Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Zariadenia na detekciu poruchového elektrického oblúka

  Zariadenie AFDD zabráni riziku požiaru, keď zistí poruchu elektrického oblúka a chybný okruh izoluje.

Zariadenia na detekciu porúch elektrických oblúkov znižujú riziko vzniku elektrického požiaru

Poškodené vodiče, uvoľnené prípojky, rozdrvené káble môžu spôsobiť skryté poruchy elektrických oblúkov v elektrických obvodoch, ktoré v prípade, že sa nezistia, môžu v priebehu niekoľkých sekúnd spôsobiť požiar. Zariadenia AFDD izolujú chybný okruh v momente, keď sa porucha elektrického oblúka vyskytne.

Poruchy elektrického oblúka sú jednou z hlavných príčin elektrických požiarov
Elektrické požiare v dôsledku porúch elektrického oblúka sú prekvapujúco bežné najmä v starších domoch a v Európe každoročne spôsobujú značné škody na majetku, zranenia a usmrtenia.

 • 280 000 elektrických požiarov sa v Európe nahlási každý rok.
 • 86 % domov, v ktorých sa požiar vyskytne, je starších než 25 rokov.
 • 1 000 osôb zahynie v domácnosti v dôsledku elektrických požiarov.
 • 70 % požiarov domácností vypukne v noci.
 • 6,25 miliardy eur sú náklady na škody spôsobené elektrickými požiarmi v domácnostiach.
 • 3 minúty trvá, kým požiar zachváti celú miestnosť.
Predvolený Alternatívny Text

Skryté nebezpečenstvo

Poruchu elektrického oblúka nie je vždy ľahké spozorovať, pretože k nej môže dôjsť na skrytých miestach, napríklad v poškodených kábloch, v stenách, pri uvoľnenom pripojení v skrytej prepojovacej krabici či v zásuvkách.
 • Požiare v dôsledku porúch elektrického oblúka: ako začínajú

  Veľmi lokalizované javy môžu spôsobiť elektrický požiar. Pozrite si toto video, aby ste zistili, ako môže uvoľnený vodič v štandardnej viacnásobnej zásuvke vytvoriť elektrický oblúk a spôsobiť požiar.

Ako dochádza k poruchám elektrického oblúka?

 • Predvolený Alternatívny Text
  Prudké zahnutia
 • Predvolený Alternatívny Text
  Uvoľnené zástrčky
 • Predvolený Alternatívny Text
  Poškodenie upevňovacích prvkov
 • Predvolený Alternatívny Text
  Opotrebovaná izolácia
 • Predvolený Alternatívny Text
  Odhalené vodiče
 • Predvolený Alternatívny Text
  Pritlačenie
 • Predvolený Alternatívny Text
  Nevhodné ukončenie
 • Predvolený Alternatívny Text
  Škodcovia
 • Predvolený Alternatívny Text
  Rozdrvenie

Čo je to zariadenie na detekciu porúch elektrického oblúku?

Zariadenie AFDD je prúdový istič, ktorý automaticky preruší prívod elektrickej energie, keď zistí prítomnosť poruchy elektrického oblúku v okruhu. Okamžitým prerušením dodávky elektrickej energie zariadenia AFDD zabránia tomu, aby v dôsledku porúch elektrické oblúky dosiahli teplotu, pri ktorej môže vypuknúť požiar.
 • Účel zariadenia AFDD

  Zariadenia AFDD sa montujú do elektrických rozvádzačov spolu s ďalším ochranným vybavením. Pri zistení poruchy zariadenie okamžite izoluje okruh, pričom zabráni vznieteniu horľavých materiálov.

  Zariadenie AFDD zistí výskyt elektrických oblúkov, ktoré sú zodpovedné za vznik požiarov. Tieto zariadenia sú mimoriadne citlivé a ich úlohou je zistiť a reagovať len na potenciálne nebezpečné elektrické oblúky.

  Default Alternative Text

Spĺňajú zariadenia AFDD normy IEC?

Zariadenia AFDD od spoločnosti Schneider Electric spĺňajú normu IEC 62606, ktorá je novou medzinárodnou normou vzťahujúcou sa na bezpečnosť a výkon výrobkov. Okrem toho medzinárodné pravidlá od roku 2014 odporúčajú používanie zariadení AFDD na ochranu pred poruchami elektrických oblúkov okruhoch konečnej úrovne podľa normy IEC/HD 60364-4-42.

Môžu iné ochranné zariadenia nahradiť AFDD?


Kompaktné a ľahko inštalovateľné zariadenia AFDD sa hodia do obytných a stavebných elektrických rozvádzačov spolu s ďalšími ochrannými zariadeniami. Nemožno ich nahradiť žiadnym iným ochranným zariadením, ako sú miniatúrne ističe (MCB), prepäťová ochrana (SPD) alebo prúdové chrániče (RCD). Hoci tieto zariadenia chránia proti špecifickým rizikám súvisiacim s elektrickým prúdom, nie sú určené na detekciu porúch elektrických oblúkov. Napríklad detektor dymu je navrhnutý tak, aby upozorňoval ľudí na prítomnosť dymu PO začatí požiaru. Zariadenia AFDD sú navrhnuté tak, aby predchádzali vzniku požiarov.

Zistite, ako zariadenia AFDD chránia vašu domácnosť

V našej bezplatnej príručke sa oboznámte s novými pokrokmi v oblasti detekcie porúch elektrického oblúka a zistite, kde je mimoriadne dôležité použiť ističe s detekciou porúch elektrického oblúka, aby ste zvýšili bezpečnosť domácnosti.
Stiahnite si príručku

Ako si zaistiť pomoc elektrikára

 • Zariadenia AFDD od spoločnosti Schneider Electric

  Obráťte sa na svojho elektrikára a zistite viac o zariadeniach AFDD od spoločnosti Schneider Electric.

 • Bezpečnosť elektrického systému

  Pri navrhovaní novej stavby sa poraďte s odborníkmi, ktorí môžu analyzovať požiadavky na bezpečnosť elektrického systému a overiť stavebné plány.

 • Posúdenie existujúcich stavieb

  Pri projektoch renovácie skontrolujte existujúce stavby, aby ste určili úroveň poškodenia jadrových systémov kabeláže.