Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

100 %

prezidentov krajín a zón, ktorí sa zúčastňujú na činnosti ich miestnej komunity

200

miestnych iniciatív pre udržateľnosť

Podpora miestnej činnosti

Mobilizácia individuálnej energie pre dobro

Náš program VolunteerIn, vytvorený v roku 2012, inšpiruje ľudí, aby sa vrátili do komunít prostredníctvom mentorstva, odbornej prípravy a príspievania k iniciatívam v oblasti udržateľnosti od miestnych partnerov. Ich podporou posilňujeme silu zodpovedného občianstva a udržateľnej komunity.
Objavte program VolunteerIn

Miestne iniciatívy v oblasti udržateľnosti

Zníženie emisií CO2 v Dubaji, SAE

Ušetrili sme 1 400 t CO2 ročne s novou solárnou strechou pre naše inteligentné distribučné centrum v Dubaji, SAE.

Partnerstvo s talianskym ministerstvom školstva

Dobrovoľníci Schneider Electric vyškolia 1 000 študentov v oblasti energetickej účinnosti a priemyslu 4.0.

Cirkulárna ekonomika vo Švédsku

Zameranie na cirkulárnu ekonomiku, vďaka spusteniu nových modelov cirkulárneho obchodu vyvinutých vo Švédsku.

Posilnenie postavenia žien v Čile

Vzdelávanie zraniteľných žien, ktoré sa propaguje a podporuje v rámci miestnych združení v Čile.

Prístup k čistým zdrojom v Kanade

Prístup k čistej vode, energii a efektívnemu bývaniu pre domorodé komunity v Kanade.

Rovnosť v Indii

Podpora rovnosti pre 24 000 študentov v Indii vďaka napojeniu 100 škôl solárnou energiou.

Cirkulárna ekonomika vo Francúzsku

Podporujeme cirkulárnu ekonomiku vo Francúzsku rozšírením nášho interného predajného katalógu o odkazy na 150 cirkulárnych produktov.

E-mobilita v Nórsku

Urýchľujeme prechod k e-mobilite v Nórsku, kde sa náš celý automobilový park v roku 2023 stane 100 % elektrickým.

Nový život pre elektrické produkty v Španielsku

Zaistenie nového života pre elektrické produkty v Španielsku prostredníctvom online trhu a vylepšených elektroinštalácií pre rodiny v núdzi.

Akčné plány zmierenia v Austrálii

Podpora zmierenia v Austrálii prostredníctvom päťnásobného zvýšenia našich výdavkov u dodávateľov z radov miestnych domorodých obyvateľov.

Solárne osvetlenie vo frankofónnnej Afrike a na ostrovoch

Školy vo frankofónnej Afrike a na ostrovoch využívajú fotovoltaiku so zariadeniami nainštalovanými na nabíjanie solárneho osvetlenia.

Rozširovanie energetického vzdelávania v Myanmare

Zlepšujeme energetické vzdelávanie, vďaka vytvoreniu zariadení pre odborné vzdelávanie v Myanmare.

Bezpečnejší prístup k elektrine v Brazílii

Bezpečnejší prístup k elektrine v Brazílii pre znevýhodnené domácnosti.

Podpora Indie prostredníctvom núdzovej pomoci v pandémii COVID-19

Podpora Indie prostredníctvom núdzovej pomoci od 6 530 prispievateľov z nadácie Schneider Electric.

Energetická efektívnosť v ikonickom múzeu v Grécku

Zvýšenie energetickej efektívnosti v ikonickom múzeu v Grécku s cieľom zvýšiť miestne povedomie o udržateľnosti.

Naše miestne záväzky prispievajú k SDG OSN

V súlade s naším cieľom premostiť pokrok a udržateľnosť, naše iniciatívy udržateľnosti podporujú 17 cieľov Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja.

Viac o našom záväzku voči miestnym komunitám

Nadácia Schneider Electric

Ako nabíjame mládež energiou prostredníctvom našej aktívnej dobrovoľníckej siete a siete miestnych partnerov.

Správy o udržateľnosti

Získajte prístup k výsledkom a správam o dopadoch programu Schneider Sustainability Impact na jednom mieste.

Diverzita, rovnosť a inklúzia

Viac o našej kultúre, hodnotách a pravidlách týkajúcich sa kvalitnej rozmanitosti a inklúzie na pracovisku

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

Ako môžu miestne iniciatívy udržateľnosti pozitívne vplývať na miestne životné prostredie? 

Schneider Electric je lídrom na ceste k posilneniu miestnych komunít podporovaním miestnych iniciatív v oblasti udržateľnosti a umožňuje partnerom urýchliť ciele dekarbonizácie na miestnej úrovni prostredníctvom digitálnej transformácie a školení. Spoločnosť Schneider Electric, ktorá je najudržateľnejšou spoločnosťou na svete a je lídrom v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energie, sa zaväzuje zapojiť sa do iniciatív zameraných na udržateľnosť na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú zvýšiť náš miestny vplyv a silu udržateľnej komunity. Preskúmajte naše miestne záväzky, ktoré sa zameriavajú na iniciatívy udržateľnosti pre životné prostredie, uhlíkovú neutralitu a inklúziu. Objavte našu platformu VolunteerIn, ktorá mobilizuje aktívnu dobrovoľnícku činnosť a účasť na občianskej angažovanosti, posilňuje sociálne začlenenie a prehlbuje solidaritu s iniciatívami miestnych partnerov. Pomáhame našim miestnym partnerom nájsť obnoviteľné a inovačné riešenia, vrátane solárnych riešení pre zníženie emisií oxidu uhličitého, prístupu k čistým zdrojom, rýchleho prechodu k e-mobilite a on-line marketingových príležitostí pre elektrické produkty. Takisto sa zameriavame na zdroje, ktoré miestnym študentom poskytujú školenia o energetickej účinnosti a podporujú cirkulárnu ekonomiku, posilnenie postavenia žien a rovnosť pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni. Objavte našu jedinečnú organizáciu s viacerými centrami, ktorá decentralizuje rozhodovanie v prospech miestneho prostredia a nepripútava talentovaných zamestnancov k miestam na základe funkcie. Tento model vám pomôže preskúmať globálnu ponuku pracovných miest a naučí vás pracovať s rôznymi kultúrami a časovými zónami, čím podporuje diverzitu a rovnosť. Cieľom spoločnosti Schneider Electric, ktorá je najlokálnejšou spoločnosťou na svete, je využiť diverzitu a inovácie na podporu miestnych iniciatív udržateľnosti, ktoré umožňujú jednotlivcom a partnerom, aby sa udržateľnosť stala realitou pre všetkých.