Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Ecodial Advanced Calculation 4

návrh a výpočet elektrických sítí NN

Software pro návrh a výpočet elektrických sítí NN vaší instalace.

Ecodial Advanced Calculation 4
 • Vlastnosti

  Ecodial Advanced Calculation – softvér pre výpočet elektrických sietí v budovách:

  • Užívateľské rozhranie pre optimalizáciu voľby zariadenia
  • Dimenzovanie inštalácie s rôznymi typmi napájacích zdrojov
  • Zobrazenie nových vypínacích charakteristík ochrán
  • Import projektu z programu ID-Spec Large a export do programu Rapsody.
  • Užívateľské rozhranie popisuje rôzne prevádzkové režimy a umožňuje optimalizáciu voľby zariadení.
  • Dimenzovanie inštalácie s rôznymi typmi napájacích zdrojov (paralelné transformátory, záložné generátory, spojky zberníc) je rýchle a jednoduché.
  Zobrazenie nových vypínacích charakteristík poskytuje všetky informácie týkajúce sa selektivity, overenia tepelného namáhania káblov a nastavení vypínacích spúští ochrán.
   
  Vďaka voľbe ochrán a ovládacích prvkov Schneider Electric integrovaných v databáze softvéru, ktoré umožňujú selektivitu a kaskádovanie, bude vaša inštalácia bezpečná, spoľahlivá a optimalizovaná.
   
  Import projektu z programu ID-Spec Large do programu Ecodial Advanced Calculation a export do programu Rapsody, šetrí čas a optimalizuje vaše riešenie.
   
  Popri medzinárodnej verzii programu Ecodial Advanced Calculation sú dostupné aj verzie upravené podľa štandardu niektorých krajín:

     Výhody

  Referenčný nástroj pre výkonové a kompatibilné elektrické inštalácie.

  Časové úspory a zvýšenie produktivity: 

  • Overenie správnosti zadania el. siete pred vykonaním výpočtu
  • Správa o chybách a ich identifikácia v jednopólovej schéme
  • Okamžité použitie informácií a výsledné správy. 
   
  Vysoká pridaná hodnota: 

  • Vzájomné previazanie voľby medzi vypočítaným rozvádzačov a navrhnutým zariadením
  • Program harmonizácie ochrán
  • Rýchly prístup k manuálnej voľbe (alternatívne riešenie). 
   
  Vylepšený dizajn: 

  • Norma pre výpočet: zhoda s technickou správou CENELEC TR50480
  • Inštalačné normy: odlišnosti sú automaticky oznámené
  • Štandardy pre prístroje: všetky doporučené výrobky Schneider Electric sú v súlade s platnými normami
  • Garantuje aktuálnu ponuku výrobkov použitú pri návrhu
  • Súbor s kompletnou štúdiou: automatické generovanie výslednej správy a tabuliek ochrán a káblov.
   
  Inštalácia v súlade s platnými normami: 

  • Kompletná zhoda s normami pre výpočet a inštaláciu
  • Zaručené bezpečnosť osôb a zariadení
  • Prepracovanie existujúcich inštalácií.
   
  Optimalizácia a posledná generácia riešení:

  • Obmedzenie inštalácie a potreba nepretržitého napájania sú zohľadnené už vo fáze návrhu
  • Výber výrobkov z aktuálnej ponuky Schneider Electric.

  Aplikácie

  Doporučená konfigurácia:
  - procesor Dual Core 1.4 GHz, 64 bits.
  - 2 GB RAM
  - grafický adaptér kompatibilný s DirectX 10
  - rozlíšenie obrazovky 1600*1200

  Minimálna konfigurácia
  - procesor Intel® Pentium® 4, 2.2 MHz
  - 1 Go RAM
  - grafický adaptér kompatibilný s DirectX 9.0
  - rozlíšenie obrazovky : 1024x768 (17' obrazovka)

  Požiadavky na operačný systém
  - Windows XP Professional SP2 nebo SP3
  - Windows Vista 32 bit
  - Windows Seven (32 & 64 bit).
  - aktuálne grafické ovládače.