Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Sercos III

Sieť pre¬vysoko výkonné aplikácie strojov

Sercos III
 • Vlastnosti

  S¬doplnením produktu Sercos III spoločnosť Schneider Electric vytvorila prvé komunikačné riešenie založené na¬plne ethernetovej komunikácii, ktoré umožnilo komunikáciu pre¬Motion-centric zariadenia s¬pohonmi a s¬inými zariadeniami. SERCOS III môže tiež zefektívniť integráciu bezpečnostnej automatizácie. Neopiera sa o¬konkrétneho výrobcu a¬je to¬jedno z¬najsilnejších komunikačných riešení na¬báze Ethernetu, ktoré sú v¬súčasnosti na¬trhu.
  • Štandardizovaná komunikácia zbernice založená na¬Ethernet
  Vďaka norme IEC¬61491 sa¬Sercos (sériový komunikačný systém v¬reálnom čase) etabloval ako celosvetový komunikačný štandard pre¬automatizáciu. Sercos III¬využíva priemyselnú sieť Ethernet pre¬prenosovú fyziku. Obojsmerná plne duplexná sieť Ethernet poskytuje plnú redundanciu médií.
  • Univerzálna automatizačná zbernica
  Použitie štandardizovaných profilov pre¬technológiu pohonov, I/O a¬komunikáciu medzi riadiacimi jednotkami (C2C) zvyšuje rozsah možných aplikácií pre¬sercos III: Po¬prvýkrát sa sercos môže použiť ako plne integrované riešenie založené na¬riešení Ethernet pre¬pohon a¬komunikáciu v¬zbernici, vrátane komunikácií v¬automatizácii bezpečnosti. Sercos III tiež umožňuje paralelný prenos štandardizovaných alebo proprietárnych IP protokolov cez¬kanál, ktorý nie je v¬reálnom čase.
  • Sercos Energy
  Sercos III je¬jedným z¬prvých komunikačných riešení, ktoré ponúkajú energetický profil: Sercos Energy je profil aplikačnej vrstvy, ktorý definuje parametre a¬príkazy na¬zníženie spotreby energie jednotným spôsobom nezávisle od¬dodávateľa.

  Výhody

  Vysokorýchlostná sériová komunikačná norma pre¬automatizáciu strojového zariadenia
  • Dodávateľ neutrálny a¬celosvetovo akceptovaný: Viac ako 50¬výrobcov kontrolérov a¬30 výrobcov pohonov na¬celom svete podporuje tento štandard. Sercos sa používa v¬strojárstve už viac ako 20¬rokov a¬je implementovaný vo¬viac ako 2,5 miliónoch uzloch v¬reálnom čase.
  • Výkonný: Sercos III je jedným z¬najvýkonnejších komunikačných riešení na¬báze Ethernetu, ktoré sú v¬súčasnosti na¬trhu. Väčšia šírka pásma robí sercos¬III dokonca rýchlejším ako sercos¬II. To umožňuje rýchlosť aktualizácie siete 1¬msec až pre¬99 jednotiek. Inovatívny postup synchronizácie robí sercos¬III ešte presnejší ako predtým.
  • Cenovo efektívne: Sercos¬III umožňuje nákladovo efektívnejšiu konštrukciu komunikačných riešení. Bez¬ohľadu na¬komplexnosť riešenia automatizácie nie sú potrebné rozbočovače alebo prepínače. Pri¬inštalácii je kábel CAT5e vo¬všeobecnosti postačujúci.
  • Rýchle uvedenie do¬prevádzky, rýchla výmena zariadenia: Sercos ponúka možnosť parametrizovať komponenty automaticky pomocou softvéru. Sercos¬III to ponúka po¬prvýkrát, vrátane priradenia adries zbernice
  • Maximálna spoľahlivosť: obojsmerná komunikácia Ethernet poskytuje plnú redundanciu médií a¬tým aj nižšiu pravdepodobnosť zlyhania
  • Energetický profil pre¬zvýšenie energetickej účinnosti: Sercos Energy umožňuje ovládacím prvkom stroja prepínať pripojené komponenty do¬energeticky úsporných podmienok až po¬úplné vypnutie v¬cieľovej forme. Na¬tento účel spoločnosť Sercos Energy poskytuje transparentnú spotrebu komponentov, čo umožňuje inteligentné riadenie zaťaženia.

  Aplikácie

  • Sercos III - automatizačná zbernica PacDrive 3
  • Sercos III je automatizačná zbernica PacDrive 3 na¬báze Ethernet, hardwarová platforma spoločnosti MachineStruxure na¬riadenie kompletných servopohonov
  • Sercos III integruje celý komunikačný proces pre¬komunikáciu PacDrive¬3: Drive, I/O komunikáciu a¬bezpečnostnú komunikáciu
  • PecDrive¬3 a¬jeho škálovateľný výkon regulátora umožňuje ekonomickú automatizáciu aplikácií v¬rozmedzí od¬1 až¬99 servo osí alebo až¬30 robotov
  • PacDrive je ponuka riešenia Schneider Electric pre¬automatizáciu najmä
      - baliace/výrobné stroje
      - tlačiarenské stroje
      - systémy manipulácie s materiálmi
      - stroje na¬spracovanie materiálu (drevo, sklo, keramika, papier)
  • Spoločnosť PacDrive takisto pristupuje k¬požiadavke na implementáciu stratégií pre¬vyššiu energetickú účinnosť založených na¬technológii Sercos Energy