Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Rad iEM3000

3-fázový elektromer, s montážou na DIN lištu

-

Rad iEM3000
 • Vlastnosti

  Rad Acti 9 iEM3000 je nová ponuka cenovo atraktívnych elektromerov s množstvom funkcii, určených na montáž na DIN lištu v modulárnych rozvodniciach. So širokou ponukou komunikačných protokolov (Modbus, BACnet, M-bus a LON) môžete jednoducho integrovať elektromer nielen do komerčných budov.
  Elektromery Acti 9 iEM3000 sú viac než len merače kWh. V závislosti od modelu, poskytujú komplexný pohľad na meranie činnej a jalovej energie, či už sa jedná o energiu spotrebovanú, alebo dodanú (štvorkvadrant). Naviac poskytujú meranie (V, I, P, PF) v reálnom čase, čo poskytne užívateľovi presnejší pohľad na spotrebu energie. Viacsadzbový merací prístroj umožní prispôsobiť merané hodnoty tarifnej štruktúre dodávateľa energie.

  Elektromery sú plne kompatibilné s komunikačným systémom Acti 9.

  Parametre
  • Trieda presnosti 1.0 (modely iEM3100) a 0.5S (modely iEM3200) pre meranie činnej energie
  • Trieda presnosti 2 pre meranie jalovej energie
  • V zhode s EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
  • Prehľadný grafický displej
  • Kompaktný rozmer, ľahká montáž na DIN lištu (1 clipy)
  • Plombovateľné kryty svoriek, zabraňujúce neželanej manipulácii s prívodmi (Napätie, Prúd, DI/DO) 
  • Interné hodiny ukladajú dátum a čas posledného resetu
  • Interné hodiny si odpamätávajú čas po dobu 48h v prípade výpadku napájania
  • Voľba sadzby použitím DI, alebo interných hodín
  • DO pre alarmy, alebo konfigurovateľný ako pulzný výstup
  • Monitoring iných veličín (WAGES – voda, vzduch, plyn, elektrika, para)
  Výhody

  Optimalizácia spotreby energie umožní efektívne využívanie energie
  • Zbieranie a analýza údajov o spotrebe energie z rôznych častí prevádzky, z rôznych typov záťaže, alebo okruhov.
  • Presne pochopiť výdavky, alokovaním výdavkov za energiu.
  • Použiť získané informácie na zavedenie nápravných opatrení, vedúcich k zníženiu spotreby energie.
  Monitorovanie spotreby energie odberateľov, alebo zákazníkov a presná fakturácia.
  • Propagácia efektívneho využívania energie

  Aplikácie

  Cost management
  • Kontrola faktúr dodávateľa energie
  • Fakturácia spotrebovanej energie odberateľom, vrátane WAGES
  • Alokovanie nákladov podľa oddelenia, typu využitia, zmeny, času..., v rámci tej istej prevádzky.
  Network management
  • Meranie základných elektrických veličín pre lepšie pochopenie správania sa systému rozvodu elektrickej energie
  Segmenty
  • Budovy
  • Priemysel
  • Data centrá
  • Infraštruktúra

  Gallery

Porovnať produkty: /