Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
  • Default Alternative Text

    Zásady ochrany osobných údajov a používania cookies

Prehlásenie Schneider Electric o ochrane súkromia a osobných údajov

0. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Schneider Electric môže zmeniť toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov podľa potreby. Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa od poslednej aktualizácie z 13. mája 2013 zmenilo.

Spoločnosť Schneider Electric si vyhradzuje právo zmeniť toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov podľa potreby, napríklad v súlade s vývojom zákonov, predpisov a postupov spoločnosti Schneider Electric, alebo v súlade s požiadavkami orgánov dohľadu.

V tomto prípade spoločnosť Schneider Electric informuje jednotlivcov dotknutých spoločnosťou Schneider Electric o dôležitých zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Schneider Electric uverejní nové verzie na relevantných interných a externých webových stránkach.

Hlavné zmeny a dôvody zmien medzi aktuálnou verziou tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov a jeho predchádzajúcou verziou z 13. mája 2013 sú nasledovné:

- nová prezentácia vo forme viacúrovňového Prehlásenia o ochrane osobných údajov s cieľom zjednodušiť jeho znenie
- zlepšenie štylizácie
- konzistentná štylizácia v rámci webových stránok spoločnosti Schneider Electric
- špecifikácia našich aktivít týkajúcich sa spracovania údajov a zdieľania údajov a typov spracovaných informácií s cieľom zlepšenia prehľadnosti
- zmeny z dôvodu zapracovania nových regulačných požiadaviek vyplývajúcich z GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov v EÚ).

1. Prečo práve toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť Schneider Electric sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a vaše osobné údaje. Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a o tom, ako sú vaše osobné informácie chránené. Mali by ste si ho prečítať pred prístupom k digitálnemu obsahu spoločnosti Schneider Electric.

Spoločnosť Schneider Electric dôrazne podporuje základné práva na ochranu súkromia a osobných údajov, ako aj dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných zákonov na ochranu osobných údajov.

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Schneider Electric spracováva a chráni osobné údaje jednotlivcov, ktorí používajú naše webové stránky a iný digitálny obsah, ako aj v súvislosti s našimi offline obchodnými aktivitami.

Spoločnosť Schneider Electric prijala internú globálnu stratégiu ochrany osobných údajov, ktorá sa vzťahuje na všetky naše dcérske spoločnosti pri zbieraní, spracovaní, používaní, šírení, prenose a uchovávaní osobných údajov. Zavádza spoločné pravidlá pre všetky naše pobočky vo všetkých krajinách a má za cieľ zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií v rámci spoločnosti Schneider Electric.

Spoločnosť Schneider Electric taktiež ustanovila toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov ako externú publikáciu našich záväzných vnútropodnikových pravidiel („BCR“), ktoré boli schválené dozornými orgánmi Európskej únie pre ochranu osobných údajov v novembri 2012 na účely spracovania osobných údajov z EHP ako prevádzkovateľ. V záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Schneider Electric rešpektujeme a zohľadňujeme hlavné princípy pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov, pretože naše hlavné sídlo je na území Európskej únie.

2. Aký je rozsah pôsobnosti tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov? Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky dcérske spoločnosti a digitálny obsah spoločnosti Schneider Electric, pokiaľ nebolo vydané osobitné Prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré by ho dopĺňalo alebo nahrádzalo. Mali by ste si skontrolovať Prehlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré máte k dispozícii pre každý digitálny obsah.

Spoločnosť Schneider Electric je globálna spoločnosť s právnickými osobami, obchodnými procesmi, riadiacimi organizáciami a systémovou infraštruktúrou, ktorá prekračuje hranice. Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky aktivity týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Schneider Electric, ktoré vykonáva prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, vrátane ponúk produktov a služieb a digitálneho obsahu (napr. webové stránky, aplikácie, návody, elektronické školenia, informačné letáky, reklama, komunikácia). Môže sa však doplniť o špecifickejšie oznámenie/Prehlásenie/stratégiu ochrany osobných údajov („Prehlásenie“) alebo dokonca nahradiť iným vyhlásením špecifickým pre konkrétny program, produkt, službu, obsah, alebo subjekt spoločnosti Schneider Electric. Je dôležité, aby ste si prečítali vám sprístupnené Prehlásenia a získali tak úplné informácie.

Prevádzkovateľmi pri spracovaní osobných údajov sú dcérske spoločnosti Schneider Electric, ktoré určili prostriedky a účely spracovania údajov. Tieto sa môžu líšiť od prípadu k prípadu. V mnohých prípadoch je spoločnosť Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - Francúzsko, centrála spoločnosti Schneider Electric, prevádzkovateľom pri globálnych činnostiach spracovania údajov, vrátane webovej stránky www.schneider-electric.com.

