Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Altivar 12

Pohony pre jednoduché stroje od 0,18 do 2,2 kW

Frekvenčné meniče pre malé pracovné stroje a zariadenia s trojfázovými asynchrónnymi motormi od 0,180 kW do 4 kW.

Altivar 12
 • Vlastnosti

  Popis

  Menič je navrhnutý pre jednoduchšiu integráciu do stroja

  • Aplikačné funkcie (integrovaný procesný PID regulátor, prednastavené otáčky, atď.)
  • Jednoduché ovládanie a monitorovanie cez sériovú linku s protokolom Modbus RTU
  • Menej zastavaná plocha, prevedenie meniča bez chladiča, so základovou doskou pre skrine s malou hĺbkou

  Kvalita bez kompromisu
  Vyššia kvalita riadenia motora:

  • Už s továrenským nastavením a so štandardným, výkonovo rovnakým motorom je možné dosiahnuť veľmi dobré parametre
  • Tri typy riadenia – skalárne (U/f) alebo vektorové bez spätnej väzby alebo kvadratický profil Kn² pre ventilátory a čerpadlá
  • Vysoká dynamika pri rozbehu a dobehu
  • Stabilná otáčková regulácia i pri momentových rázoch od záťaže
  • Redukovaný hluk meniča i motora

  Menič je navrhnutý pre jednoduchú montáž a pripojenie kabeláže:

  • Jednoduchý prístup k svorkám
  • Prehľadné značenie svoriek a systému zapojenia ovládania
  • Rýchla detekcia a kompenzácia prúdových špičiek (odpojenie motora za chodu, letmý štart)
  • Vďaka zabudovanému odrušovaciemu filtru kategórie C1 u meniča s 1fázovým napájaním 230 V, je možné zabrániť chybám, ktoré sa vyskytujú pri použití externých filtrov

  úspora času pri zapojení

  • Prístup k svorkám a ovládacím prvkom z čelnej strany
  • Pre všetky svorky stačí jeden skrutkovač

  úspora času pri nastavení a konfigurácií

  • Navigačné tlačidlo s funkciou enter pre rychlý pohyb v menu a zmenu hodnot parametrov
  • Trojúrovňová prehľadná a logická štruktúra menu
  • Režim lokálneho ovládania: tlačidlá Štart/Stop-Reset a tlačidlo vo funkcii potenciometra
  • Režim monitorovania stavov: zobrazenie hodnôt prevádzkových parametrov, vytvorenie vlastného menu
  • Režim konfigurácie: zmena hodnôt parametrov, konfigurácia V/V, PID regulátorov, atď.

  úspora času pri uvádzaní do prevádzky

  • Menič je možné konfigurovať priamo v balení
  • Pre bežné aplikácie nie je potrebná konfigurácia, prípadne stačí použitie jednoduchého návodu pre rýchly štart
  • Jednoduché a intuitivné nastavenie pomocou SW SoMove
  • Pripojenie k PC alebo mobilnému telefónu pomocou USB alebo Bluetooth

     Výhody

  Diskrétny rozmermi,  ale veľkorysý vlastnosťami! 

  Frekvenčné meniče pre malé pracovné stroje a zariadenia s 3 fázovými motormi 230 V
  0,18 až 0,75 kW, 120 V 1 fázové napájanie
  0,18 až 2,2 kW, 230 V 1 fázové napájanie
  0,18 až 4 kW, 230 V 3 fázové napájanie

  • Menič je možné konfigurovať a nastavovať bez vybalenia z krabice
  • Rýchly štart bez nastavenia pre štandardné aplikácie
  • Intuitívna navigácia v menu
  • Ešte kompaktnejší než predchádzajúca rada
  • Zabudovaný odrušovací filter kategórie C1
  • Lokálne ovládanie z čelného panela
  • Zabudovaný Modbus RTU – RS485
  • Odolný voči agresívnemu prostrediu

  Aplikácie


  • Jednoduché stroje pre priemysel

  Manipulácia s materiálom (malé dopravníky, atď.)
  Baliaca technika (malé etiketovacie a baliace stroje)
  Čerpadlá (sacie čerpadlá, odstredivé čerpadlá, obežné čerpadlá, atd.)
  Stroje s ventilátormi (odsávanie vzduchu alebo dymu, lisovacie stroje, teplovzdušné trúby, bojlery, atd.)

  • Jednoduché spotrebiče a zariadenia

  Manipulácia (prístupové bariéry, reklamné pútače)
  Zdravotnictvo (polohovacie lôžka, trenažéry)
  Potraviny a nápoje (mlynčeky, mixéry, atd.)

  • Ostatné aplikácie

  Manipulácia (fotovoltaické elektrárne, atd.)
  Mobilné stroje s pohyblivým prívodom (a prúdovým chráničom )
  Aplikácie , ktoré využívají klasické pohony (2otáčkové motory, DC motory, mechanické pohony, atd.)

Porovnať produkty: /