Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Schneider Electric, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

0. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Schneider Electric môže zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa potreby. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa od poslednej aktualizácie z 13. mája 2013 zmenilo.

Spoločnosť Schneider Electric si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa potreby, napríklad v súlade s vývojom zákonov, predpisov a postupov spoločnosti Schneider Electric, alebo v súlade s požiadavkami orgánov dohľadu.

V takomto prípade spoločnosť Schneider Electric informuje jednotlivcov spoločnosti Schneider Electric, ktorých sa týkajú významné zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Schneider Electric uverejní nové verzie na relevantných interných a externých webových stránkach.

Hlavné zmeny a dôvody zmien medzi aktuálnou verziou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a jeho predchádzajúcou verziou z 13. mája 2013 sú nasledovné:

– nová prezentácia vo forme viacúrovňového vyhlásenia o ochrane osobných údajov s cieľom zjednodušiť jeho znenie

– zlepšenie štylizácie

– konzistentné znenie na webových stránkach spoločnosti Schneider Electric

– špecifikácia našich aktivít v oblasti spracovania a zdieľania údajov, ako aj typu spracovaných informácií s cieľom zlepšenia zrozumiteľnosti

– zmeny z dôvodu zapracovania nových regulačných požiadaviek vyplývajúcich z GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov v EÚ).

1. Prečo práve toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť Schneider Electric sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a o tom, ako sú vaše osobné informácie chránené. Odporúčame, aby ste si ho prečítali pred prístupom k digitálnemu obsahu spoločnosti Schneider Electric.

Spoločnosť Schneider Electric výrazne podporuje základné práva na ochranu súkromia a osobných údajov, ako aj dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných zákonov na ochranu osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Schneider Electric spracováva a chráni osobné údaje jednotlivcov, ktorí používajú naše webové stránky a iný digitálny obsah, ako aj v súvislosti s našimi offline obchodnými aktivitami.

Spoločnosť Schneider Electric prijala internú globálnu stratégiu ochrany osobných údajov, ktorá sa vzťahuje na všetky naše dcérske spoločnosti pri zbieraní, spracovaní, používaní, šírení, prenose a uchovávaní osobných údajov. Zavádza spoločné pravidlá pre všetky naše pobočky vo všetkých krajinách a má za cieľ zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií v rámci spoločnosti Schneider Electric.

Spoločnosť Schneider Electric taktiež ustanovila toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov ako externú publikáciu našich Záväzných firemných pravidiel („BCR“), ktorá bola schválená dozornými orgánmi Európskej únie pre ochranu osobných údajov v novembri 2012 na účely spracovania osobných údajov z EHP z pozície prevádzkovateľa. V Záväzných firemných pravidlách spoločnosti Schneider Electric rešpektujeme a zohľadňujeme hlavné princípy pravidiel EÚ o ochrane údajov, pretože naše hlavné sídlo je na území Európskej únie.

2. Aký je rozsah pôsobnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov? Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky dcérske spoločnosti a digitálny obsah spoločnosti Schneider Electric, pokiaľ nebolo vydané osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré by ho dopĺňalo alebo nahrádzalo. Mali by ste si skontrolovať vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré máte k dispozícii pre všetok digitálny obsah.

Spoločnosť Schneider Electric je globálna spoločnosť s právnickými osobami, obchodnými procesmi, riadiacimi organizáciami a systémovou infraštruktúrou, ktorá prekračuje hranice. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky aktivity týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Schneider Electric, ktoré vykonáva prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, vrátane ponúk produktov a služieb a digitálneho obsahu (napr. webové stránky, aplikácie, návody, elektronické školenia, informačné letáky, reklama, komunikácia). Môže sa však doplniť o špecifickejšie oznámenie/vyhlásenie/stratégiu ochrany osobných údajov („vyhlásenie“) alebo dokonca nahradiť iným vyhlásením špecifickým pre konkrétny program, produkt, službu, obsah, alebo subjekt spoločnosti Schneider Electric. Je dôležité, aby ste si prečítali vám sprístupnené vyhlásenia a získali tak úplné informácie.

Prevádzkovateľmi pri spracovaní osobných údajov sú dcérske spoločnosti Schneider Electric, ktoré určili prostriedky a účely spracovania údajov. Tieto sa môžu líšiť od prípadu k prípadu. V mnohých prípadoch je hlavné sídlo spoločnosti Schneider Electric, Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Francúzsko, prevádzkovateľom údajov pri globálnych činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov vrátane webovej stránky www.schneider-electric.com .

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky dcérske spoločnosti Schneider Electric a ich zamestnancov.

Každá objednávka, ktorú ste uskutočnili online, podlieha aj podmienkam uvedeným na príslušných stránkach. Musíte si ich prečítať.

3. Prečo zbierame a používame osobné informácie?

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely vrátane vybavovania vašich objednávok a požiadaviek, správy nášho vzťahu, vykonávania prieskumov, zlepšovania našich produktov, služieb, online obsahu, ako aj vašej používateľskej skúsenosti, spravovania vášho účtu a programov, do ktorých ste sa zapojili, analýzy aktivít na našich webových stránkach, riadenia našich marketingových aktivít, poskytovania kontextovej a cielenej reklamy, zaistenia bezpečnosti našich aktivít, ochrany pred podvodmi a, všeobecnejšie, vykonávanie našich obchodných aktivít.

