Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Climasys CE

Výmeníky tepla

-

Climasys CE
 • Vlastnosti

  Výmenníky vzduch - vzduch
  Určené hlavne pre inštalácie, kde:

  • Teplota okolia je nižšia ako požadovaná teplota vo vnútri rozvádzača.
  • Vyžaduje sa vysoký stupeň krytia.
  • Vonkajšie prostredie je silne znečistené.

  Široká ponuka riešení:

  • 4 typy.
  • Dve prevedenia inštalácie: montáž na strechu a z boku rozvádzača.
  • Chladiaci výkon od 15 do 70 W/ºK .
  • Podľa vstupného napätia: 230 V (50/60 Hz).

  Výmenníky vzduch - voda
  Určené hlavne pre inštalácie, kde:

  • Teplota okolia je vyššia ako teplota požadovaná vo vnútri rozvádzača.
  • Vonkajšie prostredie je korozívne, vonkajší a vnútorný okruch vzduchu sú nezávislé.
  • Vonkajšie prostredie je silne znečistené, teplota je regulovaná pomocou studenej vody bez potreby vonkajšieho okruhu vzduchu.
  • Kde je nutný odvod tepla produkovaný priemyselnou inštaláciou.

  Široká ponuka riešení

  • 3 typy.
  • Dve prevedenia inštalácie: montáž na strechu a z boku rozvádzača.
  • Chladiaci výkon 2 100 W a 3 150 W.
  • Podľa vstupného napätia: 230 V (50/60 Hz).


  Výhody

  Zaručená vodeodolnosť!

  Výmenníky vzduch - vzduch

  • Majú zabudovanú batériu, ktorá oddeľuje dva vzduchové okruhy (vnútorný a vonkajší a zabraňuje prenikaniu prachu a znečisteného ovzdušia do rozvádzača a jeho následnému znečisteniu. Nedochádza k styku vnútorného a vonkajšieho vzduchu.
  • Jednoduchá údržba.
  • Vysoké krytie (IP 54).
    

  Výmenníky vzduch - voda

  • Teplota vo vnútri rozvádzača nezávisí od vonkajšej teploty.
  • Nedochádza k styku vnútorného a vonkajšieho vzduchu.
  • Dobrý výkon a minimálne nároky na údržbu.

  Aplikácie

  Výmenníky vzduch - vzduch

  • Vo veľmi znečistených prostrediach alebo pri nutnosti odvodu veľkého množstva vzduchu bez kontaktu medzi vonkajším a vnútroným vzduchom.

  Výmenníky vzduch - voda
  Určené hlavne pre inštalácie, kde:

  • Teplota okolia vo vnútri rozvádzača je nižšia ako požadovaná.
  • Kde sa vyžaduje vysokú stupeň krytia (IP54/IP55).
  • Vonkajšie prostredie je silne znečistené.
  • Výmenníky vzduch – voda sa odporúčajú v prípadoch, kde je nutné odvádzať veľké množstvo tepla a k dispozícii je chladiaca voda.
  • Zvlášť vhodné pre silne znečistené prostredia, pretože nemajú vonkajší okruch vzduchu.
  • Teplota vo vnútri rozvádzača je riadená termostatom, ktorý otvára alebo zatvára elektrický ventil.

  Gallery

  • Air-air exchanger
  • Air-water exchanger
Porovnať produkty: /