Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Elektrické nástroje pro výpočet

Sada 7 on-line výpočtových nástrojů

Nástroje pro výpočet elektrických sítí NN

Elektrické nástroje pro výpočet
 • Vlastnosti

  Online Elektrické nástroje pro výpočet představují sadu nástrojů on-line, které vám pomohou :
  • Zobrazit vypínací charakteristiky 1 až 8 jističů
  • Zkontrolovat selektivitu mezi dvěma jističi a zobrazit jejich vypínací charakteristiky
  • Vyhledat všechny jističe, které mohou být selektivní se zadaným jističem
  • Vyhledat všechny jističe, které umožňují kaskádování se zadaným jističem
  • Zobrazit křivky dvou proudových chráničů (RCD) a zkontrolovat selektivitu
  • Vypočítat průřez kabelu s ohledem na způsob instalace kabelu
  • Vypočítat úbytek napětí zadaného kabelu a zkontrolovat maximální délky kabelu
  • Všechny nástroje umožňují generování výsledné zprávy.
  • Všechny nástroje jsou dostupné díky web prohlížeči, není nutné nic stahovat.
  • Nástroje můžete spustit na vašem PC nebo tabletu.
  Nástroje pro výpočet vychází z výpočetního programu Ecodial firmy Schneider Electric, který je určen pro návrh a výpočet elektrických sítí NN.
  Tyto nové on-line nástroje budou postupně nahrazovat Vypínací charakteristiky a Koordinaci přístrojů

  Výhody


  • Jednodušší než použití tabulek selektivity a koordinaci ochranných přístrojů z papírových katalogů.
  • Rychlejší než náročné výpočty pomocí programu pro výpočet elektrických sítí.
  • Aktuální nabídka Schneider Electric pro ochranné přístroje a jističe NN.
  • Není nutné stahovat žádný software do vašeho počítače, Online nástroje můžete používat z vašeho web prohlížeče!

  Aplikácie

  Pro konzultanty a projektanty - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Zkontrolovat úbytek napětí během návrhu projektu.
  • Navrhnout instalaci, pokud hledáte informace o nastavení ochran a vypínacích charakteristikách.
  • Návrh instalace, kde je požadována nepřerušená dodávka elektrické energie.
  • Optimalizovat cenu za instalaci.
  • Generovat tabulku s kabely a zvolit odpovídající kabely pro zajištění větší dostupnosti systému.
  Pro elektrické kontraktory - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Rychlé vyhledání a identifikaci ztrát v kabelech během řešení problémů v instalaci.
  • Určení průřezu kabelů v instalaci.
  Při jednání o rozšíření stávající instalace, nebo změně zátěže:

  • Nastavení nových ochran a zobrazení výsledků vypínacích charakteristik.
  • Nastavení ochran s ohledem na selektivitu a optimalizace ceny za rozšíření.
  • Volbu jističů s ohledem na selektivitu.
  • Potvrzení použití stávajících kabelů.
  • Výpočet průřezu kabelu a asistenci během rozšíření instalace.
  Pro výrobce rozvaděčů - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Zobrazit vypínací charakteristiky ochran.
  • Zobrazit vypínací charakteristiky ochran pro zajištění selektivity.
  • Zvolit nové jističe s ohledem na požadavek selektivity.
  • Optimalizovat cenu rozvaděče, díky koordinaci ochran.
  Pro facility managera / zaměstnance - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Najít náhradu kabelů.
  • Najít ztráty ve stávající instalaci.
  • Upravit el. instalaci.