Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Air Cooled Chillers

Vzduchom chladené chladiče s axiálnymi ventilátormi určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

Uniflair Air Cooled Chillers
 • Vlastnosti

  Vzduchom chladené chladiče zabezpečujú najefektívnejšie riešenie pre rozsiahle dátové strediská a umožňujú flexibilitu pri voľbe umiestnenia. Všetky chladiče radu Aquaflair spoločnosti Schneider Electric ponúkajú nízku hlučnosť vďaka využitiu veľkých vzduchových výmenníkov, riadeniu otáčok ventilátorov a izolovaného a zakrytého kompresora. Náš vyspelý riadiaci systém neustále monitoruje nastavené hodnoty preto, aby jednotka stále pracovala v medziach prevádzkových limitov, a prípadné závady hlási ešte predtým, než dôjde k poruche. Chladiče sú určené na najrôznejšie spôsoby využitia a ponúkajú maximálnu dostupnosť zariadení na chladenie radov a miestností na zabezpečenie úplného odvádzania tepla.

  Výhody

  Celkové náklady majiteľov
  • Frekvenčné ventilátory - Ventilátory s premennými otáčkami znižujú spotrebu energie mimo obdobia špičiek.
  • Integrovaný hydronický balík - Zahŕňa všetky komponenty potrebné na vytvorenie jednej prípojky k chladiču bez nutnosti externých pripojení k pomocným zariadeniam, napríklad čerpadlám, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.
  • Optimalizovaná správa - Spojenie klimatizačných a chladiacich jednotiek v počítačovej sále zaručuje energetickú účinnosť na základe skutočných okamžitých podmienok zaťaženia (voliteľné)
  • Vysokovýkonné technologické riešenia - Optimalizuje prevádzku jednotky pri každom zaťažení a za všetkých podmienok a zaisťuje veľmi nízku spotrebu energie
  • Integrovaný systém regulácie čerpadiel - (Voliteľné) K dispozícií sú integrované čerpadlá s pohonom s premenlivými otáčkami, ktoré umožňujú priebežnú reguláciu tlaku v okruhu s chladenou vodou. Prietok chladenej vody sa tak automaticky upravuje na základe požiadaviek chladenia, čo zaisťuje efektivitu systému chladenia vodou.
  • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.
  • Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)
  Dostupnosť
  • Separátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Continuous current monitoring - Permits a continuous monitoring of the compressor’s absorbed current to signal possible discrepancies with the default values (Optional).
  • Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoring
  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  Prevádzkyschopnosť
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.
  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.