Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

VarplusCan

NN kondenzátory

NN kondenzátory

VarplusCan
 • Vlastnosti

  NN kondenzátory s hliníkovom obale pre dlhú životnosť a nízke straty
  VarplusCan sú nízko napäťové kondenzátory v hliníkovom obale, špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhú životnosť s nízkymi stratami v standardných aj náročných prevádzkových podmienkach.
  •  Technické údaje:
    - Vysoká životnosť až do 160,000 hodín
    - Prevádzkové napätie až do 830 V
    - Výkon až do 50 kvar
    - Prevádzková teplota až do 70 °C
    - Stupeň krytia IP20
    - V zhode s IEC 60831-1 a -2
  Kondenzátory VarplusCan musia byť zvolené v závislosti od prevádzkových podmienok v ktorých budú použité počas ich životnosti. Keďže harmonické sú spôsobené nelineárnou záťažou, kvantitatívny ukazovateľ harmonických je pomer celkového výkonu nelineárnych záťaží a výkonu napájacieho transformátora..

  Riešenie: popis Odporúčané použitie Max. podmienky
  SDuty: bežné kondenzátory Siete s nie výraznou nelineárnou záťažou NLL = 10 %
   > Bežný nadprúd 1.5 IN
   > Bežná prevádzková teplota 55 °C (class D)
    > Bežná frekvencia spínania 5,000 / rok
    > Bežná životnosť až 100,000 h

  HDuty: kondenzátory do sťažených podmienok > Siete s niekoľkými nelineárnymi záťažami NLL = 20 %
   > Značný nadprúd 1.8 IN
   > Bežná prevádzková teplota 55 °C (class D)
   > Zvýšená frekvencia spínania 7,000 / rok
    > Dlhá životnosť až 130,000 h

  Energy: kondenzátory do s
  špeciálnych podmienok > Siete s výraznou nelineárnou záťažou NLL = 25 %
   > Veľmi vysoký nadprúd 2.5 IN
    > Extrémna prevádzková teplota 70 °C
   > Vysoká frekvencia spínania 10,000 / rok
   > Extra dlhá životnosť až 160,000 h  Výhody

  Bezpečné, spoľahlivé a vysoko výkonné riešenie pre kompenzáciu účinníka v naprísnejších prevádzkových podmienkach

  • Bezpečnosť
  - Samoregenerácia
  - Pretlakové odpojenie
  - Integrovaný vybíjací odpor
  - Svorky Clamptite pre zamedzenie dotyku živej časti
  - Vysoká tepelná efektivita

  • Jednoduchá inštalácia, jednoduchá údržba
  - Kompaktnosť s optimalizovaným dizajnom, malými rozmermi a nízkou váhou
  - Vertikálna alebo horizontálna poloha inštalácie
  - Jedinečný systém svoriek zabezpečenie pevného pripojenia

  Aplikácie

  Pevné a automatické systémy kompenzácie účinníka
  • Kompenzácia v reálnom čase
  • Ladená kompanzácia