Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Priemyselný Ethernet

Jedna sieť pre¬všetky aplikácie a¬komunikačné služby

Priemyselný Ethernet
 • Vlastnosti

  Sieťovým štandardom spoločnosti Schneider Electric je Ethernet. Tým, že umožňuje otvorené sieťovanie, táto technológia zvyšuje energetickú účinnosť a¬ uľahčuje optimalizáciu výroby.

  Priemyselný Ethernet má požadovanú úroveň robustnosti a¬spoľahlivosti, ktorá spája všetky úrovne vášho podnikania, od¬základov až po¬podnik, pričom používa jednu bežnú technológiu. V¬prípade potreby ponúka možnosti pre¬aplikácie s¬vysokou dostupnosťou a¬má šírku pásma pre¬podporu riadenia údajov a¬ďalších funkcií. Jeho udržateľnosť zaručuje, že vaša investícia bude bezpečná aj v¬ prípade ďalšieho vývoja vašej siete, aby vyhovovala vašim pribúdajúcim potrebám.

  Počas niekoľkých posledných rokov sa Ethernet vyvinul ako elektráreň pre¬priemyselné siete. Pokroky v¬rýchlosti, šírke pásma a¬spoľahlivosti umožnili, aby v¬posledných piatich rokoch dramaticky narástol a¬v¬súčasnosti ju vidíme ako najrýchlejšie rastúcu technológiu na¬tomto trhu. Vďaka širokému odhodlaniu a¬akceptácii v¬ internetových aplikáciách viacerými predajcami sa technológia neustále vyvíja. Nové využitia a¬aplikácie naďalej pribúdajú a¬zároveň riešia naliehavé problémy, ako napríklad bezpečnosť.

  Výkon priemyselného Ethernetu vychádza z¬jeho všestrannosti. S¬veľkým počtom protokolov, ktoré môžu na¬ňom bežať, Ethernet dokáže riešiť celý rad aplikácií. Jeho popularita pochádza aj z¬jednoduchosti, s¬ktorou spĺňa všetky potreby priemyselnej siete, od I/O komunikácie a¬ celopodnikovej komunikácie po riadenie pohybu a¬v¬ neposlednom rade sú to aj nové aplikácie, ako napríklad zobrazenie videa na¬obrazovke operátora.
  EcoStruxure Plant je pružná a¬spolupracujúca architektúra spoločnosti Schneider Electric, ktorá ponúka transparentný prístup k¬informáciám, ktoré potrebujete od¬základov až po¬riadenie podniku.

  Výhody

  Ethernet, sloboda výberu
  Jedna sieť založená na sieti Ethernet dokáže splniť mnoho rôznych požiadaviek:

  Výkon

  • Naše architektúry Ethernet sú navrhnuté tak, aby dosahovali predvídateľný a spoľahlivý výkon, interoperabilita
  • Kombináciou protokolov EtherNet / IP, Modbus TCP a štandardných protokolov zabezpečujeme interoperabilitu a pokračujúci vývoj technológie.
  Dlhodobé investície
  • Dodržiavanie otvorených architektúr umožňuje používateľom pripojiť svoje existujúce siete k¬priemyselnej ethernetovej infraštruktúre a¬zachovať hodnotu predchádzajúcich investícií.
  Jednoduchá konfigurácia
  • Pevná integrácia softvéru zaisťuje plynulý a¬ bezproblémový zážitok pre používateľov z¬ hľadiska konfigurácie a¬monitorovania zariadení.
  Štandardizácia
  • Štandardizácia zabezpečuje interoperabilitu a znižuje náklady tým, že zabezpečuje, že výrobky vyrobené v rámci tohto štandardu sú k dispozícii od viacerých dodávateľov za konkurenčné ceny.
  Prístup k údajom
  • Poskytovanie transparentného prístupu k údajom v bezpečnom prostredí je teraz kľúčovou požiadavkou pre moderný priemyselný podnik.
  Údržba
  • Údržba trvá menej času a nákladov s jednoduchou výmenou zariadení, rýchlym riešením problémov a jednoduchým prístupom k diagnostike.
  Pripojenie k najlepším prvkom v triede
  • Používatelia si môžu vybrať zariadenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám bez konfigurácie alebo problémov s uvedením do prevádzky.

  Aplikácie

  • Oil & Gas
  • Potraviny a nápoje
  • Voda a Odpadové vody
  • MMM
  • Doprava materiálu
  • Baliaci priemysel