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky dcérske spoločnosti Schneider Electric a ich zamestnancov.

Každá objednávka, ktorú ste uskutočnili online, podlieha aj podmienkam uvedeným na príslušných stránkach. Musíte si ich prečítať.

3. Prečo zbierame a používame osobné informácie?

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely, vrátane splnenia vašich objednávok a požiadaviek, správy nášho vzťahu, vykonávania prieskumov, zlepšovania našich produktov, služieb, online obsahu, ako aj vašej používateľskej skúsenosti, spravovania vášho účtu a programov, do ktorých ste sa zapojili, analýzy aktivít na našich webových stránkach, riadenia našich marketingových aktivít, poskytovania kontextovej a cielenej reklamy, zaistenia bezpečnosti našich aktivít, ochrany pred podvodmi a všeobecnejšie správu našich obchodných aktivít.

Naším primárnym cieľom pri zhromažďovaní informácií je poskytovať našim zákazníkom a ostatným používateľom kvalitnejšie služby a plynulé, efektívne a personalizované prostredie pri používaní nášho digitálneho obsahu.

Spoločnosť Schneider Electric zbiera osobné informácie na nasledujúce účely:

- Splnenie objednávok produktov, služieb a digitálneho obsahu. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme mohli doručiť vašu objednávku, obdržať platbu, komunikovať s vami o stave vašej objednávky a na účely správy zmluvného vzťahu.

- Na spracovanie žiadostí uchádzačov o zamestnanie.

- Na spracovanie vašich požiadaviek o poskytnutie informácií. Ak nás kontaktujete, vytvoríme záznam o vašej korešpondencii alebo komentároch, vrátane vašich osobných informácií, do osobitného súboru pre vás. Tieto informácie používame na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby v prípade, že nás budete opäť kontaktovať.

- Na poskytovanie technickej podpory, ktorú od nás žiadate. Osobné informácie sú potrebné na identifikáciu vašich systémov, pochopenie konfigurácie produktov, diagnostiku vašich otázok a poskytnutie riešení.

- Na účely správy vzťahov. To zahŕňa komunikáciu s vami o produktoch, službách a digitálnom obsahu, ktorý ste získali, aby sme pre vás zabezpečili ich najlepšie využitie a to aj prostredníctvom e-mailov a letákov s novinkami. Napríklad údaje o polohe sa môžu použiť na odporúčanie zdrojov produktov alebo podpory vo vašej blízkosti.

- Na vykonávanie prieskumov a ankiet. Zhromažďujeme osobné údaje od osôb, ktoré dobrovoľne vykonávajú prieskumy alebo sa zúčastňujú v anketách. Tieto informácie používame, aby sme vás lepšie spoznali, zmerali vašu spokojnosť a zlepšovali naše produkty, služby a digitálny obsah.

- Na zlepšovanie našich produktov, služieb a digitálneho obsahu; napríklad analyzujeme využitie našich aplikácií a stránoks cieľom identifikovať oblasti a funkcie, v ktorých majú používatelia problémy a následne vykonať ich prepracovanie.

- Aby sme získali viac informácií o vašom prehliadaní webu a vyhľadávaní. Zhromažďujeme určité osobné informácie, keď navštívite náš digitálny obsah alebo kliknete na odkazy na produkty a služby. Tieto informácie zhromažďujeme na zlepšenie používateľského prostredia pri vašich ďalších návštevách (napr. výber krajín alebo obsahu zameraného na profil), na pomoc stránkam pri efektívnejšom fungovaní, na zhromažďovanie širokého spektra demografických informácií za účelom analýzy činnosti a výkonnosti týchto stránok a hodnotenie efektívnosti našej reklamy. Môžeme použiť súbory cookies a iné identifikátory alebo podobné technológie (ďalej len „Cookies“), aby sme získali informácie o odkazujúcej webovej stránke, type použitého prehliadača, sledovanom obsahu, ako aj o dátume a čase vášho prístupu k digitálnemu obsahu. Pre viac informácií o našom používaní súborov Cookies a o možnostiach vášho spravovania súborov cookies si môžete prečítať informáciu o súboroch cookies (pozri našu Informáciu o súboroch cookies).

- Na správu vášho konta. Keď sa zaregistrujete, používame vaše osobné údaje na to, aby sme vám poskytli prístup k digitálnemu obsahu a našim službám, autentifikovali vás a mohli s vami komunikovať.

