Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Compact NSX NA

Odpínače od 100 do 630 A

Compact NSX NA odpínače od 100 do 630 A

Compact NSX NA
 • Vlastnosti

  Odpínač je prístroj na ovládanie, ktorý možno použiť na zapínánie a vypínanie obvodu pod bežným zaťažením.

  Odpínače Compact NSX NA majú integrovanú autoochranu s vysokým nastavením.
  Kompletný rad odpínačov založený na a kompatibilný s radom ističov Compact NSX.

  • Napäťová úroveň: 690 V 
  • Menovité prúdy: 100 až 630 A 
  • Kategória použitia: AC22A/AC23A 
  • K dispozícii v 2, 3 a 4-pólovom vyhotovení 
  • Vhodné pre odpojenie s pozitívnou indikáciou kontaktov 
  • Inštalácia v pevnom, násuvnom a výsuvnom vyhotovení 
  • Spoločné doplnky s ističmi Compact NSX
  • Mechanické blokovanie v rámci systémov záskoku zdrojov


  Výhody

  Vhodné pre použitie vo všetkých aplikáciách NN: Rovnaké rozmery ako  ističe Compact NSX
  Bezpečnosť a ochrana: Compact NSX NA možno osadiť podpäťovou spúšťou MN zapojenou v obvode bezpečnostného vypnutia.
  Compact NSX NA môže byť vybavený modulom motorového pohonu alebo prúdového chrániča (Vigi).

  Aplikácie

  Pozdĺžna spojka a izolácia obvodov 
  Odpojenie podružných rozvádzačov a ovládacích skríň 
  Systémy záskoku napájania