Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Rozvádzače pre seizmické a nukleárne aplikácie

Rozvádzače Spacial SF a S3D

Rozvádzače určené pre projekty do prostredí so seizmickou aktivitou, do úrovne UBC (Uniform Building Code) zóny 4

Rozvádzače pre seizmické a nukleárne aplikácie