- Na uskutočňovanie našich propagačných programov a aktivít: zhromažďujeme od vás osobné informácie, keď sa pripojíte k propagačnému alebo vernostnému programu alebo aktivite. Tieto informácie používame na správu programu alebo aktivity, na odosielanie relevantných e-mailov o programe a aktivite, na informovanie výhercov a na sprístupnenie zoznamu výhercov v súlade s platnými predpismi a zákonmi.

- Pre nás (vrátane našich dcérskych spoločností) a vybrané tretie strany, aby sme vám mohli zasielať marketingové informácie poštou, faxom, telefónom, textovými správami, elektronickou poštou a elektronickou komunikáciou o propagačných akciách, novinkách a nových produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, v súlade s platnými požiadavkami na prihlásenie a zrušenie.

- Aby sme vám mohli poskytnúť, prostredníctvom pop-in správ, bannerov, videí, e-mailov a akéhokoľvek iného formátu reklamy, určitú komunikáciu a/alebo cielenú inzerciu o našich produktoch a službách (alebo našich dcérskych spoločnostiach). Napríklad: 

• môžeme vám poskytnúť kontextovú reklamu alebo iný obsah založený na obsahu navštívenej webovej stránky alebo iných informáciách, ktoré o vás máme, keď prejdete na náš digitálny obsah;
• môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní digitálneho obsahu a služieb prostredníctvom využitia súborov Cookies, aby sme vám poskytovali cielenú reklamu prostredníctvom e-mailov alebo bannerov/pop-in správ, alebo prostredníctvom iného formátu, keď navštívite:

• digitálny obsah; a tiež
• webové stránky tretích strán alebo aplikácií, ktoré nemajú žiadne spojenie s našim digitálnym obsahom. Reklama na týchto webových stránkach tretích strán môže obsahovať inzerciu o spoločnosti Schneider Electric. 

Môžeme, napríklad použiť údaje o polohe, aby sme vás informovali o miestnych propagáciách a aktivitách. Ďalšie informácie o používaní súborov Cookies a vašich možnostiach ich správy nájdete v našej informácii o súboroch Cookies.

- Aby sme mohli skombinovať informácie získané online a informácie o vás získané offline a vytvorili váš profil, ktorý by sme mohli použiť na poskytovanie personalizovaných služieb. Napríklad používateľ, o ktorom sa domnievame, že je elektrikár (najmä vďaka informáciám poskytnutým v čase registrácie a iným informáciám získaným zo zdrojov tretích strán), môže vidieť reklamu týkajúcu sa elektrotechnických nástrojov v digitálnom obsahu a/alebo na webovej stránke a v aplikácii tretej strany, ktoré by používateľ s inou špecializáciou súvisiacou s energiou nevidel. Podobne môžu používatelia vidieť iný obsah v digitálnom obsahu alebo dostávať rôzne e-maily obsahujúce rôzne reklamy alebo prieskumy. Súbory Cookies môžeme použiť aj na geografické cielenie na používateľov.

- Na zaistenie bezpečnosti našich produktov, služieb a digitálneho obsahu, našich aktivít a aktivít iných, ochranu pred podvodom a dodržiavanie našich zmluvných podmienok a tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Môžeme tiež vyšetrovať prípadné porušenia.

- Aby sme mohli povoliť alebo riadiť naše obchodné aktivity, napríklad pre kontrolu kvality a konsolidované výkazníctvo.

- Aby sme mohli podporiť korporátne transakcie a reorganizácie, ktoré sa týkajú spoločnosti Schneider Electric.

- Pre kontinuitu obchodnej činnosti a obnovu po haváriách.

- Pre súlad so zákonnými požiadavkami, ktorým podliehame. Napríklad účtovné a daňové povinnosti.

- Akýkoľvek iný účel, ktorý je iným spôsobom spojený s vami.

4. Aký typ osobných údajov spracovávame?

Spoločnosť Schneider Electric spracováva rôzne typy osobných údajov, vrátane informácií týkajúcich sa totožnosti a kontaktov, informácií súvisiacich s profesiou, informácií o vašich preferenciách, vašich vzťahov s nami, finančných informácií, údajov o prevádzke online a o obsahu, ktorý nám poskytnete. Vo väčšine prípadov získavame tieto údaje od vás. Taktiež nakupujeme zoznamy od marketingových agentúr a získavame informácie od našich partnerov prostredníctvom súborov Cookies a sociálnych sietí.

