Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Naša Charta dôvery

Chceme, aby dôvera bola zmysluplnou, inkluzívnou a pozitívnou hybnou silou všetkých našich interakcií so zainteresovanými stranami a našich vzťahov so zákazníkmi, akcionármi, zamestnancami a komunitami, ktorým poskytujeme služby. Náš kódex správania sa vzťahuje na všetkých, ktorí pracujú v spoločnosti Schneider alebo v ktorejkoľvek z našich koncernových spoločností. Každá časť obsahuje jasné pokyny, čo robiť a čo nerobiť, a zároveň uvádza tímy spoločnosti Schneider Electric zodpovedné za danú oblasť.
Stiahnite si našu Chartu dôvery

Naše kľúčové zásady

Zásady našej organizácie tvoria chrbticu programu zameraného na etické správanie a súlad s predpismi. Zabezpečujú, že všetci zamestnanci chápu, ako vykonávať svoju prácu a plniť očakávania ohľadom správania.

Opatrenia proti korupcii

Ochrana proti obťažovaniu

Dary a pohostinnosť

Diverzita a inklúzia

Energetika

Životné prostredie

Ľudské práva

Kvalita

Riadime sa tým, čo hovoríme

Máte pochybnosti alebo obavy?

Na našej linke Trust Line môžu naši zamestnanci a externé zainteresované strany riešiť akékoľvek etické otázky týkajúce sa nášho kódexu správania. Po vznesení upozornenia prebehne dôkladné a dôverné vyšetrovanie. Výsledky vyšetrovania sú potom predložené príslušným riadiacim výborom, ktoré rozhodujú o prijatí vhodných opatrení.
Prístup k linke Trust Line

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!