Naším primárnym cieľom pri zhromažďovaní informácií je poskytovať našim zákazníkom a ostatným používateľom kvalitnejšie služby a plynulé, efektívne a personalizované prostredie pri používaní nášho digitálneho obsahu.

Spoločnosť Schneider Electric zhromažďuje osobné údaje na nasledujúce účely:

– Vybavenie objednávok produktov, služieb a digitálneho obsahu. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme mohli doručiť vašu objednávku, prijať platbu, komunikovať s vami o stave vašej objednávky a na účely správy zmluvného vzťahu.

– Spracovanie žiadostí uchádzačov o zamestnanie.

– Spracovanie vašich požiadaviek o poskytnutie informácií. Ak nás kontaktujete, vytvoríme záznam o vašej korešpondencii alebo komentároch, vrátane vašich osobných informácií, do osobitného súboru pre vás. Tieto informácie používame na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby v prípade, že nás budete opäť kontaktovať.

– Poskytovanie technickej podpory, ktorú od nás žiadate. Osobné informácie sú potrebné na identifikáciu vašich systémov, pochopenie konfigurácie produktov, diagnostiku vašich otázok a poskytnutie riešení.

– Na účely správy vzťahov. To zahŕňa komunikáciu s vami o produktoch, službách a digitálnom obsahu, ktoré ste získali, aby sme pre vás zabezpečili ich najlepšie využitie, a to aj prostredníctvom e-mailov a letákov s novinkami. Napríklad údaje o polohe sa môžu použiť na odporúčanie zdrojov produktov alebo podpory vo vašej blízkosti.

– Na vykonávanie prieskumov a ankiet. Zhromažďujeme osobné údaje od osôb, ktoré dobrovoľne vykonávajú prieskumy alebo sa zúčastňujú v anketách. Tieto informácie používame na to, aby sme vás lepšie spoznali, zistili úroveň vašej spokojnosti a zlepšovali naše produkty, služby a digitálny obsah.

– Zlepšovanie našich produktov, služieb a digitálneho obsahu; napríklad analyzujeme využitie našich aplikácií a stránok s cieľom identifikovať oblasti a funkcie, v ktorých majú používatelia problémy, a následne ich prepracovať.

– Získanie informácií o vašom vyhľadávaní a prezeraní. Zhromažďujeme určité osobné informácie, keď navštívite náš digitálny obsah alebo kliknete na odkazy na produkty a služby. Tieto informácie zhromažďujeme na zlepšenie používateľského prostredia pri vašich ďalších návštevách (napr. výber krajiny alebo obsahu zameraného na profil), na pomoc pri efektívnejšom fungovaní stránok, na zhromažďovanie širokého spektra demografických informácií na účely analýzy činnosti a výkonnosti týchto stránok, ako aj na hodnotenie účinnosti našej reklamy. Môžeme použiť súbory cookie a iné identifikátory alebo podobné technológie (ďalej len "cookie"), aby sme získali informácie o odkazujúcej webovej stránke, type použitého prehliadača, prezeranom obsahu, ako aj o dátume a čase prístupu k digitálnemu obsahu. Ďalšie informácie o našom používaní súborov cookie a o vašich možnostiach ich správy nájdete v našej Informácii o súboroch cookie (pozrite si našu Informáciu o súboroch cookie).

– Správu vášho účtu. Keď sa zaregistrujete, používame vaše osobné údaje na to, aby sme vám poskytli prístup k digitálnemu obsahu a našim službám, overili vašu identitu a mohli s vami komunikovať.

– Uskutočňovanie našich propagačných programov a aktivít: zhromažďujeme od vás osobné údaje, keď sa pripojíte k propagačnému alebo vernostnému programu či aktivite. Tieto informácie používame na správu programu alebo aktivity, na odosielanie relevantných e-mailov o programe a aktivite, na informovanie výhercov a na zverejnenie zoznamu výhercov v súlade s platnými predpismi a zákonmi.

– Pre nás (vrátane našich dcérskych spoločností) a vybrané tretie strany, aby sme vám mohli poštou, faxom, telefonicky, elektronickou poštou, prostredníctvom textových správ a elektronickej komunikácie zasielať marketingové informácie o propagačných akciách, novinkách a nových produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, v súlade s platnými požiadavkami na prihlásenie a zrušenie odberu.

– Posielanie určitých správ a/alebo cielenej reklamy týkajúcich sa našich produktov a služieb (alebo produktov a služieb našich dcérskych spoločností) prostredníctvom pop-up správ, bannerov, videí, e-mailov a akéhokoľvek iného formátu reklamy. Napríklad: 

 • môžeme vám poskytnúť kontextovú reklamu alebo iný obsah na základe obsahu navštívenej webovej stránky alebo iných informácií, ktoré o vás máme, keď si prezeráte náš digitálny obsah;
 • môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní digitálneho obsahu a služieb pomocou súborov cookie s cieľom poskytovať vám cielenú reklamu prostredníctvom e-mailov, bannerov/pop-up správ alebo iného formátu, keď navštívite:
  • náš digitálny obsah; a tiež
  • webové stránky tretích strán alebo aplikácie, ktoré nemajú žiadne spojenie s naším digitálnym obsahom. Reklama na týchto webových stránkach tretích strán môže obsahovať inzerciu o spoločnosti Schneider Electric. 

