Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Lexium MAX

Viacosové systémy pre 1, 2 alebo 3 rozmerové riešenia polohovania

Viacosové systémy pre 1, 2 alebo 3-rozmerové riešenia polohovania

Lexium MAX
 • Vlastnosti

  Dvojité portálové osi Lexium MAX¬H a¬Lexium MAX¬S
  Aplikácie, ktoré vyžadujú presnú a¬dynamickú manipuláciu s¬bremenami na¬dlhé vzdialenosti, ako je manipulácia s¬materiálom, optika, vyberanie a¬umiestnenie.
  • Lexium MAX¬H pozostáva z¬poháňanej osi ozubeného remeňa a¬osi podpery poháňanej hriadeľom
  • Lexium MAX¬S má podobnú konfiguráciu. Avšak nosná os je tiež poháňaná cez¬ synchrónny hriadeľ
  • Vysoko dynamický aj pri¬ťažkých nákladoch: pri¬zrýchlení až do¬20¬m/s² a¬zaťaženie do¬300¬kg
  Lineárny polohový regulátor Lexium MAX¬P
  Aplikácie vyžadujúce dynamickú manipuláciu s¬časťami z¬alebo na¬dopravné pásy, nakladanie a¬vykladanie kontajnerov, triedenie a¬usporiadanie častí z¬kontajnerov alebo do¬kontajnerov.
  • Skladajú sa z¬dvoch osí s¬Lexium MAX¬H, ktoré zabezpečujú pohyb v¬smere X a¬os Lexus¬CAS konzoly, ktoré zabezpečujú pohyb v¬smere Z
  • Lineárny polohovač MAXP sa používa nad¬alebo pod¬pracovnou plochou na¬pohybovanie bremien s¬dlhými X¬a¬strednými Z¬pohybmi.
  • Zaťaženie do¬50¬kg
  Lexium MAX R.2 a Lexium MAX R.3 portálové roboty
  Aplikácie vyžadujúce dvojrozmerný ¬ trojrozmerný pohyb zaťaženia na¬veľké vzdialenosti, zarovnanie častí v¬chaotických výrobných procesoch a¬kontrola alebo meranie dielov alebo telies s¬veľkými povrchmi.
  • Portálové roboty Lexium MAX¬R.2 pozostávajú z¬dvoch osí: Lexium MAX¬S poskytuje pohyb v¬smere X a¬Lexium MAX¬H alebo Lexium PAS¬B portálovej osi poskytujúce pohyb v¬smere Y
  • Portálové roboty Lexium MAX¬R.3 majú podobnú konfiguráciu s¬osou Lexium CAS¬4 alebo Lexium CAS¬3 Cantilever, ktorá poskytuje pohyb v¬smere Z
  • Kompletný systém s¬namontovaným káblovým lanom, motormi a¬prevodovkami, ktoré šetria čas pri¬zdvíhaní stroja
  • Zaťaženia do¬130¬kg (MAX.R2)/50¬kg (MAX.R3)


  Výhody

  S T-slotmi na¬troch stranách pre¬jednoduchú integráciu do¬existujúcich štruktúr
  • Vozík s¬otvormi na¬vŕtanie pre¬ľahšiu montáž
  • Na¬každej strane vozíkov sú¬prístupné mazacie zuby, ktoré zjednodušujú bežnú údržbu
  • Systém rýchleho spojenia pre¬jednoduchú montáž motora
  • Zdvihy je možné nastaviť na¬najbližší milimetr
  • Možnosť umiestniť snímače kdekoľvek pozdĺž profilu vďaka slotom¬T

  Aplikácie

  • Výroba a¬montáž elektronických
  • zariadení
  • Drevospracujúci priemysel
  • Balenie a¬označovanie
  • Manipulácia s¬materiálom
  • Textilný priemysel
  • Tlač
  • Spracovanie papiera
  • Robotika
  • Spracovanie materiálov