Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert - riešenie pre nemocnice

Energetický systém pre rozvodné systémy zdravotníckych zariadení

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert riešenie pre nemocnice (bývalý StruxureWare Power Monitoring Expert Healthcare Edition) znižuje vašu potenciálnu finančnú stratu, maximalizovaním výkonnosti a spoľahlivosti dodávok energie. Systém výrazne prispieva k redukovaniu prevádzkových nákladov na údržbu energetiky. Pomáha optimalizovať distribúciu a dostupnosť energie, čím zvyšuje prevádzkovú účinnosť a minimalizuje dopad neželaných udalostí na funkciu zariadenia, riziká a finančný dopad.

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert - riešenie pre nemocnice
 • Vlastnosti

  EcoStruxure™ Power Monitoring Expert Healthcare Edition zvyšuje kontinuitu prevádzky aj najcitlivejších zdravotníckych zariadení. Ponúka overené metódy preventívnej údržby, čo výrazne znižuje riziko výpadkov a zvyšuje bezpečnosť pacientov minimalizovaním komplikácií spojených s výpadkami energie.  EcoStruxure Power Monitoring Expert Healthcare Edition výrazne skracuje stredný čas obnovy v prípade výpadkov, okamžitým upozornením obsluhy. Vďaka tomu vedia presne príčinu a miesto udalosti a to okamžite. Centralizovaný systém alarmov môže pomôcť predísť preťaženiam, prehriatiam vašich systémov, a teda zvýšiť bezpečnosť vašich pacientov. Priamo spolupracuje s elektrickým rozvodným systémom v prevádzkových miestnostiach, čo umožňuje diaľkovú reakciu obsluhy na upozornenia.

  Výhody

  Inteligencia systému zvyšuje spoľahlivosť a finančnú bezpečnosť. 

  Power Monitoring Expert riešenie pre Nemocnice, aktívne monitoruje a analyzuje infraštruktúru distribúcie energie v celej vašej budove alebo danej časti – vrátane VN, NN, operačných sál a JIS oddelení.

  Pomocou Power Monitoring Expert riešenia pre Nemocnice môžete:
  • Zvýšiť bezpečnosť pacientov znížením neplánovaných výpadkov
  • Skrátiť neželané výpadky
  • Zvýšiť účinnosť údržby
  • Znížiť spotrebu energie
  • Optimalizovať rozloženie záťaže hlavných zariadení
  • Zvýšiť bezpečnosť pacientov vďaka centralizovanému systému varovania

  Aplikácie

  Manažujte systém výkonu efektívne, aby ste splnili požiadavky infraštruktúry vášho zdravotníckeho zariadenia. 
Porovnať produkty: /