Môžeme napríklad použiť údaje o polohe s cieľom informovať vás o miestnych propagačných akciách a aktivitách. Ďalšie informácie o používaní súborov Cookies a vašich možnostiach ich správy nájdete v našej informácii o súboroch Cookies.

– Aby sme mohli skombinovať informácie získané online a informácie o vás získané offline a vytvorili váš profil, ktorý by sme mohli použiť na poskytovanie personalizovaných služieb. Napríklad používateľ, o ktorom sa domnievame, že je elektrikár (najmä vďaka informáciám poskytnutým v čase registrácie a iným informáciám získaným zo zdrojov tretích strán), môže vidieť reklamu týkajúcu sa elektrotechnických nástrojov v digitálnom obsahu a/alebo na webovej stránke a v aplikácii tretej strany, ktoré by používateľ s inou špecializáciou súvisiacou s energiou nevidel. Podobne môžu používatelia vidieť iný obsah v digitálnom obsahu alebo dostávať rôzne e-maily obsahujúce rôzne reklamy alebo prieskumy. Súbory Cookies môžeme použiť aj na geografické cielenie na používateľov.

– Zaistenie bezpečnosti našich produktov, služieb a digitálneho obsahu našich aktivít a aktivít iných, ochranu pred podvodom a dodržiavanie našich zmluvných podmienok a tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Môžeme tiež vyšetrovať prípadné porušenia.

– Aby sme mohli vykonávať alebo riadiť naše obchodné aktivity, napríklad kvôli kontrole kvality a konsolidovanému výkazníctvu.

– Aby sme mohli podporiť korporátne transakcie a reorganizácie, ktoré sa týkajú spoločnosti Schneider Electric.

– Zabezpečenie kontinuity obchodnej činnosti a obnovy po haváriách.

– Zaistenie dodržiavania zákonných povinností, ktorým podliehame. Napríklad účtovné a daňové povinnosti.

– Na akýkoľvek iný účel, ktorý je iným spôsobom spojený s vami.

4. Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spoločnosť Schneider Electric spracováva rôzne typy osobných údajov vrátane informácií týkajúcich sa totožnosti a kontaktov, informácií súvisiacich s profesiou, informácií o vašich preferenciách, vašich vzťahov s nami, finančných informácií, údajov o prenose online a o obsahu, ktorý nám poskytujete. Vo väčšine prípadov získavame tieto údaje od vás. Taktiež nakupujeme zoznamy od marketingových agentúr a získavame informácie od našich partnerov prostredníctvom súborov cookie a sociálnych sietí.

Osobné informácie (nazývané aj osobné údaje) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, alebo na jeden alebo viac faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi typy osobných informácií, ktoré o vás spracovávame, patria: 

 • informácie týkajúce sa totožnosti a kontaktu, ako je vaše meno, firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, vekové rozpätie, kontaktné adresy
 • informácie súvisiace s profesiou, ako napríklad typ zákazníka, funkcia v zamestnaní, názov pracovnej pozície, nákupný orgán, časový rámec nákupu; získavanie a používanie produktov, služieb a digitálneho obsahu spoločnosti Schneider Electric; alebo, ak ste uchádzačom o zamestnanie, vaše vzdelanie, odborné skúsenosti a predošlé zamestnania
 • vaše preferencie, ako sú preferované produkty a služby, preferované kontakty, marketingové preferencie a vaše pracovné záujmy, ak sa uchádzate o zamestnanie
 • vaše interakcie s nami, ako napríklad vaše otázky, objednávky, reklamácie, odpovede na otázky prieskumu
 • finančné informácie, ako napr. údaje o bankovom účte, informácie o kreditnej karte
 • online údaje o návštevnosti, ako napr. IP adresa, identifikátory zariadení a systémov, vaše používateľské ID a heslo do účtu Schneider Electric, podrobnosti o prihlásení, odkazujúca webová stránka, typ použitého prehliadača, konzultovaný obsah a umiestnenie na základe vašej IP adresy alebo informácií odosielaných prostredníctvom vášho mobilného zariadenia
 • obsah, ktorý ste poskytli prostredníctvom online fór alebo iným spôsobom (pozrite si časť 5 „Váš obsah“ nižšie). 

Aby ste mohli využívať výhody digitálneho obsahu, budete nám musieť poskytnúť niektoré osobné informácie. V prípade potreby túto skutočnosť uvedieme. Ak tieto informácie neposkytnete, digitálny obsah nebudete môcť využívať vôbec, alebo len čiastočne.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na anonymné osobné informácie, čo znamená, že osoby už nie sú identifikovateľné alebo sú identifikovateľné len s neúmerne vysokými nárokmi na čas, náklady alebo prácu. Ak sa anonymizované údaje stanú identifikovateľnými, uplatní sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vo väčšine prípadov získavame tieto informácie priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa, ktorý má s nami obchodný vzťah. Informácie môžeme získať aj prostredníctvom predajcu alebo obchodného partnera, zakúpením zoznamov zákazníkov od marketingových agentúr, z vašich skúseností s prehliadaním online obsahu, zo sociálnych sietí pri pripájaní sa s týmito údajmi a prostredníctvom súborov cookie (pozrite si našu Informáciu o súboroch cookie). Podrobnejšie informácie o zdrojoch osobných údajov tretej strany (ak nejaké sú) môžete získať tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese uvedenej v časti 9.