Osobné informácie (nazývané aj osobné údaje) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, alebo na jeden alebo viac faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi typy osobných informácií, ktoré o vás spracovávame, patria:  


• identita a informácie týkajúce sa kontaktu, ako je vaše meno, firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, vekové rozpätie, kontaktné adresy

• informácie týkajúce sa odbornosti, ako napríklad typ zákazníka, funkcia v zamestnaní, názov zamestnania, nákupný orgán, nákupný časový rámec; získavanie a používanie produktov, služieb a digitálneho obsahu spoločnosti Schneider Electric; alebo, ak ste uchádzačom o zamestnanie, vaše vzdelanie, odborné skúsenosti a predošlé zamestnania

• vaše preferencie, ako sú preferované produkty a služby, preferované kontakty, marketingové preferencie a, ako uchádzač o prácu, vaše pracovné záujmy

• vaše interakcie s nami, ako napr. vaše otázky, objednávky, reklamácie, odpovede na otázky prieskumu

• finančné informácie, ako napr.údaje o bankovom účte, informácie o kreditnej karte

• online údaje o návštevnosti, ako napr. IP adresa, identifikátory zariadení a systémov, vaše používateľské ID a heslo pre Schneider Electric, prihlasovacie údaje, odkaz na webovú stránku, použitý typ prehliadača, konzultovaný obsah a umiestnenie na základe vašej IP adresy alebo informácií odosielaných prostredníctvom vášho mobilného zariadenia.

• obsah, ktorý ste poskytli prostredníctvom on-line fór alebo iným spôsobom (pozri časť 5 „Váš obsah“ nižšie).  


Poskytnutie niektorých osobných informácií bude potrebné, aby ste mohli využívať digitálny obsah. V prípade potreby túto skutočnosť uvedieme. Ak tieto informácie neposkytnete, takýto digitálny obsah nebudete môcť využívať vôbec, alebo z časti.

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na anonymné osobné informácie, čo znamená, že osoby už nie sú identifikovateľné alebo sú identifikovateľné len s neúmerne vysokými nárokmi na čas, náklady alebo prácu. Ak sa anonymizované údaje stanú identifikovateľnými, uplatní sa toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Vo väčšine prípadov získavame tieto informácie priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa, ktorý má s nami obchodný vzťah. Informácie môžeme získať aj prostredníctvom predajcu alebo obchodného partnera, zakúpením zoznamov zákazníkov od marketingových agentúr, z vašich skúseností s prehliadaním online obsahu, zo sociálnych sietí pri pripájaní sa s týmito údajmi a prostredníctvom súborov Cookies (pozri našu Informáciu o súboroch cookies). Podrobnejšie informácie o zdrojoch osobných informácií tretej strany (ak nejaké sú) môžete získať tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese uvedenej v časti 9.

5. Váš obsah

Môže sa stať, že budete mať príležitosť prispieť obsahom, vrátane fotografií alebo komentárov, do online fór, aplikácií alebo do iných digitálnych platforiem prevádzkovaných spoločnosťou Schneider Electric. Váš obsah nesmie byť škodlivý. Musí rešpektovať práva a záujmy iných. Pred zdieľaním údajov niekoho iného musíte získať jeho súhlas. Pri zdieľaní informácií v rámci fóra musíte postupovať obozretne.

Obsah, ktorý ste nám poskytli, musí rešpektovať práva a záujmy iných, vrátane ich práv na ochranu osobných údajov a súkromia. Nemal by byť urážlivý, neúctivý alebo akokoľvek škodlivý.

Ak nám poskytnete informácie o inej osobe, potvrdzujete, že ste najskôr získali jej súhlas so spracovaním svojich osobných informácií, vrátane citlivých osobných údajov, a že ste ju informovali o našej identite a účeloch (ako sú uvedené vyššie), na ktoré budú jej osobné údaje spracované.

Aj keď sa spoločnosť Schneider Electric snaží chrániť vaše osobné informácie, poskytovanie informácií online na zdieľanom fóre nie je bez rizika. Ak uverejníte príspevok, vyjadríte záujem alebo budete zdieľať osobné informácie, vrátane fotografií, na akomkoľvek fóre, sociálnej sieti, blogu alebo inom takomto fóre, buďte si vedomí toho, že všetky osobné informácie, ktoré odošlete, môžu byť prečítané, zobrazené, získané alebo použité ostatnými používateľmi týchto fór a na základe týchto informácií vás môžu kontaktovať, posielať vám nevyžiadané správy alebo môžu použiť tieto informácie na také účely, ktoré vy, ani spoločnosť Schneider Electric, nemáte pod kontrolou. Spoločnosť Schneider Electric nezodpovedá za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete odoslať na tieto fóra. Pred rozhodnutím o zdieľaní informácií o sebe alebo o inej osobe by ste mali postupovať obozretne.

