Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Chráňte svoju rodinu pomocou prúdových chráničov

  Prúdové chrániče, napríklad typu GFCI, zistia nebezpečné hodnoty elektrického prúdu a okamžite odpoja napájanie.

  Stiahnite si katalóg

Kde sa ukrývajú riziká?

Vaša domácnosť a rodina môžu byť oveľa viac vystavené riziku zásahu elektrickým prúdom, než si myslíte. Zistite, kde sa nachádzajú, a ako ich môžete redukovať alebo dokonca eliminovať prúdovými chráničmi typu GFCI.
Predvolený Alternatívny Text

Prúdové chrániče: Dokonalá ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

20021362-RCD-IC-410x230

Prúdové chrániče (zariadenia typu GFCI), zistia nebezpečné hodnoty elektrického prúdu a okamžite odpoja napájanie. Podľa normy elektrickej bezpečnosti IEC 60634 sú teraz povinné na všetkých obvodoch, ktoré napájajú:
• Elektrické zásuvky
• Osvetlenie
• Všetky zariadenia v kúpeľniach a mokrých priestoroch

Zaistite si bezpečnosť! Skontrolujte, či je rozvádzač vo vašej domácnosti alebo skrinka s ističmi vybavená prúdovými chráničmi, ktoré možno ľahko identifikovať:
• Biele tlačidlo
• Označenie „30 mA“


Ak sú prúdové chrániče súčasťou vášho domáceho rozvádzača, stlačením testovacieho tlačidla si overte, či fungujú. Prúdový chránič sa má rozpojiť.
Ak nevidíte namontované žiadne prúdové chrániče, potrebujete inovovať svoj domáci rozvádzač prúdovými chráničmi, aby ste si zaistili tú najvyššiu možnú úroveň ochrany v celej domácnosti.

Štyri oblasti vo vašej domácnosti, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť

1. Rozvádzač20021362-Resi9-in-Switchboard-IC-410x230

Rozvádzač chráni vašu domácnosť pred elektrickými požiarmi spôsobenými skratom a preťažením.

Na zaistenie vašej bezpečnosti musí byť rozvádzač:
• chránený pred vodou
• vyrobený z materiálov vysokej kvality
• veľmi odolný voči elektrickým výbojom

Nesmie obsahovať žiadne otvory dostatočne veľké na vloženie nástroja alebo prsta. K dispozícii by mal byť uzatvárací kryt na ochranu všetkých ističov. Spolu s prúdovými chráničmi rozvádzač teraz dokáže ochrániť vašu rodinu pred zásahom elektrickým prúdom.


2. Vypínače a zásuvky20021362-LAGNEAU_GM1_HU08-IC-410x230

Používajte kvalitné vypínače a zásuvky, pretože tieto prvky sú mimoriadne dôležité pre vašu bezpečnosť:
• Zásuvky vybavené s automatickými uzávermi zabraňujú deťom vkladať prsty alebo predmety do otvorov
• Všetky plastové časti musia byť dostatočne pevné, aby odolali nárazom
• Všetky svietidlá a rozvody musia byť zaistené do montážnych konzol

Všetky vypínače a zásuvky vo vašej domácnosti musia byť vybavené prúdovými chráničmi s rozdielovým prúdom 30 mA.

> Oboznámte sa s našimi modelovými radmi vypínačov a zásuviek

Vymeňte chybné súčasti:
Vymeňte všetky zásuvky, svietidlá, predlžovacie káble a zariadenia, ktoré vykazujú nejaké známky opotrebovania, vrátane prasklín, zasekávajúcich sa alebo uvoľnených vypínačov a rozdelených alebo poškodených elektrických káblov.

Bezpečnosť na prvom mieste:
Ak túto činnosť vykonávate sami, vždy používajte ochranné rukavice, izolované nástroje a vypnite napájanie na rozvádzači.


3. Osvetľovacie zariadeniaDouble-insulation-IC-410x230

Osvetľovacie zariadenia umiestnené v izolačnom materiáli musia mať vyznačený symbol triedy II.

Moderné osvetlenie vrátane káblov bez izolácie sa musí dodávať s transformátorom s označením symbolom pre bezpečné veľmi nízke napätie.

Kovové členité lustre musia byť prepojené na kostru pomocou zelenožltého vodiča.

Všetky okruhy osvetlenia v domácnosti musia byť vybavené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30 mA


4. KúpelneBathroom-safety-graphic-IC-410x230

Kúpeľňa je tou najnebezpečnejšou miestnosťou vo vašej domácnosti. Prečo? Pretože, keď máte mokrú pokožku, vaše telo je mimoriadne citlivé na pôsobenie elektrického prúdu.

Bezpečnostné normy
Časť 0: žiadne elektrické súčasti
Časť 1: v dosahu z vane alebo sprchy vystretými rukami
• Len izolované konektory na 12 V (napájanie SELV*)
Časť 2: na úrovni maximálneho dosahu z vane alebo sprchy
• Izolované zásuvky s transformátorom (typ na holiaci strojček)
• Izolované osvetlenie a ohrievače triedy II

Všetky vypínače a zásuvky v kúpeľniach musia byť chránené prúdovými chráničmi s rozdielovým prúdom 30 mA.

Ako si zaistiť pomoc elektrikára

 • Predvolený Alternatívny Text
  Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval vašu elektrickú inštaláciu, prepracoval alebo nahradil chybné alebo zastarané diely, či aktualizoval váš bezpečnostný systém tak, aby zodpovedal súčasným normám.
 • Predvolený Alternatívny Text
  Ak sú rozvody vo vašej domácnosti staršie než 5 rokov, požiadajte miestneho elektrikára o vykonanie komplexnej kontroly. Dôkladne pozná pravidlá a osvedčené postupy.
 • Predvolený Alternatívny Text
  Spýtajte sa elektrikára na prúdové chrániče od spoločnosti Schneider Electric a získajte tú najlepšiu ochranu na zaistenie elektrickej bezpečnosti svojej domácnosti.

Objavte viac spôsobov, ako si zabezpečiť domácnosť

Elektrická energia je každodennou súčasťou našich životov, napriek tomu môže byť aj nebezpečná. Zistite, ako ju opatrne využívať, a pomocou našej bezplatnej príručky sa presvedčte, či sú vaše zariadenia vždy bezpečné a dobre udržiavané.
Zistite viac