5. Váš obsah

Môže sa stať, že budete mať príležitosť prispieť obsahom, vrátane fotografií alebo komentárov, do online fór, aplikácií alebo do iných digitálnych platforiem prevádzkovaných spoločnosťou Schneider Electric. Váš obsah nesmie byť škodlivý. Musí rešpektovať práva a záujmy iných. Pred zdieľaním údajov niekoho iného musíte získať jeho súhlas. Pri zdieľaní informácií vo fóre by ste mali postupovať obozretne.

Obsah, ktorý nám poskytnete, musí rešpektovať práva a záujmy iných vrátane ich práv na ochranu osobných údajov a súkromia. Nemal by byť urážlivý, neúctivý ani akokoľvek škodlivý.

Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, potvrdzujete, že ste najskôr získali jej súhlas so spracovaním svojich osobných informácií, vrátane citlivých osobných údajov, a že ste ju informovali o našej identite a účeloch (ako sú uvedené vyššie), na ktoré budú jej osobné údaje spracované.

Aj keď sa spoločnosť Schneider Electric snaží chrániť vaše osobné údaje, poskytovanie informácií online na zdieľanom fóre nie je bez rizika. Ak uverejníte príspevok, vyjadríte záujem alebo budete zdieľať osobné informácie, vrátane fotografií, na akomkoľvek fóre, sociálnej sieti, blogu alebo inom takomto fóre, buďte si vedomí toho, že všetky osobné informácie, ktoré odošlete, môžu byť prečítané, zobrazené, získané alebo použité ostatnými používateľmi týchto fór a na základe týchto informácií vás môžu kontaktovať, posielať vám nevyžiadané správy alebo môžu použiť tieto informácie na také účely, ktoré vy, ani spoločnosť Schneider Electric, nemáte pod kontrolou. Spoločnosť Schneider Electric nezodpovedá za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete odoslať na tieto fóra. Pred rozhodnutím o zdieľaní informácií o sebe alebo o inej osobe by ste mali postupovať obozretne.

6. S kým zdieľame osobné údaje?

Osobné údaje zdieľame s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Schneider Electric a poskytovateľmi služieb, ktorí sa podieľajú na našich činnostiach, s reklamnými a marketingovými agentúrami, so sociálnymi sieťami, ak používate ich prihlasovacie údaje, s webovými stránkami tretích strán, ak sa zaregistrujete s prihlasovacími údajmi spoločnosti Schneider Electric, s príslušnými regulačnými orgánmi a úradmi a s obchodnými nástupcami.

Schneider Electric je globálna skupina spoločností, ktoré pracujú ako jeden celok. Tímy, ktoré vám poskytujú služby, môžu pracovať pre rôzne dcérske spoločnosti. Sme presvedčení, že je v našom oprávnenom záujme, ako aj vo vašom záujme, aby sme na základe potreby informovanosti vaše osobné údaje zdieľali s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Schneider Electric na účely vykonávania činností spracovania údajov opísaných v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, napríklad v oblasti správy vzťahov so zákazníkmi, predaja alebo podpory produktov, marketingu, vývoja produktov, zlepšovania produktov, služieb a digitálneho obsahu, kontroly kvality údajov alebo na účely bezpečnosti, regulácie a dodržiavania predpisov.

Žiadame od poskytovateľov služieb, aby vykonávali činnosti spracovania údajov a poskytovali vám naše produkty, služby a online obsah. Medzi týchto poskytovateľov služieb patria aj poskytovatelia hostingových zariadení, informačných systémov, marketingové agentúry, IT podpora, bezpečnostné služby, finančné služby, doručovatelia produktov, externé účtovné firmy, právnici a audítori.

Informácie zdieľame aj nasledovne: 

– V súvislosti s poskytovaním inzercie môžeme zdieľať niektoré obmedzené osobné údaje (napríklad identifikátory zariadení, identifikátory súborov cookie) s reklamnými agentúrami alebo agentúrami, ktoré spravujú reklamu na webových stránkach a v aplikáciách tretích strán, na ktorých môžete vidieť reklamu.

– Takisto môžete pristupovať k nášmu digitálnemu obsahu a/alebo zaregistrovať sa prostredníctvom prihlasovacích údajov webových stránok tretích strán (napríklad Facebook a LinkedIn). Ak tak urobíte, budeme mať prístup k niektorým informáciám, ktoré ste zaregistrovali v týchto sociálnych sieťach, aby sme vám pomohli predbežne vyplniť registračný formulár pre digitálny obsah spoločnosti Schneider Electric. Použitím prihlasovacích údajov týchto webových stránok tretích strán môžete súčasne informovať svoje kontakty na týchto stránkach, že ste si vytvorili účet na stránke spoločnosti Schneider Electric. Ak sa chcete dozvedieť viac o informáciách dostupných pre vaše kontakty na týchto stránkach a o spôsobe obmedzenia ich komunikácie, odporúčame vám prečítať si ich podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