6. S kým zdieľame osobné údaje?

Osobné údaje zdieľame s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Schneider Electric a poskytovateľmi služieb, ktorí sa podieľajú na našich aktivitách, s reklamnými a marketingovými agentúrami, so sociálnymi sieťami, ak sa používajú ich prihlasovacie údaje, s webovými stránkami tretích strán, ak sa zaregistrujete s prihlasovacími údajmi spoločnosti Schneider Electric, s príslušnými regulačnými orgánmi a úradmi a s obchodnými nástupcami.

Schneider Electric je globálna skupina spoločností, ktoré pracujú ako jeden celok. Tímy, ktoré vám poskytujú služby, môžu pracovať pre rôzne dcérske spoločnosti. Myslíme si, že je v našom legitímnom záujme, ako aj vo vašom záujme, aby sme vaše nevyhnutne potrebné osobné údaje zdieľali s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Schneider Electric za účelom vykonávania činností spracovania údajov opísaných v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, napríklad pri správe vzťahov so zákazníkmi, podpore predaja alebo produktu, marketingu, vývoji produktov, zlepšovaní produktov, služieb a digitálneho obsahu, kontrole kvality údajov alebo na účely bezpečnosti, regulácie a zabezpečenia súladu s predpismi.

Žiadame od poskytovateľov služieb, aby vykonávali činnosti spracovania údajov a poskytovali vám naše produkty, služby a online obsah. Medzi týchto poskytovateľov služieb patria aj poskytovatelia hostingových zariadení, informačných systémov, marketingové agentúry, IT podpora, bezpečnostné služby, finančné služby, doručovatelia produktov, externé účtovné firmy, právnici a audítori.

Informácie zdieľame aj nasledovne: 

- V súvislosti s poskytovaním inzercie môžeme zdieľať niektoré obmedzené osobné informácie (napríklad identifikátory zariadení, identifikátory súborov Cookies) s reklamnými agentúrami alebo agentúrami, ktoré spravujú reklamu na webových stránkach a v aplikáciách tretích strán, na ktorých môžete vidieť reklamu.

- Môžete taktiež pristupovať k nášmu digitálnemu obsahu a/alebo zaregistrovať sa prostredníctvom prihlasovacích údajov webových stránok tretích strán (napríklad Facebook a LinkedIn). Ak tak urobíte, budeme mať prístup k niektorým informáciám, ktoré ste zaregistrovali v týchto sociálnych sieťach, aby sme vám pomohli predbežne vyplniť registračný formulár pre digitálny obsah spoločnosti Schneider Electric. Použitím prihlasovacích údajov týchto webových stránok tretích strán môžete súčasne informovať svoje kontakty na týchto stránkach, že ste si vytvorili konto u spoločnosti Schneider Electric. Ak sa chcete dozvedieť viac o informáciách dostupných pre vaše kontakty na týchto stránkach a o spôsobe obmedzenia ich komunikácie, odporúčame vám prečítať si ich podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

- Ak sa prihlásite na webové stránky tretích strán s vašimi prihlasovacími údajmi pre Schneider Electric, môžeme vaše osobné informácie zdieľať s vydavateľmi takýchto webových stránok tretích strán (napríklad vaše meno, špecializáciu, povolanie a e-mailovú adresu, ale nie vaše prihlasovacie údaje pre Schneider Electric). Skôr ako sa prihlásite s prihlasovacími údajmi pre Schneider Electric na takéto webové stránky tretích strán, mali by ste skontrolovať pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Ak to zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán umožňujú, môžeme získať informácie o vašom používaní tejto webovej stránky tretej strany, ktoré môžeme potom použiť v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

- Spoločnosť Schneider Electric môže poskytnúť vaše osobné informácie podľa potreby potenciálnym kupujúcim a právnym nástupcom, s cieľom uľahčiť zlúčenie, konsolidáciu, prevod kontroly alebo inú firemnú reorganizáciu, na ktorej sa spoločnosť Schneider Electric zúčastňuje.

- Ak to vyžadujú zákony alebo súdne príkazy, alebo za účelom ochrany našich zákonných práv, poskytneme vaše osobné informácie štátnym orgánom, regulačným a príslušným orgánom.

- Inými spôsobmi opísanými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo spôsobmi, s ktorými ste iným spôsobom súhlasili.

