Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

PowerLogic ION7550 RTU

Diaľková koncová jednotka na¬získavanie údajov a¬integrované meranie

Intelligent, web-enabled, programmable RTU - perfect for the combined metering of water, air, gas, electricity and steam

PowerLogic ION7550 RTU
 • Vlastnosti

  Modul PowerLogic ION7550 RTU (remote terminal unit) je inteligentné webové zariadenie, ktoré je ideálne pre¬kombinované meranie vody, vzduchu, plynu, elektriny a¬pary (WAGES). Zariadenie zhromažďuje, odčítava a¬zaznamenáva záznamy z¬veľkého množstva pripojených meračov alebo snímačov a¬dodáva informácie do¬jedného alebo viacerých systémov typu head-end prostredníctvom jedinečnej kombinácie integrovaných komunikačných rozhraní.

  Charakteristiky
  • Až 10¬MB pamäte
  • 1¬impulzný výstup
  • 24¬digitálnych alebo analógových vstupov (max)
  • 30¬digitálnych alebo analógových výstupov (max, vrátane výstupu impulzov)
  • Port Ethernet (protokol Modbus/TCP/IP)
  • Modbus TCP Master/Slave na¬port Ethernet
  • Optický port
  • Port RS¬485
  • Port RS¬485/RS¬232
  • Modbus RTU Master/Slave (sériový port)
  • Interný modem
  • Modemová brána (ModemGate)
  • DNP 3.0 cez¬sériové, modemové a¬I/R porty
  • Oznámenie o¬upozornení prostredníctvom
   e-mailu (Meterm@il)
  • Webový server HTML (WebMeter)


  Výhody

  Môžete znížiť množstvo odpadu a¬optimalizovať prevádzku zariadenia s¬cieľom zvýšiť energetickú účinnosť. Veľký a¬intuitívny displej; rozsiahly digitálny a¬analógový I/O; a¬celkovú všestrannosť systému PowerLogic poskytuje ION7550 RTU nákladovo efektívne riešenie WAGES v porovnaní s¬tradičným meradlom.

  Aplikácie

  • WAGES (meranie vody, vzduchu, plynu, elektriny, pary)
  • Integrované meracie funkcie s¬pokročilými programovateľnými matematickými funkciami
  • Koncentrácia údajov prostredníctvom komunikačných protokolov s¬viacerými portami
  • Monitorovanie a¬kontrola stavu zariadenia
  • Programovateľné žiadané hodnoty sledovanie špičiek alebo podmienky alarmu
Porovnať produkty: /