Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Monitorovanie výkonu a riadenie elektrickej energie

Ľudia si v dnešnej dobe dobre uvedomujú aké dôležité je pre udržateľnú spoločnosť znižovanie spotreby elektrickej energie. Monitorovanie energie (elektrické merače, elektromery, merače spotreby elektrickej energie, merače výkonu s monitorovacím softvérom) poskytujú informácie vďaka ktorým sa môžete zamerať na zvýšenie energetickej efektívnosti. Naše merače spotreby elektrickej energie poskytujú veľké množstvo dát, ktorých účinný zber a prezentácia prebieha v systémoch monitorovania energie. Ďalšie činnosti zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti závisia od možnosti analýzy a interpretácie údajov. Bez podpory systémov, akými sú Power Monitoring Expert na monitorovanie výkonu, personál nemôže plne využiť potenciál systému distribúcie energie. Okamžitý prehľad o spotrebe energie a verejných služieb, využití dostupného výkonu a identifikácia problémových oblastí umožňuje zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia a úspor. Identifikácia problémov porúch minimalizuje prestoje a súvisiace potenciálne finančné straty.