- V súhrne s inými informáciami takým spôsobom, aby vaša identita nemohla byť odôvodnene určená (napríklad štatistické kompilácie)..

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani prenajímať tretej strane bez vášho súhlasu.


7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť Schneider Electric spĺňa všeobecne uznávané kľúčové zásady ochrany osobných údajov (spravodlivosť, obmedzenie účelu, kvalita údajov, uchovávanie údajov, dodržiavanie práv jednotlivcov, bezpečnosť) a prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie osobných informácií.

Spoločnosť Schneider Electric rešpektuje práva na ochranu súkromia a záujmy jednotlivcov. Dcérske spoločnosti Schneider Electric budú pri spracovaní vašich osobných údajov dodržiavať nasledujúce princípy:

1. Spravodlivé a zákonné spracovanie osobných údajov. . ;
2. Získavanie osobných údajov na konkrétne určené, legitímne účely a ich ďalšie spracovanie takým spôsobom, ktorý je kompatibilný s týmito účelmi. 
3. Získavanie osobných údajov, ktoré sú relevantné a nie sú nadbytočné na účely, na ktoré sa tieto údaje získavajú a používajú. Informácie môžeme poskytnúť anonymne, ak je to možné a vhodné, v závislosti od charakteru údajov a rizík spojených s ich plánovaným použitím. ;
4. Udržiavanie správnosti osobných údajov a podľa potreby ich aktualizácia. Urobíme primerané kroky na opravu alebo vymazanie nesprávnych, alebo neúplných informácií. 
5. Uchovávanie osobných údajov najdlhšie po dobu, po ktorú je to potrebné na účely, na ktoré boli získané a spracúvané. ;
6. Spracovanie osobných údajov v súlade so zákonnými právami jednotlivcov. ;
7. Prijímanie vhodných technických, fyzických a organizačných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu, nezákonnému spracovaniu a neoprávnenej alebo náhodnej strate, zničeniu, alebo poškodeniu osobných údajov. 
8. Pri spracovaní citlivých osobných údajov, zabezpečenie náležitého upozornenia a súhlasu alebo informácia o tom, že spracovanie je iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.


Všetky dcérske spoločnosti Schneider Electric musia zabezpečiť dodržiavanie vyššie uvedených zásad.

Spoločnosť Schneider Electric a jej dcérske spoločnosti sa zaväzujú prijímať komerčne prijateľné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, nezákonným spracovaním, náhodnou stratou alebo poškodením a neoprávneným zničením.

Ponúkame použitie zabezpečeného servera, ktorý vám umožní zadávať objednávky alebo pristupovať k informáciám o vašom konte. Implementujeme opatrenia na kontrolu prístupu pre naše interné systémy, ktoré obsahujú osobné informácie. Oprávneným používateľom sa poskytuje prístup k takýmto systémom prostredníctvom jedinečného identifikátora a hesla. Prístup k osobným informáciám poskytujeme našim zamestnancom výhradne na účely plnenia ich pracovných povinností. Školíme našich zamestnancov pre správne používanie a zaobchádzanie s osobnými informáciami. Aj od našich poskytovateľov služieb vyžadujeme dodržiavanie bezpečnostných opatrení podobných tým našim.

Implementujeme bezpečnostné opatrenia na určenie totožnosti registrovaných používateľov, aby príslušné práva a obmedzenia mohli byť pre týchto používateľov vynútiteľné. Ak ste registrovaný používateľ, používame prihlasovacie údaje a heslá na vašu autentifikáciu. Sami ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti vašich prihlasovacích údajov.

Používaním nášho digitálneho obsahu alebo poskytnutím osobných informácií súhlasíte s tým, že s vami budeme môcť komunikovať elektronicky alebo iným spôsobom o otázkach týkajúcich sa zabezpečenia, ochrany osobných údajov, používania a administratívy. Napriek nášmu úsiliu o implementáciu vhodných bezpečnostných opatrení, prináša prehliadanie online obsahu riziká a my vám nemôžeme zaručiť, že je bez rizika.

8. Webové stránky tretích strán a sociálne siete

Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán a stránok sociálnych sietí a upravte svoje nastavenia ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia. Na uvedené pravidlá sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Stránky alebo služby spoločnosti Schneider Electric môžu pre vašu potrebu alebo informáciu obsahovať odkazy na aplikácie, produkty, služby alebo webové stránky tretích strán. Ak použijete tieto odkazy, opustíte stránku spoločnosti Schneider Electric. Spoločnosť Schneider Electric nekontroluje stránky tretích strán alebo ich postupy pri ochrane súkromia, ktoré sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Schneider Electric. Neschvaľujeme ani sa nevyjadrujeme k stránkam tretích strán. Osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, alebo ktoré získavajú tieto tretie strany, nepodliehajú vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti Schneider Electric. Skôr ako povolíte získanie a používanie vašich osobných informácií, odporúčame vám, aby ste skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov všetkých stránok, s ktorými pracujete.

