Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Lexium MAX

Viacosové systémy pre 1, 2 alebo 3 rozmerové riešenia polohovania

Viacosové systémy pre 1, 2 alebo 3-rozmerové riešenia polohovania

Lexium MAX
 • Vlastnosti

  Dvojité portálové osi Lexium MAX¬H a¬Lexium MAX¬S
  Aplikácie, ktoré vyžadujú presnú a¬dynamickú manipuláciu s¬bremenami na¬dlhé vzdialenosti, ako je manipulácia s¬materiálom, optika, vyberanie a¬umiestnenie.
  • Lexium MAX¬H pozostáva z¬poháňanej osi ozubeného remeňa a¬osi podpery poháňanej hriadeľom
  • Lexium MAX¬S má podobnú konfiguráciu. Avšak nosná os je tiež poháňaná cez¬ synchrónny hriadeľ
  • Vysoko dynamický aj pri¬ťažkých nákladoch: pri¬zrýchlení až do¬20¬m/s² a¬zaťaženie do¬300¬kg
  Lineárny polohový regulátor Lexium MAX¬P
  Aplikácie vyžadujúce dynamickú manipuláciu s¬časťami z¬alebo na¬dopravné pásy, nakladanie a¬vykladanie kontajnerov, triedenie a¬usporiadanie častí z¬kontajnerov alebo do¬kontajnerov.
  • Skladajú sa z¬dvoch osí s¬Lexium MAX¬H, ktoré zabezpečujú pohyb v¬smere X a¬os Lexus¬CAS konzoly, ktoré zabezpečujú pohyb v¬smere Z
  • Lineárny polohovač MAXP sa používa nad¬alebo pod¬pracovnou plochou na¬pohybovanie bremien s¬dlhými X¬a¬strednými Z¬pohybmi.
  • Zaťaženie do¬50¬kg
  Lexium MAX R.2 a Lexium MAX R.3 portálové roboty
  Aplikácie vyžadujúce dvojrozmerný ¬ trojrozmerný pohyb zaťaženia na¬veľké vzdialenosti, zarovnanie častí v¬chaotických výrobných procesoch a¬kontrola alebo meranie dielov alebo telies s¬veľkými povrchmi.
  • Portálové roboty Lexium MAX¬R.2 pozostávajú z¬dvoch osí: Lexium MAX¬S poskytuje pohyb v¬smere X a¬Lexium MAX¬H alebo Lexium PAS¬B portálovej osi poskytujúce pohyb v¬smere Y
  • Portálové roboty Lexium MAX¬R.3 majú podobnú konfiguráciu s¬osou Lexium CAS¬4 alebo Lexium CAS¬3 Cantilever, ktorá poskytuje pohyb v¬smere Z
  • Kompletný systém s¬namontovaným káblovým lanom, motormi a¬prevodovkami, ktoré šetria čas pri¬zdvíhaní stroja
  • Zaťaženia do¬130¬kg (MAX.R2)/50¬kg (MAX.R3)


  Výhody

  S T-slotmi na¬troch stranách pre¬jednoduchú integráciu do¬existujúcich štruktúr
  • Vozík s¬otvormi na¬vŕtanie pre¬ľahšiu montáž
  • Na¬každej strane vozíkov sú¬prístupné mazacie zuby, ktoré zjednodušujú bežnú údržbu
  • Systém rýchleho spojenia pre¬jednoduchú montáž motora
  • Zdvihy je možné nastaviť na¬najbližší milimetr
  • Možnosť umiestniť snímače kdekoľvek pozdĺž profilu vďaka slotom¬T

  Aplikácie

  • Výroba a¬montáž elektronických
  • zariadení
  • Drevospracujúci priemysel
  • Balenie a¬označovanie
  • Manipulácia s¬materiálom
  • Textilný priemysel
  • Tlač
  • Spracovanie papiera
  • Robotika
  • Spracovanie materiálov

  Gallery

  • Lexium MAX S double portal axes
  • Lexium MAX R.3 portal robot
  • Lexium MAX P linear positioner