Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Tepelné opláštenie

Teplé a studené systémy opláštenia navrhnuté pre maximálnu predvídateľnosť, kapacitu a účinnosť chladenia na úrovni stojanov, radov alebo miestností.

Inteligentné riešenia so vzduchovým opláštením, ktoré chránia kritické IT zariadení a obsluhu.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Tepelné opláštenie schneider.label Teplé a studené systémy opláštenia navrhnuté pre maximálnu predvídateľnosť, kapacitu a účinnosť chladenia na úrovni stojanov, radov alebo miestností.
 • Vlastnosti

  Systém EcoAisle je inteligentné tepelné riešenie opláštenia určené na zvýšenie účinnosti chladiaceho systému a na ochranu kritických IT zariadení a pracovníkov. Aktívne ovládanie prietoku vzduchu (AFC) použité v EcoAisle predstavuje inteligentný systém na komunikáciu s chladiacim systémom na účely nastavenia správneho množstva vzduchu primerane k záťaži IT zariadení, čo v porovnaní s tradičnými chladiacimi systémami prináša energetickú úsporu. Systém EcoAisle sa prispôsobuje rôznym výškam, šírkam a hĺbkam stojanov na účely podpory teplých alebo studených opláštení uličiek. Systém vracania vzduchu EcoAisle poskytuje centralizovanú spiatočnú cestu na horúci vzduch pre sálové jednotky CRAC/CRAH alebo pre externé systémy na úpravu vzduchu. Voliteľný požiarny bezpečnostný systém podľa normy UL723s využíva senzory teploty na zhodenie stropných panelov v prípade požiaru. Požiarny bezpečnostný systém je možné použiť aj spolu s detektorom dymu (nie sú súčasťou dodávky) na aktiváciu v prípade detekcie dymu v uličke. Systém EcoAisle zabezpečuje bezpečné a efektívne prostredie pre IT zariadenia a pracovníkov, obsahuje ďalšie funkcie na vysokoúčinné osvetlenie LED s detekciou pohybu. Systém EcoAisle sa môže použiť v zónach alebo moduloch na získanie prínosu na úrovni stojana alebo radu.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Prístup nad uličku - Jednotlivé panely sa môžu odnímať bez použitia náradia, čo umožňuje prístup ponad uličku na kabeláž a údržbu
  • škálovateľné hustoty - Škálovateľné hustoty umožňujú dosiahnutie chladenie vyšších hustôt integráciou záchytného systému pre miestnosť (uličku) a architektúry stojanov v rade.

  Agilnosť:

  • Stropný obklad - Uzatvárajú vrchnú časť uličky s cieľom zabrániť miešaniu teplých a studených prúdov vzduchu v IT prostredí.
  • Protipožiarny systém - Upozorní personál a spustí stropné panely na základe teploty, čím umožní hasiacemu systému v miestnosti zahasiť oheň. Podľa normy UL723s.
  • Modulárny dizajn - Modulárny dizajn prináša škálovateľné riešenia na podporu chladenia v prípade zvýšenia záťaže.
  • Dvierka uzamknuteľné v jednom smere - Zabezpečuje horúcu uličku a umožňuje rýchly únik v prípade núdze.
  • Bezpečné posúvacie dvere - Núdzové vyraziteľné posuvné dvere umožňujú rýchly únik v prípade núdze

  Prispôsobiteľnosť

  • Systém vracania vzduchu - Centralizovaný systém vracania horúceho vzduchu pre vnútorné i vonkajšie vzduchotechnické systémy minimalizujú ťažkosti v prenikaní svetla do uličiek a poskytujú prístup ku káblom zvnútra uzavretej uličky.
  • Flexibilita - Podpora pre rôzne šírky uličiek, výšky a hĺbky stojanov a jednotlivé rady. Podporuje horúce alebo studené opláštenie uličiek
  • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.

  Celkové náklady majiteľov

  • Aktívna kontrola prúdenia vzduchu - Monitoruje a aktívne nastavuje prúd vzduchu chladiacej jednotky v uzavretých systémoch a zároveň poskytuje prehľad účinného chladenia pre kritické IT zariadenia.
  • Osvetlenie technológiou EcoLEDgy - Zabudované vysoko účinné LED osvetlenie s pohybovými senzormi zapnutia/vypnutia
  • Účinnosť - Zvyšuje kapacitu klimatizačného systému vďaka vyššej teplote odvádzaného vzduchu.

  Gallery