Poskytujeme aj odkazy na sociálne médiá, ktoré vám umožňujú zdieľať informácie s vašimi sociálnymi sieťami a komunikovať so spoločnosťou Schneider Electric na rôznych stránkach sociálnych médií. Vaše používanie týchto odkazov môže mať za následok získanie alebo zdieľanie informácií o vás. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a nastavenia ochrany osobných údajov stránok sociálnych médií, s ktorými pracujete, aby ste sa uistili, že rozumiete informáciám, ktoré môžu byť získané, použité a zdieľané týmito stránkami, a aby ste prispôsobili tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.

9. Aké sú vaše práva?

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom a požiadať o ich zmenu a doplnenie alebo vymazanie, ak sú nesprávne. Vždy môžete namietať voči priamemu marketingu.

Spoločnosť Schneider Electric bude dodržiavať vaše práva na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu. Môžete sa oboznámiť s povahou osobných údajov uchovávaných alebo spracúvaných o vás zo strany akéhokoľvek subjektu spoločnosti Schneider Electric a poskytneme vám prístup k vašim osobným údajom bez ohľadu na miesto ich spracúvania a uchovávania.

Ak sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich zmenu a doplnenie.

Žiadosť môžete odoslať na adresu: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Vždy máte právo vzniesť námietky voči našej marketingovej komunikácii. Váš predchádzajúci súhlas sa vyžaduje, ak to vyžadujú príslušné zákony. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania e-mailov, jednoducho použite funkciu uvedenú v dolnej časti každého e-mailu, ktorý vám pošleme.

Túto časť môžu dopĺňať odseky špecifické pre danú krajinu.

10. Dôležité informácie pre jednotlivcov v EHP

Ak sa nachádzate v EHP, spoločnosť Schneider Electric spĺňa aj špecifické požiadavky GDPR, vrátane tých, ktoré sa týkajú právnych dôvodov spracúvania, cezhraničných prenosov dát, automatizovaného rozhodovania a profilovania, uchovávania údajov, dodatočných práv, nárokov a kontaktných údajov DPO.

10.1 Na akom právnom základe používa spoločnosť Schneider Electric osobné údaje?

Použitie osobných údajov je nevyhnutné vzhľadom na účely uvedené v odseku 3 vyššie, resp. na:

• Vykonanie zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Schneider Electric a vami v súvislosti s používaním našich produktov, služieb alebo digitálneho obsahu. Vykonanie zmluvy zahŕňa aj znalosť vašej identity, špecializácie a tiež komunikáciu s vami za účelom jej výkonu. Taktiež zahŕňa riešenie vašich požiadaviek na informácie, podporu, vaše žiadosti o zamestnanie, správu vašich účtov a váš zápis do našich programov a zabezpečenie súladu s podmienkami a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
• Dodržiavanie zákonných povinností, ktorým podliehame. Napríklad záväzné povinnosti týkajúce sa daní a účtovníctva alebo riešenie povinností týkajúcich sa podávania a žiadostí príslušných regulačných orgánov a úradov.
• Pokiaľ ide o:

• Prieskumy, niektoré sú vykonávané v našom oprávnenom záujme, pretože merajú vašu spokojnosť so službami, ktoré ste od nás požadovali. Pre ďalšie prieskumy požiadame o váš súhlas. Vždy sa budete môcť slobodne rozhodnúť.
• Poskytovaním marketingovej komunikácie a inzercie založenej na záujmoch sú tieto aktivity vykonávané nami a našimi dcérskymi spoločnosťami v našom oprávnenom záujme. Vždy vám poskytneme možnosť odhlásiť sa a ak to vyžadujú príslušné zákony, budeme sa snažiť o váš predchádzajúci súhlas.
• Ak použijete údaje o polohe prenášané vašim mobilným zariadením, vyžiadame si váš predchádzajúci súhlas, ak to vyžadujú príslušné zákony.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely našich oprávnených záujmov za predpokladu, že takéto spracúvanie nebude porušovať vaše práva a slobody, najmä na:

