Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Uniflair Air Cooled Chillers

Vzduchom chladené chladiče s axiálnymi ventilátormi určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

Uniflair Air Cooled Chillers
  • Vlastnosti

    Vzduchom chladené chladiče zabezpečujú najefektívnejšie riešenie pre rozsiahle dátové strediská a umožňujú flexibilitu pri voľbe umiestnenia. Všetky chladiče radu Aquaflair spoločnosti Schneider Electric ponúkajú nízku hlučnosť vďaka využitiu veľkých vzduchových výmenníkov, riadeniu otáčok ventilátorov a izolovaného a zakrytého kompresora. Náš vyspelý riadiaci systém neustále monitoruje nastavené hodnoty preto, aby jednotka stále pracovala v medziach prevádzkových limitov, a prípadné závady hlási ešte predtým, než dôjde k poruche. Chladiče sú určené na najrôznejšie spôsoby využitia a ponúkajú maximálnu dostupnosť zariadení na chladenie radov a miestností na zabezpečenie úplného odvádzania tepla.

    Výhody

    Celkové náklady majiteľovFrekvenčné ventilátory - Ventilátory s premennými otáčkami znižujú spotrebu energie mimo obdobia špičiek.Integrovaný hydronický balík - Zahŕňa všetky komponenty potrebné na vytvorenie jednej prípojky k chladiču bez nutnosti externých pripojení k pomocným zariadeniam, napríklad čerpadlám, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.Optimalizovaná správa - Spojenie klimatizačných a chladiacich jednotiek v počítačovej sále zaručuje energetickú účinnosť na základe skutočných okamžitých podmienok zaťaženia (voliteľné)Vysokovýkonné technologické riešenia - Optimalizuje prevádzku jednotky pri každom zaťažení a za všetkých podmienok a zaisťuje veľmi nízku spotrebu energieIntegrovaný systém regulácie čerpadiel - (Voliteľné) K dispozícií sú integrované čerpadlá s pohonom s premenlivými otáčkami, ktoré umožňujú priebežnú reguláciu tlaku v okruhu s chladenou vodou. Prietok chladenej vody sa tak automaticky upravuje na základe požiadaviek chladenia, čo zaisťuje efektivitu systému chladenia vodou.Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)DostupnosťSeparátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.Continuous current monitoring - Permits a continuous monitoring of the compressor’s absorbed current to signal possible discrepancies with the default values (Optional).Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoringOvládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádržíPrevádzkyschopnosťMonitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
Porovnať produkty: /