Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Ecodial Advanced Calculation 4

návrh a výpočet elektrických sítí NN

Software pro návrh a výpočet elektrických sítí NN vaší instalace.

Ecodial Advanced Calculation 4
 • Vlastnosti

  Ecodial Advanced Calculation – softvér pre výpočet elektrických sietí v budovách:

  • Užívateľské rozhranie pre optimalizáciu voľby zariadenia
  • Dimenzovanie inštalácie s rôznymi typmi napájacích zdrojov
  • Zobrazenie nových vypínacích charakteristík ochrán
  • Import projektu z programu ID-Spec Large a export do programu Rapsody.
  • Užívateľské rozhranie popisuje rôzne prevádzkové režimy a umožňuje optimalizáciu voľby zariadení.
  • Dimenzovanie inštalácie s rôznymi typmi napájacích zdrojov (paralelné transformátory, záložné generátory, spojky zberníc) je rýchle a jednoduché.
  Zobrazenie nových vypínacích charakteristík poskytuje všetky informácie týkajúce sa selektivity, overenia tepelného namáhania káblov a nastavení vypínacích spúští ochrán.
   
  Vďaka voľbe ochrán a ovládacích prvkov Schneider Electric integrovaných v databáze softvéru, ktoré umožňujú selektivitu a kaskádovanie, bude vaša inštalácia bezpečná, spoľahlivá a optimalizovaná.
   
  Import projektu z programu ID-Spec Large do programu Ecodial Advanced Calculation a export do programu Rapsody, šetrí čas a optimalizuje vaše riešenie.
   
  Popri medzinárodnej verzii programu Ecodial Advanced Calculation sú dostupné aj verzie upravené podľa štandardu niektorých krajín:

   

  Výhody

  Referenčný nástroj pre výkonové a kompatibilné elektrické inštalácie.

  Časové úspory a zvýšenie produktivity: 

  • Overenie správnosti zadania el. siete pred vykonaním výpočtu
  • Správa o chybách a ich identifikácia v jednopólovej schéme
  • Okamžité použitie informácií a výsledné správy. 
   
  Vysoká pridaná hodnota: 

  • Vzájomné previazanie voľby medzi vypočítaným rozvádzačov a navrhnutým zariadením
  • Program harmonizácie ochrán
  • Rýchly prístup k manuálnej voľbe (alternatívne riešenie). 
   
  Vylepšený dizajn: 

  • Norma pre výpočet: zhoda s technickou správou CENELEC TR50480
  • Inštalačné normy: odlišnosti sú automaticky oznámené
  • Štandardy pre prístroje: všetky doporučené výrobky Schneider Electric sú v súlade s platnými normami
  • Garantuje aktuálnu ponuku výrobkov použitú pri návrhu
  • Súbor s kompletnou štúdiou: automatické generovanie výslednej správy a tabuliek ochrán a káblov.
   
  Inštalácia v súlade s platnými normami: 

  • Kompletná zhoda s normami pre výpočet a inštaláciu
  • Zaručené bezpečnosť osôb a zariadení
  • Prepracovanie existujúcich inštalácií.
   
  Optimalizácia a posledná generácia riešení:

  • Obmedzenie inštalácie a potreba nepretržitého napájania sú zohľadnené už vo fáze návrhu
  • Výber výrobkov z aktuálnej ponuky Schneider Electric.

  Aplikácie

  Doporučená konfigurácia:
  - procesor Dual Core 1.4 GHz, 64 bits.
  - 2 GB RAM
  - grafický adaptér kompatibilný s DirectX 10
  - rozlíšenie obrazovky 1600*1200

  Minimálna konfigurácia
  - procesor Intel® Pentium® 4, 2.2 MHz
  - 1 Go RAM
  - grafický adaptér kompatibilný s DirectX 9.0
  - rozlíšenie obrazovky : 1024x768 (17' obrazovka)

  Požiadavky na operačný systém
  - Windows XP Professional SP2 nebo SP3
  - Windows Vista 32 bit
  - Windows Seven (32 & 64 bit).
  - aktuálne grafické ovládače.