Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Aquaflair AC

Vzduchom chladené chladiče s axiálnymi ventilátormi určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Aquaflair AC schneider.label Vzduchom chladené chladiče s axiálnymi ventilátormi určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie
 • Vlastnosti

  Vzduchom chladené chladiče zabezpečujú najefektívnejšie riešenie pre rozsiahle dátové strediská a umožňujú flexibilitu pri voľbe umiestnenia. Všetky chladiče radu Aquaflair spoločnosti Schneider Electric ponúkajú nízku hlučnosť vďaka využitiu veľkých vzduchových výmenníkov, riadeniu otáčok ventilátorov a izolovaného a zakrytého kompresora. Náš vyspelý riadiaci systém neustále monitoruje nastavené hodnoty preto, aby jednotka stále pracovala v medziach prevádzkových limitov, a prípadné závady hlási ešte predtým, než dôjde k poruche. Chladiče sú určené na najrôznejšie spôsoby využitia a ponúkajú maximálnu dostupnosť zariadení na chladenie radov a miestností na zabezpečenie úplného odvádzania tepla.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Separátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)

  Celkové náklady majiteľov

  • Vysokovýkonné technologické riešenia - Optimalizuje prevádzku jednotky pri každom zaťažení a za všetkých podmienok a zaisťuje veľmi nízku spotrebu energie
  • Integrovaný hydronický balík - Zahŕňa všetky komponenty potrebné na vytvorenie jednej prípojky k chladiču bez nutnosti externých pripojení k pomocným zariadeniam, napríklad čerpadlám, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.
  • Optimalizovaná správa - Spojenie klimatizačných a chladiacich jednotiek v počítačovej sále zaručuje energetickú účinnosť na základe skutočných okamžitých podmienok zaťaženia (voliteľné)
  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  • Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)
  • Frekvenčné ventilátory - Ventilátory s premennými otáčkami znižujú spotrebu energie mimo obdobia špičiek.

  Prevádzkyschopnosť

  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.

  Gallery