– Ak sa prihlásite na webové stránky tretích strán so svojimi prihlasovacími údajmi pre Schneider Electric, môžeme vaše osobné údaje zdieľať s vydavateľmi takýchto webových stránok tretích strán (napríklad vaše meno, špecializáciu, zamestnanie a e-mailovú adresu, ale nie vaše prihlasovacie údaje pre Schneider Electric). Skôr ako sa prihlásite s prihlasovacími údajmi pre Schneider Electric na takéto webové stránky tretích strán, mali by ste si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Ak to zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán umožňujú, môžeme získať informácie o vašom používaní danej webovej stránky tretej strany, ktoré potom môžeme použiť v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

– Spoločnosť Schneider Electric môže podľa potreby poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim a právnym nástupcom s cieľom umožniť zlúčenie, konsolidáciu, prevod väčšinového podielu alebo inú firemnú reorganizáciu, na ktorej sa spoločnosť Schneider Electric zúčastňuje. – Ak to vyžadujú zákony alebo súdne príkazy, prípadne na účely ochrany našich zákonných práv poskytneme vaše osobné údaje vládnym agentúram, ako aj regulačným a príslušným orgánom.

– Inými spôsobmi opísanými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo spôsobmi, s ktorými ste v určitom bode súhlasili.

– Spolu s inými informáciami takým spôsobom, aby vaša identita nemohla byť náležite určená (napríklad štatistické zostavy).

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani prenajímať tretej strane bez vášho súhlasu.

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť Schneider Electric spĺňa všeobecne uznávané kľúčové zásady ochrany osobných údajov (spravodlivosť, obmedzenie účelu, kvalita údajov, uchovávanie údajov, dodržiavanie práv jednotlivcov, bezpečnosť) a prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie osobných informácií.

Spoločnosť Schneider Electric rešpektuje práva na ochranu súkromia a záujmy jednotlivcov. Dcérske spoločnosti Schneider Electric budú pri spracovaní vašich osobných údajov dodržiavať nasledujúce princípy:

1. Spravodlivé a zákonné spracovanie osobných údajov. ;

2. Získavanie osobných údajov na konkrétne určené, legitímne účely a ich ďalšie spracovanie takým spôsobom, ktorý je kompatibilný s týmito účelmi. 

3. Získavanie osobných údajov, ktoré sú relevantné a nie sú nadbytočné na účely, na ktoré sa tieto údaje získavajú a používajú. Informácie môžeme poskytnúť anonymne, ak je to možné a vhodné, v závislosti od charakteru údajov a rizík spojených s ich plánovaným použitím. ;

4. Udržiavanie presnosti osobných údajov a v prípade potreby ich aktualizácia. Urobíme primerané kroky na opravu alebo odstránenie nepresných alebo neúplných informácií. 

5. Uchovávanie osobných údajov len na také časové obdobie, aké je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracované. ;

6. Spracovanie osobných údajov v súlade so zákonnými právami jednotlivcov. ;

7. Prijímanie vhodných technických, fyzických a organizačných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu, nezákonnému spracovaniu a neoprávnenej alebo náhodnej strate, zničeniu, alebo poškodeniu osobných údajov. 

8. Pri spracovávaní citlivých osobných údajov zabezpečenie náležitého upozornenia a súhlasu alebo informácia o tom, že spracovanie je inak v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všetky dcérske spoločnosti Schneider Electric musia zabezpečiť dodržiavanie vyššie uvedených zásad.

Spoločnosť Schneider Electric a jej dcérske spoločnosti sa zaväzujú prijímať komerčne prijateľné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, nezákonným spracovaním, náhodnou stratou alebo poškodením a neoprávneným zničením.

Ponúkame použitie zabezpečeného servera, ktorý vám umožní zadávať objednávky alebo pristupovať k informáciám o vašom konte. Implementujeme opatrenia na kontrolu prístupu pre naše interné systémy, ktoré obsahujú osobné informácie. Oprávneným používateľom sa poskytuje prístup k takýmto systémom prostredníctvom jedinečného identifikátora a hesla. Prístup k osobným informáciám poskytujeme našim zamestnancom výhradne na účely plnenia ich pracovných povinností. Školíme našich zamestnancov pre správne používanie a zaobchádzanie s osobnými informáciami. Aj od našich poskytovateľov služieb vyžadujeme dodržiavanie bezpečnostných opatrení podobných tým našim.

Implementujeme bezpečnostné opatrenia na určenie totožnosti registrovaných používateľov, aby príslušné práva a obmedzenia mohli byť pre týchto používateľov vynútiteľné. Ak ste registrovaný používateľ, používame prihlasovacie údaje a heslá na vaše overenie. Ste zodpovedný/-á za zachovanie bezpečnosti vašich prihlasovacích údajov.

Používaním nášho digitálneho obsahu alebo poskytnutím osobných údajov vyjadrujete súhlas s tým, že s vami budeme môcť elektronicky alebo iným spôsobom komunikovať o otázkach týkajúcich sa zabezpečenia, ochrany osobných údajov, používania a administratívy. Napriek nášmu úsiliu o zavedenie náležitých bezpečnostných opatrení prináša prehľadávanie online obsahu riziká a my vám nemôžeme zaručiť, že je úplne bezpečné.

