kot komponente za avtomatizacijo električne energije, s katerimi pokrivamo vse potrebe, vezane ne distribucijo električne energije za namene energetskega upravljanja.

  Ogled NN izdelkov in sistemov

  Spoznaj našo celotno ponudbo varnih in zanesljivih rešitev za distribucijo nizkonapetostne električne energije, vključno z odklopniki, stikali in ohišji.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Podkrepi svoje projekte z našo modularno montažno električno hišo (e-hišo), integrirano in pametno rešitvijo, ki optimizira izvedbo projekta, zniža investicijske in operativne stroške ter tudi zmanjša tveganja projektov.

  Odkrij novi tržni trend

  Z našo montažno električno hišo čim bolje izkoristi energijo – tovarniško integrirana, preizkušena, preverjena in kompaktna rešitev za distribucijo energije.

  Ogled SN distribucije in avtomatizacije omrežja

  Naša ponudba zajema tako srednjenapetostno stikalno opremo in transformatorje kot komponente za avtomatizacijo električne energije, s katerimi pokrivamo vse potrebe, vezane ne distribucijo električne energije za namene energetskega upravljanja.

  Ogled NN izdelkov in sistemov

  Spoznaj našo celotno ponudbo varnih in zanesljivih rešitev za distribucijo nizkonapetostne električne energije, vključno z odklopniki, stikali in ohišji.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Primarne in sekundarne rudarske aplikacije močno poganjajo električni motorji. Naši inteligentni centri za krmiljenje motorja prinašajo najnaprednejše funkcije upravljanja motorja na področju zaščite, merjenja in spremljanja. Enostavno se integrirajo v obstoječo infrastrukturo obrata in procesne sisteme preko prilagodljivih arhitektur, odprtih za vsa večja industrijska omrežja. V središču naših inteligentnih sistemov za krmiljenje motorja (IMCC) so naši inovativni motorni releji in hitrostni pogoni, ki dodajajo vgrajene pametne funkcije za spremljanje energije, upravljanje informacij, optimizacijo procesov in predvidljivo vzdrževanje na osnovi stanja.

  Vodnik za uporabo velikih črpalk

  Reševanje dileme med NN in SN ob optimizaciji stroškov za upravljanje motorja.

  Nabor izdelkov za upravljanje z motorji z visoko močjo

  Rešitve za električne motorne aplikacije nad 100 kW.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Odkrij priložnosti za varčevanje z energijo v svojih najbolj energijsko intenzivnih rudarskih dejavnostih z našo edinstveno integrirano rešitvijo. Združevanje podatkov o energiji, procesu in proizvodnji, da ti omogočimo, da dosežeš nenehno spremljanje in vzdrževanje teh prihrankov.

  Prenesi našo brošuro

  Rešitve za energetsko učinkovitost za železarsko industrijo.

  Spoznaj program Resource Advisor

  Enotna platforma na ravni podjetja za upravljanje energije in trajnosti.

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.
 • Izkoriščanje obnovljivih in hibridnih virov energije mora biti del strategije, da bi ostali konkurenčni. Zahvaljujoč našemu strokovnemu znanju na področju sončnih tehnologij in tehnologij mikro omrežij lahko zagotovimo učinkovite rešitve na osnovi obnovljivih virov:

  • Energetska učinkovitost, upravljanje energije, obnovljiva energija in nove energetske tehnologije

  • Hibridna proizvodnja fotovoltaičnih sistemov

  • Arhitekture hibridnih sistemov, ki obravnavajo najbolj ekonomično mešanico energetskih virov

  Za več informacij obišči podporo

  Ne najdeš tega, kar iščeš? Za več informacij se obrni na našo službo za pomoč strankam.

Poišči izdelke in rešitve

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Brezplačno"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Naloži"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSI"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?