• Ochranu vás, nás aj ostatných pred hrozbami (ako sú bezpečnostné hrozby alebo podvody),
• Dodržiavanie zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú po celom svete,
• Zlepšovanie našich produktov, služieb a digitálneho obsahu,
• Vykonanie profilovania s cieľom poskytnúť cielenú reklamu a inzerciu založenú na záujmoch,
• Zdieľanie informácií medzi dcérskymi spoločnosťami Schneider Electric a poskytovateľmi služieb, ako je to opísané v časti 6,
• Porozumenie a zlepšenie našich online aktivít, našej obchodnej činnosti, našej zákazníckej základne a vzťahov vo všeobecnosti.
• Umožnenie alebo spravovanie našich obchodných aktivít, napríklad pre kontrolu kvality a konsolidované výkazníctvo.
• Riadenie korporátnych transakcií, ako sú zlúčenia alebo akvizície.


10.2 Budú sa osobné údaje prenášať do cudziny?

Schneider Electric je globálna spoločnosť a tímy, ktoré pracujú na plnení účelov spracúvania údajov môžu mať globálne alebo multinárodné úlohy. Môžu sa nachádzať kdekoľvek na svete, kde spoločnosť Schneider Electric pôsobí, vrátane územia mimo Európskej únie, v krajinách, ktoré nemajú ekvivalentné štandardy na ochranu osobných informácií ako krajina, v ktorej sídlite. Môžeme tiež prenášať údaje na poskytovateľov služieb nachádzajúcich sa mimo EÚ, vrátane Spojených štátov amerických. V prípade, že na tieto prenosy údajov nie je potrebné rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie, spoločnosť Schneider Electric ako prevádzkovateľ zabezpečí, že spĺňajú príslušné právne požiadavky, napríklad vykonaním štandardných zmluvných doložiek alebo prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel pre prevody v rámci skupiny. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o týchto prevodoch a prípadne o kópiách uplatniteľných záruk, môžete kontaktovať: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Používame profilovanie a vykonávame o vás automatizované rozhodnutia?

Môžeme použiť profilovanie, aby sme vám poskytli online obsah, ktorý podľa nášho názoru zodpovedá vašim záujmom. Kombinujeme informácie o registrácii, ako napríklad vašu pracovnú špecializáciu a informácie o vašej online aktivite (t. j. obsah, ktorý sa vám najviac páči), aby sme vás lepšie spoznali a poskytli vám online obsah zodpovedajúci vášmu profilu.

Nebudeme o vás robiť automatizované rozhodnutia, ktoré vás môžu významne ovplyvniť, pokiaľ (1) rozhodnutie nie je potrebné ako súčasť zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú, (2) nemáme váš výslovný súhlas alebo (3) nebudeme podľa zákona povinní používať túto technológiu. V takom prípade vám to bude oznámené.

10.4 Na akú dlhú dobu budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchované tak dlho, pokým budú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a na akékoľvek ďalšie obdobie, ktoré môže byť vyžadované alebo povolené zákonom. Presnejšie informácie sú uvedené v upozorneniach o ochrane osobných údajov vzťahujúcich sa na konkrétny digitálny obsah. Vo všeobecnosti sa doby uchovávania údajov určujú s prihliadnutím na:
• Dĺžku trvania nášho vzťahu (napríklad trvanie výkonu zmluvy, deaktivácia účtu, vaša legitímna potreba byť rozpoznaný pri kontakte s nami)
• Zákonné požiadavky na uchovanie údajov
• Zákonné lehoty

Údaje o príslušných zákazníkoch uchovávame tri roky po ukončení zmluvy alebo od posledného kontaktu na marketingové účely a kontaktné údaje tri roky od posledného kontaktu na rovnaké účely.

10.5 Aké sú vaše ďalšie práva?


Okrem práv uvedených v časti 9 vyššie môžete požiadať o vymazanie, obmedzenie alebo prenos vašich osobných údajov a vzniesť námietku voči používaniu vašich osobných údajov. Keď je spracovanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas odoslaním žiadosti na nasledujúcu e-mailovú adresu: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Pre spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo založené na oprávnenom záujme nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti o zastavenie spracúvania, alebo, ak tak urobíme, môže to znamenať, že už nemôžete pristupovať k online službám alebo online obsahu.
10.6 Kam môžete adresovať otázky a kde môžete uplatniť nárok?
Otázky alebo pripomienky týkajúce sa postupov ochrany osobných údajov spoločnosti Schneider Electric alebo tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe pre celú skupinu (DPO):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Francúzsko 


Ak sa domnievate, že spoločnosť Schneider Electric spracovala vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť na DPO celej skupiny na vyššie uvedené kontaktné údaje alebo na dozorný orgán.

Konverzujte s nami

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!