8. Webové stránky tretích strán a sociálne siete

Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán a stránok sociálnych médií a upravte svoje nastavenia ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia. Na uvedené pravidlá sa nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Stránky alebo služby spoločnosti Schneider Electric môžu pre vašu potrebu alebo informáciu obsahovať odkazy na aplikácie, produkty, služby alebo webové stránky tretích strán. Ak použijete tieto odkazy, opustíte stránku spoločnosti Schneider Electric. Spoločnosť Schneider Electric nekontroluje stránky tretích strán alebo ich postupy pri ochrane súkromia, ktoré sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Schneider Electric. Neschvaľujeme ani sa nevyjadrujeme k stránkam tretích strán. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť alebo ktoré získavajú tieto tretie strany, sa nevzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Schneider Electric. Skôr ako povolíte získanie a používanie vašich osobných informácií, odporúčame vám, aby ste skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov všetkých stránok, s ktorými pracujete.

Poskytujeme tiež odkazy na sociálne médiá, ktoré vám umožňujú zdieľať informácie s vašimi sociálnymi sieťami a komunikovať so spoločnosťou Schneider Electric na stránkach rôznych sociálnych médií. Používanie týchto odkazov môže mať za následok získanie alebo zdieľanie informácií o vás. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a nastavenia ochrany osobných údajov stránok sociálnych médií, s ktorými pracujete, aby ste sa uistili, že rozumiete informáciám, ktoré môžu byť získané, použité a zdieľané týmito stránkami, a aby ste prispôsobili tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.

9. Aké sú vaše práva?

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom a požiadať o ich zmenu a doplnenie alebo vymazanie, ak sú nesprávne. Vždy môžete namietať voči priamemu marketingu.

Spoločnosť Schneider Electric bude dodržiavať vaše práva na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu. Môžete sa oboznámiť s povahou osobných údajov uchovávaných alebo spracúvaných o vás zo strany akéhokoľvek subjektu spoločnosti Schneider Electric a poskytneme vám prístup k vašim osobným údajom bez ohľadu na miesto ich spracúvania a uchovávania.

Ak sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich zmenu a doplnenie.

Žiadosť môžete odoslať na adresu: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Vždy máte právo vyjadriť námietky voči našej marketingovej komunikácii. Váš predchádzajúci súhlas sa vyžaduje, ak to vyžadujú príslušné zákony. Ak chcete zrušiť odber e-mailov, jednoducho použite funkciu uvedenú v dolnej časti každého e-mailu, ktorý vám pošleme.

Túto časť môžu dopĺňať odseky špecifické pre danú krajinu.

10. Dôležité informácie pre jednotlivcov v EHP

Ak sa nachádzate v EHP, spoločnosť Schneider Electric spĺňa aj špecifické požiadavky GDPR vrátane tých, ktoré sa týkajú právnych dôvodov spracúvania, cezhraničných prenosov údajov, automatizovaného rozhodovania a profilovania, uchovávania údajov, dodatočných práv, nárokov a kontaktných údajov na zodpovednú osobu.

10.1 Na akom právnom základe používa spoločnosť Schneider Electric osobné údaje?

Použitie osobných údajov je nevyhnutné vzhľadom na účely uvedené v odseku 3 vyššie, resp. na:

• Vykonanie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Schneider Electric a vami v súvislosti s používaním našich produktov, služieb alebo digitálneho obsahu. Vykonanie zmluvy zahŕňa aj znalosť vašej identity, špecializácie a tiež komunikáciu s vami za účelom jej výkonu. To zahŕňa aj riešenie vašich požiadaviek na informácie, podporu, vaše žiadosti o zamestnanie, správu vašich účtov a zápis do našich programov, ako aj zabezpečenie dodržiavania podmienok a tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

• Dodržiavanie zákonných povinností, ktorým podliehame. Napríklad záväzné povinnosti týkajúce sa daní a účtovníctva alebo riešenie povinností týkajúcich sa podávania a žiadostí príslušných regulačných orgánov a úradov.

• Pokiaľ ide o:

 • Prieskumy: niektoré sa vykonávajú v našom oprávnenom záujme, pretože merajú vašu spokojnosť so službami, ktoré ste od nás požadovali. Pre ďalšie prieskumy požiadame o váš súhlas. Vždy sa budete môcť slobodne rozhodnúť.
 • Poskytovanie marketingovej komunikácie a inzercie založenej na záujmoch: tieto aktivity vykonávame my a naše dcérske spoločnosti v našom oprávnenom záujme. Vždy vám poskytneme možnosť odhlásiť sa a vopred si vyžiadame váš súhlas, ak to vyžadujú príslušné zákony.
 • Používanie údajov o polohe prenášané vaším mobilným zariadením: vopred si vyžiadame váš súhlas, ak to vyžadujú príslušné zákony.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely našich oprávnených záujmov za predpokladu, že takéto spracúvanie nebude porušovať vaše práva a slobody, najmä na:

• Ochranu vás, nás aj ostatných pred hrozbami (ako sú bezpečnostné hrozby alebo podvody),

• Dodržiavanie zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú po celom svete,

• Zlepšovanie našich produktov, služieb a digitálneho obsahu,

• Vykonávanie profilovania s cieľom poskytnúť cielený obsah a inzerciu na základe záujmov,

• Zdieľanie informácií medzi dcérskymi spoločnosťami a poskytovateľmi služieb spoločnosti Schneider Electric, ako je to popísané v časti 6,

• Porozumenie našim online aktivitám, našej obchodnej činnosti, našej zákazníckej základni a vzťahom vôbec a ich zlepšenie.

