Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert - riešenie pre nemocnice

Energetický systém pre rozvodné systémy zdravotníckych zariadení

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert riešenie pre nemocnice (bývalý StruxureWare Power Monitoring Expert Healthcare Edition) znižuje vašu potenciálnu finančnú stratu, maximalizovaním výkonnosti a spoľahlivosti dodávok energie. Systém výrazne prispieva k redukovaniu prevádzkových nákladov na údržbu energetiky. Pomáha optimalizovať distribúciu a dostupnosť energie, čím zvyšuje prevádzkovú účinnosť a minimalizuje dopad neželaných udalostí na funkciu zariadenia, riziká a finančný dopad.

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert - riešenie pre nemocnice