Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

HART

Pripojenie k širokej používanej prístrojovej zbernici

Pripojte sa k zariadeniam HART a využívajte výkon inteligentných dát zariadení pre zlepšenie prevádzky.

HART
 • Vlastnosti

  Riešenie HART umožňuje vzdialeným systémom získavať digitálne dáta cez Ethernet z prístrojov HART (snímacie alebo riadiace zariadenia) na 4-20mA prúdových slučkách. Dáta HART, ako sú procesné hodnoty a diagnostické informácie, je možné prečítať pomocou PLC, PC a HMI.
  • Široký rozsah pracovnej teploty
  • 24 VDC napätie
  • Kompatibilita 4-20 mA signálov HART
  • Podpora protokolu HART v5, V6, v7
  • Zhoda s UL, CSA, CE, RoHS
  • Jednoduchá konfigurácia  Výhody

  Pripojte sa k zariadeniam HART a využívajte výkon inteligentných dát zariadení pre zlepšenie prevádzky.
  • Väčšina riadiacich systémov môže monitorovať alebo riadiť iba jednu premennú (prístroj) prostredníctvom analógového signálu 4-20 mA.
  • Rozhranie HART umožňuje Ethernetový prístup k mnohým ďalším premenným a parametrom inteligentných prístrojov HART. - PV, SV, TV, QV, stav zariadenia ...
  • Pomáha pri konfigurácii, kalibrácii, údržbe a diagnostike vzdialených prístrojov HART.
  • Umožňuje používateľom využívať informácie o preventívnej údržbe, ktoré poskytujú inteligentné prístroje HART. To umožňuje prechod na prediktívnu údržbu šetriacu peniaze.

  Aplikácie

  HART je dobre zavedený v mnohých procesných priemyselných aplikáciách ako sú vodné a čističky odpadových vôd a baníctve, nerasty a kovy. Tiež široko používané v priemysle potravín a nápojov.