• Umožnenie alebo riadenie našich obchodných aktivít, napríklad kvôli kontrole kvality a konsolidovanému výkazníctvu.

• Riadenie podnikových transakcií, ako sú zlúčenia alebo akvizície.

10.2 Budú sa osobné údaje prenášať do cudziny?

Schneider Electric je globálna spoločnosť a tímy, ktoré pracujú na plnení účelov spracúvania údajov môžu mať globálne alebo multinárodné úlohy. Údaje sa teda môžu nachádzať kdekoľvek na svete, kde spoločnosť Schneider Electric pôsobí, a to aj mimo Európskej únie, v krajinách, ktoré nemajú rovnocenné normy na ochranu osobných údajov ako v krajine, v ktorej sa nachádzate. Môžeme tiež prenášať údaje na poskytovateľov služieb nachádzajúcich sa mimo EÚ vrátane Spojených štátov amerických. V prípade, že na tento prenos údajov nie je potrebné rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie, spoločnosť Schneider Electric ako prevádzkovateľ zabezpečí, že spĺňa príslušné právne požiadavky, napríklad vypracovaním štandardných zmluvných doložiek alebo prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel pre prenos v rámci skupiny. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o týchto prenosoch a prípadne o kópiách uplatniteľných záruk, môžete nás kontaktovať na adrese Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

10.3 Používame profilovanie a prijímame o vás automatizované rozhodnutia?

Môžeme použiť profilovanie, aby sme vám poskytli online obsah, ktorý podľa nášho názoru zodpovedá vašim záujmom. Kombinujeme informácie o registrácii, ako napríklad vašu pracovnú špecializáciu a informácie o vašej online aktivite (t. j. obsah, ktorý sa vám najviac páči), aby sme vás lepšie spoznali a poskytli vám online obsah zodpovedajúci vášmu profilu.

Nebudeme o vás prijímať automatizované rozhodnutia, ktoré vás môžu významne ovplyvniť, pokiaľ (1) rozhodnutie nebude potrebné ako súčasť zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú, (2) nebudeme mať váš výslovný súhlas alebo (3) nebudeme podľa zákona povinní túto technológiu používať. V takom prípade vám to bude oznámené. – Dĺžka trvania nášho vzťahu (napríklad trvanie výkonu zmluvy, deaktivácia účtu, vaša legitímna potreba byť rozpoznaný pri kontakte s nami) – Právne požiadavky na uchovanie údajov – Premlčacia lehota

Príslušné údaje o zákazníkoch uchovávame tri roky po ukončení zmluvy alebo od posledného kontaktu na marketingové účely a kontaktné údaje tri roky od posledného kontaktu na rovnaké účely.

10.4 Na akú dlhú dobu budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchované tak dlho, pokým budú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a na akékoľvek ďalšie obdobie, ktoré môže byť vyžadované alebo povolené zákonom. Presnejšie informácie sú uvedené v upozorneniach o ochrane osobných údajov vzťahujúcich sa na konkrétny digitálny obsah. Vo všeobecnosti sa doby uchovávania údajov určujú s prihliadnutím na:

• Dĺžku trvania nášho vzťahu (napríklad trvanie výkonu zmluvy, deaktivácia účtu, vaša legitímna potreba byť rozpoznaný pri kontakte s nami)

• Právne požiadavky na uchovanie údajov

• Premlčaciu lehotu

Príslušné údaje o zákazníkoch uchovávame tri roky po ukončení zmluvy alebo od posledného kontaktu na marketingové účely a kontaktné údaje tri roky od posledného kontaktu na rovnaké účely.

10.5 Aké sú vaše ďalšie práva?

Okrem práv uvedených v časti 9 vyššie môžete požiadať o vymazanie, obmedzenie alebo prenos vašich osobných údajov a vzniesť námietku voči používaniu vašich osobných údajov. Keď je spracovanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas odoslaním žiadosti na adresu Global-Data-Privacy@schneider-electric.com . Pre spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo založené na oprávnenom záujme nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti o zastavenie spracovávania, alebo v opačnom prípade to môže znamenať, že stratíte prístup k online službám alebo online obsahu.

10.6 Kam môžete adresovať otázky a kde môžete uplatniť nárok?

Otázky alebo pripomienky týkajúce sa postupov ochrany osobných údajov spoločnosti Schneider Electric alebo tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe pre celú skupinu (DPO):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Francúzsko 


Ak sa domnievate, že spoločnosť Schneider Electric spracovala vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť na DPO celej skupiny na vyššie uvedené kontaktné údaje alebo na dozorný orgán.

Upozornenie o súboroch cookies

Súbor cookie je informácia vo forme veľmi malého textového súboru, ktorý je umiestnený na pevnom disku používateľa internetu. Generuje ho webový server, ktorý je v podstate počítačom, ktorý prevádzkuje webovú lokalitu. Informácie, ktoré súbor cookie obsahuje, sú nastavené serverom a server ich môže použiť vždy, keď používateľ navštívi danú stránku. Súbor cookie možno považovať za identifikačnú kartu používateľa internetu, ktorá informuje webovú stránku, keď sa používateľ vráti späť. Pri návšteve našich webových stránok a používaní našich mobilných aplikácií môžeme použiť aj iné podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové majáky...), ktoré vyhľadávajú informácie uložené vo vašom zariadení. Na účely tohto oznámenia sú všetky takéto technológie označované ako „súbory cookies“.

