Technické FAQ

Položiť otázku

Na motorovom ističi GV3P40 sú dve šipky na otočnom nastavovacom prvku. Ktorá šipka platí pre nastavenie?
Pokiaľ je pod motorový istič pripojený stykač, tak pre nastavenie platí prázdna šipka.
Je hlavica ZCY45 dodávaná so skrutkou pre upevnenie?
Áno, hlavica ZCY45 je dodávaná včítane aretačnej podložky a skrutky.
Aká je bezpečnostná kategória spínača XALK178?
Tento spínač nie je bezpečnostný. Bezpečnostná trieda (kategória) je daná okrem iného spôsobom zapojenia. Viac informácií obsahuje norma ČSN EN ISO...
Je náhradný stykač LC1KP7A80 pre LE1M35 osadený tiež mechanizmom tlačítka?
Stykač LC1KP7A80 je dodávaný včítane príslušenstva - ovládacieho mechanizmu.
Dá sa použiť svorka pre 4 neupravené žily káblov pre ističe NS1600?
Tieto svorky sa dajú použiť maximálne na NS1250.
Aká je náhrada za relé RXL3A10B2JD a päticu RXZE1S111M?
Náhrada za relé je RXM3AB2JD, za päticu RXZE2S111M.
Je možné použiť motorový pohon pre ističe NSX tiež pre starý rad ističov NS?
Áno, motorový pohon ističov NSX sa dá použiť pre ističe NSX aj ističe NS, ale motorový pohon pre ističe NS sa dá použit iba pre ističe NS.
Je možné u NS1600 kombinovať predný a zadný prívod?
Áno, kombinácia prívodov u NS1600 je možná.