Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Harmony XB4 ATEX D

Kovové ovl. a signal. jednotky Ø 22 do výbušného prostredia

Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 mm, Harmony XB4, kovové do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Harmony XB4
 • Vlastnosti

  Produkty sú vybavené certifikátom, ktorý zodpovedá európskej smernici ATEX94/9/CE

  Riadiace a signalizačné jednotky
  » Ovládacie jednotky a ovládače s hríbovými hlavicami ø 22 mm
  » Polohové prepínače a spínače na kľúč
  » Podsvietené ovládacie jednotky a signálky s LED
  »  Ovládacie skrine.  Výhody

  Široký sortiment kompaktných a odolných výrobkov navrhnutých pre prevádzku v nebezpečných prostrediach

  Aplikácie

  Čo je výbušná atmosféra?

  Podľa príslušnej smernice ide o zmes horľavých látok vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu a vzduchu pri atmosférických podmienkach. Táto zmes sa v prípade zapálenia rozšíri v nehorľavej zmesi.