Naše značky

Vyberte lokalitu

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Naďalej sa prispôsobujeme miestnym zmenám a požiadavkám

V spoločnosti Schneider Electric je splnenie očakávaní našich zákazníkov a partnerov našou kľúčovou prioritou.

Za posledné mesiace sme sa spolu veľa naučili o živote počas pandémie COVID-19 a všade tam, kde pracujeme, sú naše tímy odhodlané robiť maximum a naďalej sa prispôsobovať miestnym zmenám a požiadavkám.

Vzhľadom na našu globálnu mobilizáciu s cieľom zachovať kritickú infraštruktúru a kontinuitu obchodnej činnosti počas pandémie COVID-19 sme naďalej plne prevádzkyschopní a pokračujeme v „obchodnej činnosti v mimoriadnom režime“, ktorý je pre mnohých z nás novým štandardom.

Našou prioritou zostáva zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov. V spolupráci s miestnymi orgánmi zavádzame naše protokoly súvisiace s pandémiou COVID-19, medzi ktoré patria:
 • Riadený prístup na pracoviská spoločnosti Schneider Electric podľa usmernení na obmedzovanie kontaktu medzi ľuďmi
 • Použitie osobných ochranných prostriedkov podľa potreby
 • Sprísnené hygienické a dezinfekčné opatrenia
 • Jasné informácie pre zainteresované strany o bezpečnosti, hygiene, vzdialenom prístupe a alternatívnych pracovných riešeniach s použitím digitálnych nástrojov tam, kde je to možné
 • Koordinácia so zákazníkmi pred návštevami pracovísk a servisnými zásahmi s cieľom zaistiť bezpečnosť pre všetkých

Zameriavame sa na podporu kontinuity obchodnej činnosti, aby sme našim zákazníkom a partnerom pomohli pri obnove, prispôsobovaní alebo budovaní nových projektov tým, že poskytujeme:
 • Digitálnu odolnosť
 • Kyberneticky bezpečné nástroje a infraštruktúru
 • Nepretržitú zákaznícku a technickú podporu a možnosti vzdialeného riadenia vrátane bezpečnej podpory v prípade porúch, potreby opráv, výcviku a testovania

Náš globálny dodávateľský reťazec je pripravený spolupracovať na zákazníckych riešeniach pre formovanie dopytu. Uvedomujeme si, že kríza vyvolala niektoré konkrétne problémy dodávateľského reťazca a ospravedlňujeme sa za vzniknuté ťažkosti.
Všetky naše výrobné závody a distribučné centrá sú otvorené a naďalej pokračujeme v týchto činnostiach:
 • Koordinácia s našimi dodávateľmi a partnermi s cieľom podľa potreby zabezpečiť alternatívne zdroje dodávok a presunúť výrobu
 • Umožnenie dopravných liniek smerom k spotrebiteľovi
 • Vyrovnanie všetkých zasiahnutých globálnych zásob
 • Správa zásob a dodávok náhradných dielov

Naši zamestnanci sú vybavení digitálnymi nástrojmi a zručnosťami pre toto nové prostredie, ktoré sú pripravení použiť. Všetky naše tímy sú pripravené pracovať na diaľku a používať počítače vydané našou spoločnosťou, ktoré sú kompletne vybavené zabezpečenou sieťou VPN a pripojením k našej sieti.

Zatiaľ čo sme znížili počet služobných ciest, zostávame v kontakte prostredníctvom stretnutí na diaľku a ďalších možností digitálnej interakcie. Za ostatný rok sme uvítali viac ako 400 000 zákazníkov a partnerov našich webových seminárov a online školení.

Počas krízy sme pokračovali v službách a zabezpečovaní kritickej infraštruktúry, ako sú nemocnice, siete, dátové centrá, vodné elektrárne a chladiarenský potravinový reťazec. Prostredníctvom našej nadácie Schneider Electric Foundation sme zriadili fond „Tomorrow Rising Fund“, ktorého účelom je pomáhať najzraniteľnejším osobám reagovať na túto krízu, zotaviť sa z nej a stať sa odolnejšími vďaka podpore v núdzi, dlhodobejšej rekonštrukcii, vzdelávaniu a odbornej príprave.

Uvedomujeme si, že v mnohých častiach sveta sa situácia naďalej dynamicky mení. Podľa potreby naďalej monitorujeme miestne zmeny a požiadavky a prispôsobujeme sa im.

V prípade otázok kontaktujte naše centrum podpory.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!