Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Chasing storm by accident while taking sunset photos at North Curl Curl, Australia

  Chráňte vašu elektroniku

  Zistite, ako si ochrániť cenné elektronické vybavenie pred prepätím počas búrok.

  Stiahnite si brožúru

Zariadenia na ochranu proti prepätiu: vaša najlepšia ochrana

Každý deň blesky zasahujú domácnosti a nehnuteľnosti všade vo svete. Ohrozená je každá stavba, ktorá stojí v ceste búrke. Hoci trvá len niekoľko mikrosekúnd, blesk spôsobuje nebezpečný nárast napätia, ktorý môže zničiť vaše elektronické zariadenia. Inštalácia zariadení prepäťovej ochrany (SPD), môže znížiť či dokonca zabrániť poškodeniu vášho cenného majetku.
 • Vedeli ste?

  • Každý deň dôjde na celom svete k približne 8 miliónom zásahov bleskom. 
  • Najvyššia konštrukcia je najpravdepodobnejším bodom kontaktu pri zásahu bleskom
  • Izolované konštrukcie na veľkých rovinatých plochách pravdepodobne pritiahnu blesk.
  • Hoci pri niektorých konštrukciách je zásah bleskom pravdepodobnejší, zásah bleskom nemožno na 100 % predvídať.

  Default Alternative Text
 • Riziko zásahu bleskom na celom svete

  Zásah bleskom nemožno predpovedať, no v niektorých častiach sveta k nemu dochádza častejšie než v iných. Oblasti označené fialovou a ružovou farbou majú najvyššiu hustotu zásahov bleskom, za nimi nasledujú oblasti označené červenou, oranžovou, žltou, zelenou a modrou.

  Lightning density map

  Zničenie elektroniky

  Prepätie môže preniknúť do vášho domu priamo alebo nepriamo. K priamemu zásahu dochádza, keď blesk prechádza priamo cez budovu, často pri tom dochádza k veľkým škodám a požiarom. K nepriamym zásahom dochádza vtedy, keď blesk zasiahne neďaleké miesto alebo elektrické vedenie priamo spojené s domom. Ak k tomu dôjde, môže dôjsť k zničeniu pripojeného spotrebiča alebo elektronického zariadenia.

  Výsledok:
  • Vysoké náklady na výmenu elektroniky a rozvodov
  • Narušenie osobnej alebo pracovnej konektivity
  Predvolený Alternatívny Text

  Myslíte si, že sú vaše zariadenia chránené?

  Dobre si to premyslite. Hoci máte nainštalovaný bleskozvod, nemusí to stačiť. Ten môže nasmerovať blesk do okolia stavby, no prepätie sa napriek tomu dostane do elektrických okruhov budovy a poškodí všetku elektroniku, ktorá nemá prepäťovú ochranu.
  • Dráhy blesku

   Keď blesk priamo zasiahne budovu bez ochrany, nárast napätia môže preniknúť dovnútra elektrickým rozvádzačom a zničiť všetku elektroniku.

   Prejdite na nasledujúcu snímku a dozviete sa viac.

   An image of a house where direct lightning strikes on a building with no protection
  • Dráhy blesku

   Keď blesk zasiahne okolie budovy bez ochrany, môže prejsť dovnútra cez elektrické vedenia priamo pripojené k rozvádzaču.

   Prejdite na nasledujúcu snímku a dozviete sa viac.

   An image of a house when lightning strikes near the building with no protection
  • Dráhy blesku

   Keď blesk zasiahne budovu s bleskozvodom, väčšina prepätia smeruje k zemi okolo vonkajšej strany budovy. Až polovica prepätia však môže napriek tomu preniknúť do vašej domácnosti prostredníctvom elektrických obvodov.

   Prejdite na nasledujúcu snímku a dozviete sa viac

   An image if a house when lightning strikes a building with a lightning rod
  • Dráhy blesku

   Keď blesk zasiahne okolie budovy s ochranou, môže aj napriek tomu prejsť dovnútra cez elektrické vedenia priamo pripojené k rozvádzaču.

   An image of a house when lightning strikes near the building even with protection

   Ochrana vybavenia pomocou zariadení prepäťovej ochrany

   Pri zásahu blesku v blízkosti budov alebo nadzemného elektrického vedenia sa náhle zvýši napätie z 230 V na 3 alebo 6 kV. Výsledné prepätie, ktoré trvá niekoľko mikrosekúnd, môže zničiť elektronické komponenty, ako pamäť, procesory, kondenzátory a obrazovky.

   Prepäťová ochrana môže prepätie stlmiť na hodnotu, kompatibilnú s hodnotou, ktorú väčšina pripojených spotrebičov môže vydržať: približne 1,5 kV. Všetky zariadenia do 10 metrov od rozvádzača sú účinne chránené. Ak sa vaše zariadenia nachádzajú viac než 10 metrov od inštalovanej prepäťovej ochrany, je potrebné pridať dodatočnú ochranu, ako napríklad SPD typu 3 do blízkeho rozvádzača viacnásobnej zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou.
   • Predvolený Alternatívny Text
    Prepäťová ochrana Zariadenia SPD chránia citlivé zariadenia a elektroniku usmernením prepätí v napájacom vedení priamo do zeme. Zistite viac
   • Predvolený Alternatívny Text
    Ochranná viacnásobná zásuvka Pripojením zariadení k viacnásobnej zásuvke s integrovanou prepäťovou ochranou výrazným spôsobom znižuje riziko poškodenia pri zásahu bleskom. Zistite viac

   Ako si zaistiť pomoc elektrikára

   • Predvolený Alternatívny Text
    Dôverujte kvalifikovanému elektrikárovi, ktorý vám poradí pri výbere správnych prepäťových ochrán od spoločnosti Schneider Electric: typu 1, 2 alebo 3.
   • Predvolený Alternatívny Text
    Váš elektrikár vám môže pomôcť vybrať tú správnu hodnotu prepäťovej ochrany: 20 kA alebo 40 kA v závislosti od geografickej polohy a typu budovy.
   • Predvolený Alternatívny Text
    Na zaistenie zvýšenej ochrany vám môže poradiť použitie bleskozvodov spolu s prepäťovými ochranami.

   Elektroinštalácia Wiki

   Zistite viac o prepätí a ochrane pred prepätím Každý deň dochádza na celom svete k 8 miliónom úderov blesku, preto je mimoriadne dôležité vedieť, ako ochrániť svoju domácnosť zariadeniami prepäťovej ochrany.
   Zistite viac

   Chráňte svoje elektrické vybavenie pred poškodením spôsobeným bleskom

   Ochráňte svoje technológie pred bleskom Do technológií, ktoré uľahčujú a spríjemňujú život vašej rodine, ste veľa investovali. Teraz ich musíte ochrániť pred zásahom blesku.
   Zistite viac