Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Naďalej sa prispôsobujeme miestnym zmenám a požiadavkám

V spoločnosti Schneider Electric je splnenie očakávaní našich zákazníkov a partnerov našou kľúčovou prioritou.

Za posledné mesiace sme sa spolu veľa naučili o živote počas pandémie COVID-19 a všade tam, kde pracujeme, sú naše tímy odhodlané robiť maximum a naďalej sa prispôsobovať miestnym zmenám a požiadavkám.

Vzhľadom na našu globálnu mobilizáciu s cieľom zachovať kritickú infraštruktúru a kontinuitu obchodnej činnosti počas pandémie COVID-19 sme naďalej plne prevádzkyschopní a pokračujeme v „obchodnej činnosti v mimoriadnom režime“, ktorý je pre mnohých z nás novým štandardom.

Našou prioritou zostáva zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov. V spolupráci s miestnymi orgánmi zavádzame naše protokoly súvisiace s pandémiou COVID-19, medzi ktoré patria:
 • Riadený prístup na pracoviská spoločnosti Schneider Electric podľa usmernení na obmedzovanie kontaktu medzi ľuďmi
 • Použitie osobných ochranných prostriedkov podľa potreby
 • Sprísnené hygienické a dezinfekčné opatrenia
 • Jasné informácie pre zainteresované strany o bezpečnosti, hygiene, vzdialenom prístupe a alternatívnych pracovných riešeniach s použitím digitálnych nástrojov tam, kde je to možné
 • Koordinácia so zákazníkmi pred návštevami pracovísk a servisnými zásahmi s cieľom zaistiť bezpečnosť pre všetkých

Zameriavame sa na podporu kontinuity obchodnej činnosti, aby sme našim zákazníkom a partnerom pomohli pri obnove, prispôsobovaní alebo budovaní nových projektov tým, že poskytujeme:
 • Digitálnu odolnosť
 • Kyberneticky bezpečné nástroje a infraštruktúru
 • Nepretržitú zákaznícku a technickú podporu a možnosti vzdialeného riadenia vrátane bezpečnej podpory v prípade porúch, potreby opráv, výcviku a testovania

Náš globálny dodávateľský reťazec je pripravený spolupracovať na zákazníckych riešeniach pre formovanie dopytu. Uvedomujeme si, že kríza vyvolala niektoré konkrétne problémy dodávateľského reťazca a ospravedlňujeme sa za vzniknuté ťažkosti.
Všetky naše výrobné závody a distribučné centrá sú otvorené a naďalej pokračujeme v týchto činnostiach:
 • Koordinácia s našimi dodávateľmi a partnermi s cieľom podľa potreby zabezpečiť alternatívne zdroje dodávok a presunúť výrobu
 • Umožnenie dopravných liniek smerom k spotrebiteľovi
 • Vyrovnanie všetkých zasiahnutých globálnych zásob
 • Správa zásob a dodávok náhradných dielov

Naši zamestnanci sú vybavení digitálnymi nástrojmi a zručnosťami pre toto nové prostredie, ktoré sú pripravení použiť. Všetky naše tímy sú pripravené pracovať na diaľku a používať počítače vydané našou spoločnosťou, ktoré sú kompletne vybavené zabezpečenou sieťou VPN a pripojením k našej sieti.

Zatiaľ čo sme znížili počet služobných ciest, zostávame v kontakte prostredníctvom stretnutí na diaľku a ďalších možností digitálnej interakcie. Za ostatný rok sme uvítali viac ako 400 000 zákazníkov a partnerov našich webových seminárov a online školení.

Počas krízy sme pokračovali v službách a zabezpečovaní kritickej infraštruktúry, ako sú nemocnice, siete, dátové centrá, vodné elektrárne a chladiarenský potravinový reťazec. Prostredníctvom našej nadácie Schneider Electric Foundation sme zriadili fond „Tomorrow Rising Fund“, ktorého účelom je pomáhať najzraniteľnejším osobám reagovať na túto krízu, zotaviť sa z nej a stať sa odolnejšími vďaka podpore v núdzi, dlhodobejšej rekonštrukcii, vzdelávaniu a odbornej príprave.

Uvedomujeme si, že v mnohých častiach sveta sa situácia naďalej dynamicky mení. Podľa potreby naďalej monitorujeme miestne zmeny a požiadavky a prispôsobujeme sa im.

V prípade otázok kontaktujte naše centrum podpory.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!