Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Kritické napájanie, chladenie a stojany (racky)

Rozvod energie pre IT systémy

Rackové rozvody energie

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Základné stojanové PDU

Spoľahlivý rozvod napájania pre stojany. Naše stojanové jednotky PDU s najvýhodnejším pomerom cena/výkon

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Meracia stojanová jednotka PDU

Meracie stojanové jednotky PDU poskytujú vzdialené monitorovanie pripojenej záťaže v reálnom čase. Používateľsky zadefinované výstrahy umožňujú varovať pred potenciálnym preťažením obvodov skôr, než dôjde k zlyhaniu kriticky dôležitých zariadení IT.. Sledovanie prípadov nečakaného preťaženia

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Stojanová jednotka PDU s meraním podľa zásuviek

Stojanové rozvodné jednotky PDU s meraním jednotlivých zásuviek poskytujú vzdialené monitorovanie každej zásuvky v reálnom čase, takže poskytujú pracovníkom IT nástroje potrebné na pokročilú správu napájania v dátovom stredisku. Svetový líder v oblasti rozvodu napájania v stojanoch teraz aj s meraním individuálnych zásuviek!

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Napájacie káble

Široký výber napájacích káblov pre najrôznejšie vybavenie IT.

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Príslušenstvo k stojanovým jednotkám PDU

Svorky na uchytenie káblov a svorky na zvislú montáž na komplexné riešenie rozvodu napájania v stojanoch.

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Prepínacia stojanová jednotka PDU

Prepínacie stojanové jednotky PDU poskytujú meranie v kombinácii s riadeným vzdialeným zapínaním a vypínaním jednotlivých zásuviek umožňujúcim diaľkové ovládanie napájania príslušných zariadení, ich postupné zapínanie a správu využívanie zásuviek. Dáva vám do rúk riadenie IT zariadení v stojanoch

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Radové rozvody energie

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Konfigurovateľné príslušenstvo k napájaniu

Ističe, napájacie káble a príslušenstvo na zjednodušené riadenie rozvodu napájania. Vďaka príslušenstvu jednotiek na rozvod napájania je rozširovanie rozvodov napájania dátového strediska rýchle a jednoduché.

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Konfigurovateľný rozvod napájania

Zákazkové riešenie distribúcie napájania dodávané výrobcom v zostavenej podobe a určené pre zariadenia IT v dátových strediskách ľubovoľnej veľkosti alebo v zónach vysokej hustoty výkonu. Jednotky PDU s jednoduchou prevádzkou pre dátové strediská s osobitými požiadavkami

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

MGE statické prepínače

Skutočná redundancie a výnimočne vysoká spoľahlivosť prepínania medzi napájacími zdrojmi. Rozvod kritického napájania bez kompromisov

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Modulárne príslušenstvo k napájaniu

Moduly a príslušenstvo na upgrade a rozšírenie modulárnych jednotiek na rozvod napájania. Najľahší spôsob ako zabezpečiť mimoriadne vysokú účinnosť a škálovateľnosť pre jednotky na rozvod napájania v náročných, kriticky dôležitých podnikových aplikáciách.

Zobraziť výrobky
APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric

Modulárny rozvod napájania

Pružný, bezpečný a efektívny rozvod napájania pre zariadenia informačných technológií v dátových strediskách ľubovoľnej veľkosti a zónach vysokej hustoty výkonu. Nastaviteľná a efektívna správa rozvodov trojfázového napájania.

Zobraziť výrobky

Prepínače