Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Acti 9 iARC

Oblúková ochrana iARC

Znižuje riziko elektrických požiarov, ktoré sú spôsobené elektrickými oblúkmi v dôsledku chybných alebo opotrebovaných elektrických zariadení a obvodov.

Acti 9 iARC
 • Vlastnosti

  Poruchy s oblúkom sú bežné príčiny pre vznik elektrických požiarov v domácnostiach a kancelárskych budovách. Elektrické oblúky môžu vzniknúť napr. v poškodených vodičoch, stolných lampách, priškrípnutých vodičoch a opotrebovanej elektrickej izolácii. Teploty elektrických oblúkov môžu prekročiť 5500 °C (10 000F) a môžu spôsobiť požiar, keď prídu do styku s horľavými materiálmi.
   
  Zariadenie na detekciu poruchy s oblúkom (AFDD) nájde elektrické poruchy, ktoré súvisia s elektrickými oblúkmi a preruší obvod. Zároveň dokáže rozoznať elektrické oblúky, ktoré sú spôsobené bežnou prevádzkou elektrických zariadení ako napr. spínačov, kefových motorov a zapájaním a odpájaním el. zariadení. V niektorých krajinách vrátane USA a Kanady, kde zariadenia AFDD sú známe ako prerušovače obvodov pri poruche s oblúkom (AFCI), je takáto ochrana vyslovene predpísaná.
   
  Modul Acti 9 iARC na DIN lištu:
  •  Neustále monitoruje obvody pre poruchy elektrických obvodov späté s elektrickými oblúkmi. Po detegovaní takýchto elektrických obvodov, preruší obvod
  •  Zariadenia rozoznávajú medzi neškodnými elektrickými oblúkmi, ktoré sa vyskytujú počas bežnej prevádzky spínača, zásuvky alebo motora a potenciálne nebezpečnými elektrickými oblúkmi, ktoré nastávajú v chybných zariadeniach alebo vodičoch
  • Jednoduchá montáž priamo do takmer každého rozvádzača s DIN lištami
  • Vyrába sa z vysokokvalitných materiálov a je dôsledne navrhnuté, aby poskytovalo optimálnu ochranu a funkčnosť, no i tak bolo cenovo dostupné.
    
   Please note: miniatúrne ističe (MCBs), ističe zvyškového prúdu (RCCBs) a ističe zvyškového prúdu s ochranou proti nadprúdu (RCBOs) NIE SÚ samé o sebe dostatočnou ochranou pred poruchou s elek. oblúkom. Pre zaručenie kompletnej ochrany musia byť použité spolu s modulom AFDD/AFCI.


   

  Výhody

  Modul Acti 9 iARC na DIN lišty znižuje riziko elektrických požiarov, ktoré sú spôsobené elektrickými oblúkmi v dôsledku chybných alebo opotrebovaných elektrických zariadení a obvodov. Za normálnych okolností chráni proti poruchám, ktoré vznikli v dôsledku nasledovných okolností (neobmedzuje sa však len na ne):
  •  Opotrebované alebo staré vodiče
  • Priškripnuté vodiče v uzemnených kovových konštrukciách
  • Priškripnuté predlžovacie káble zachytené vo dverách
  • Zástrčky, ktoré sú opakovane zapájané a odpájané, potiahnutím za kábel a nie za zástrčku, čo spôsobuje porušenie izolácie
  • Poškodenie izolácie hlodavcami
  • Poškodenie káblov vystavených slnečnému žiareniu(UV)
  • Poškodenie spôsobené vŕtaním do stien, kde boli ukryté elektrické káble
  • Uvoľnené káble v elektrických zásuvkách, lištách na zásuvky a odbočkových skrinkách
  • Poškodenie v stenách namontovaných káblov a zásuviek spôsobené teplom, vibráciami a vlhkosťou.

  Aplikácie

  Modul Acti 9 iARC je možné použiť na rozvádzačoch s DIN lištami:
   

  • V nových budovách a jedným alebo viacerými bytmi
  • Pri renováciách budov s jedným alebo viacerými bytmi.

  Európska norma pre elektroinštalácie IEC 60364- 4-42 odporúča používať zariadenia AFDD na ochranu proti poruchám s elektrickým oblúkom v koncových obvodoch:
  ·         na miestach, kde ľudia spia (napr. hoteli, domovy sociálnej starostlivosti, spálne v domácnostiach)
  ·         na miestach, kde hrozí riziko požiaru v dôsledku vysokého množstva horľavých materiálov (napr. stodoly, píly, sklady horľavých materiálov)
  ·         na miestach s horľavými stavebnými materiálmi (napr. v drevených budovách)
  ·         v budovách, kde sa požiar rýchlo šíri (napr. výškových budovách)
  ·         na miestach, kde sú skladované cenné predmety (napr. múzeá).

  • iARC sa nesmie inštalovať v obvodoch, ktoré si vyžadujú častú údržbu.
  • iARC nie je kompatibilné so smernicami ATEX.