Používanie súborov cookies nám umožňuje poskytnúť vám určité funkcie a poskytuje nám informácie o návštevách webových stránok alebo o používaní našich aplikácií. Súbory cookie môžeme použiť aj na to, aby sme urobili webové stránky a aplikácie jednoduchšími pre používateľov. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale vy ich nemusíte akceptovať. Ak ich nechcete akceptovať, zvyčajne môžete zmeniť prehliadač, pričom by ste stále mali mať možnosť využívať väčšinu funkcií na stránkach. Vaše mobilné zariadenie poskytuje aj nástroje na riadenie schopnosti aplikácie pristupovať k informáciám obsiahnutým vo vašom termináli.

Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sa už nachádzajú vo vašom počítači, alebo ak chcete v budúcnosti zabrániť akceptácii súborov cookies, postupujte podľa pokynov výrobcu prehliadača kliknutím na položku „Pomocník“ v ponuke prehliadača. Pokyny pre prehliadače:

Súbory cookie tretích strán na analytické účely

Aby sme našim návštevníkom poskytli lepšie služby, meriame počet zobrazení stránok, počet návštev, rôzne činnosti návštevníkov na našich stránkach, geografickú lokalizáciu našich návštevníkov a počet ich návštev našich stránok. Na tento účel používame dva analytické softvérové nástroje na analýzu webu: Analyzer a Google Analytics, ako aj Marketo Munchkin Cookie.

Informácie o programe Analyzer (AT Internet)

Čo sa týka spoločnosti AT Internet, súbory cookie sa používajú na vykonanie relevantného a detailného štatistického výskumu. Súbor cookie sa používa navyše k značke JavaScript a pomocou súborov cookie je možné upraviť analýzy značiek JavaScript a umožniť zákazníkom spoločnosti AT Internet rozpoznanie návštevníkov vždy, keď navštívia ich stránku. Tieto súbory cookie ukladajú informácie týkajúce sa len jedného používateľského ID spoločnosti AT Internet a za žiadnych okolností sa tieto informácie nepoužívajú na získavanie osobných údajov o návštevníkoch.

Všetky získané výsledky sa potom zhrnú a sú úplne anonymné. Výsledky poskytujú informácie o navigácii a správaní používateľov internetu na webových stránkach zákazníkov spoločnosti AT Internet, informácie, ako napríklad počet návštevníkov, počet návštev, počet zobrazených stránok a ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na efektívne meranie záujmov používateľov internetu. S týmito výsledkami je potom možné zlepšiť ergonómiu a obsah takýchto webových stránok.

Navštívte kapitolu o ochrane údajov spoločnosť AT Internet, aby ste si overili svoje prístupové práva, právo na odpoveď a právo na odstránenie údajov.

Informácie o službe Google Analytics

Táto webová stránka používa aj službu Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia danú stránku používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky budú odosielané a uchovávané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia adries IP, vaša adresa IP bude skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP najskôr prenesená na server Google v USA a skrátená tam. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia adries IP.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu.

Adresa IP, ktorú váš prehliadač sprostredkúva v rámci služby Google Analytics, nebude priradená k žiadnym iným údajom, ktoré vlastní spoločnosť Google. Použitie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači, ale upozorňujeme vás, že v takom prípade nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Taktiež sa môžete odhlásiť zo sledovania službou Google Analytics s účinnosťou do budúcnosti, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku Google Analytics Opt-out Browser Add-on do vášho aktuálneho webového prehliadača. 

Marketo Munchkin Cookie

Používame marketingový softvér tretej strany od spoločnosti s názvom Marketo na odosielanie e-mailov. Ako súčasť sledovania používame súbory cookies, takže máme informácie o otvorených sadzbách e-mailov a o cenách za kliknutie. Taktiež sledujeme aktivitu na webovej stránke. Návštevníci si môžu napríklad stiahnuť marketingové dokumenty zo stránky a my používame súbory cookies Marketo, aby sme zistili, kto to robí a či následne navštívi iné časti našej webovej stránky. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie spoločnosti Marketo nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Marketo

Ako to funguje?

 • Do vašich stránok vložíme úryvok Munchkin Javascript. Keď návštevníci prídu na určitú stránku, umiestnime súbor cookie do webového prehliadača návštevníka (ak sa tak ešte nestalo) a na naše servery odošleme správy o webovej aktivite návštevníka
 • Toto správanie je veľmi funkčné a veľmi podobné iným skriptom na sledovanie webu, ako je napríklad služba Google Analytics
 • Náš súbor cookie je súbor prvej strany a je viditeľný len pre nás.
Čo zaznamenáva Munchkin?

Keď ste na stránke, Munchkin automaticky zaznamenáva nasledujúce informácie:

 • Návštevy stránky
 • Kliknutia na odkazy
 • Adresa IP
 • Odkazujúci web
 • Naše ID súboru cookie
Posledná aktualizácia: 25. mája 2018
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!