Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.
Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Transformátory VN

Transformátory VN sú určené na prevádzku v trafostaniciach VN/NN alebo v trafostaniciach s horným napätím od 7,2 do 36 kV a výkonom do 4 000 kVA vo vnútorných inštaláciách (suché a olejové transformátory), ako aj pre vonkajšie inštalácie (samostatne stojace olejové transformátory). V našej ponuke sú aj špeciálne verzie transformátorov pre vyššie výkony a napätia: do 25 MVA a 72,5 kV. V závislosti na požiadavkách a platných normách sú distribučné transformátory VN prispôsobené parametrom distribučných sietí a zároveň ponúkajú nákladovo najefektívnejšie riešenia. Naše dlhoročné skúsenosti so všetkými typmi distribučných transformátorov sa premietajú do spoľahlivosti produktov pre každú aplikáciu, zatiaľ čo nové funkcie Trihal IoT vám umožnia zvýšiť energetickú efektivitu.