Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

PowerLogic Enercept

Prúdové transformátory s rozoberateľným jadrom pre základné merania

Inovatívne prevedenie vkladá elektromer do puzdra transformátora merania prúdu

PowerLogic Enercept
 • Vlastnosti

  Tri prepojené, jednoducho inštalovateľné PT s rozoberateľným jadrom meracích prístrojov Enercept PowerLogic kombinujú vysokú presnosť digitálneho merania a komunikácie elektroniku vo vnútri jedného z puzdier prúdového transformátora. Toto inovatívne prevedenie odstraňuje potrebu ďalšieho prístroja pre meranie, čo môže znížiť náklady na inštaláciu aj o 70 %.

  V ponuke sú dve prevedenia:
  • Rozšírené - poskytuje 26 parametrov energie vrátane napätia, prúdu, účinníka, cosfí
  • Základné - poskytuje údaje o energii a výkone
  Charakteristiky
  • Presná elektronika merania a prúdové transformátory v jednom puzdre
  • Jednoduchá inštalácia PT s rozoberateľným jadrom
  • Vysoká presnosť ±1% merania od 10 do 100 % menovitého prúdu PT
  • Modbus RTU protokol s možnosťou pripojenia do existujúcej siete komunikácie
  • Použitie RS-485, čo zjednodušuje inštaláciu a integrovanie do existujúcej siete

  Výhody

  Keďže merací prístroj je zabudovaný v puzdre PT, nie je potrebne ďalšie externé príslušenstvo. Elektromer PowerLogic Enercept je úsporné riešenie pre základné elektrické merania.

  Aplikácie

  • Meranie efektivity, objavenie príležitostí a overenie úspor
  • Podružné meranie spotreby nájomníkov
  • Alokovanie nákladov oddeleniam a procesom
  • Identifikovanie odlišností vo fakturácii
  • Využitie existujúcej kapacity budovy a predchádzanie predimenzovania
  • Overenie spoľahlivej prevádzky zariadení
  • Zrýchlenie reakcií na problémy s kvalitou energie