Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

HMI (terminály a priemyselné PC)

Malé a pokročilé grafické operátorské panely

Magelis STO, STU

Magelis STO, STU

Najmenšie panely s revolučným montážnym systémom. Nové displeje Magelis STO a STU prinášajú do radu malých panelov : viac flexibility, komunikačnú otvorenosť a revolučný montážny systém pre zjednodušenie montáže na maximum… Sila týchto panelov je znásobená plným využitím funkcionalít väčších panelov vďaka jednotnému konfiguračnému softvéru Vijeo Designer.

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Magelis GTO

Magelis GTO

Pokročilé optimalizované panely. Pokročilé optimalizované panely

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Pokročilé HMI panely

Magelis GTU

Magelis GTU

Univerzálny panel. Modulárny HMI s¬rozhraním typu smartphone a¬bezdrôtová technológia: Bezkonkurenčný komfort pri¬používaní bez¬kompromisov v¬oblasti výkonu a¬otvorenosti

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Magelis XBT GH

Magelis XBT GH

Grafické panely. Magelis XBT GH je rozšírením ponuky inteligentných panelov Magelis, ktorá umožňuje pohyb pracovníkov obsluhy so stálym dosahom na panel. Konfigurovanosť vo Vijeo Designeri a vystavanie na rovnakej technológii ako XBTGT garantuje vysokú úroveň operátorského komfortu. Naviac integráciou bezpečnostných funkcií poskytuje komplexné riešenie ovládania stroja.

Zobraziť výrobky

Kombinované HMI / PLC systémy

Unity Studio

Unity Studio

Riadenie aplikácií. Softvér na návrh a štruktúrovanie aplikácií s distribuovanou architektúrou

Zobraziť podrobnosti

Konfiguračný softvér HMI

EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

Softvér na konfiguráciu dotykovej obrazovky. EcoStruxure Operator Terminal Expert ™ (predtým známy ako Vijeo XD) je konfiguračný softvér, ktorý umožňuje vytvárať a upravovať obrazovky aplikácií, ktoré riadia automatizačné systémy pre terminály Magelis ™ GTU (Premium a Open Boxes) / STO color / GTO a priemyselné počítače Magelis Panel a rámček).

Zobraziť výrobky
Vijeo Designer

Vijeo Designer

Konfiguračný software HMI. Konfiguračný softvér a Run Time pre operátorské panely a priemyselné iPC

Zobraziť výrobky

USB príslušenstvo pre terminály Magelis

Harmony XB5S

Harmony XB5S

Biometrické spínače. Biometrický snímač odtlačkov prstov, Ø 22 mm.

Zobraziť výrobky
Harmony XVGU

Harmony XVGU

Svetelné návestia pre operátorské panely Magelis. Ø 60 mm inteligentné svetelné návestia určené na prepojenie s operátorskými panelmi Magelis

Zobraziť výrobky
Magelis¬HMIZ

Magelis¬HMIZ

Podsvietené tlačidlá a¬klávesnica. Ø22¬Klávesnca s¬osvetlením USB pre Magelis HMI s¬5¬funkčnými tlačidlami s¬viacfarebným podsvietením LED.

Zobraziť výrobky

Rozhranie pre obsluhu

Rozhranie človek stroj

Rozhranie človek stroj

. Magelis™ je komplexná, robustná, otvorená ponuka rozhrania na uspokojenie vašich požiadaviek v najrôznejších aplikáciách.

Zobraziť výrobky
Tlačidlá, spínače, kontrolky

Tlačidlá, spínače, kontrolky

. Robustné, jednoduché, ergonomické to je ponuka Harmony™, ktorá poskytuje riešenia pre prepojenie v modernom dizajne.

Zobraziť výrobky
Základná ponuka signalizácie

Základná ponuka signalizácie

. Ponuka signalizácie Harmony™ vás informuje o stave vašich procesov.

Zobraziť výrobky
Porovnať produkty: /