Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Chilled Water InRow Cooling

Vodné chladenie typu Close-coupled pre stredne veľké až veľké dátové strediská

Predvídateľné riešenie pre nepredvídateľné prostredie.

Uniflair Chilled Water InRow Cooling
 • Výhody

  Agilnosť:
  • Kolieska na nábytok - Poskytuje flexibilitu presunu jednotky na miesto, ktoré si práve vyžaduje chladenie.
  • škálovateľné hustoty - Škálovateľné hustoty umožňujú dosiahnutie chladenie vyšších hustôt integráciou záchytného systému pre miestnosť (uličku) a architektúry stojanov v rade.
  • Modulárny dizajn - Modulárny dizajn prináša škálovateľné riešenia na podporu chladenia v prípade zvýšenia záťaže.
  Celkové náklady majiteľov
  • Radová architektúra - Zachytáva horúci vzduch priamo na výstupe zo zariadenia IT, čím zvyšuje kapacitu zjavného chladenia jednotky v porovnaní s tradičnými architektúrami chladenia.
  • Frekvenčné ventilátory - Ventilátory s premennými otáčkami znižujú spotrebu energie mimo obdobia špičiek.
  Dostupnosť
  • Riadenie vstupu skrine - Riadenie vstupu do stojana garantuje vstupnú teplotu pre IT zariadenia.
  • Duálne príkony A-B - Odoberá napájanie z jednotky UPS na účely ochrany napájania s duálnymi vstupmi na zaistenie redundancie.
  • Predvídateľné chladenie - Umiestnením jednotky do radu stojanov sa zdroj chladenia presunie bližšie k tepelnej zaťažovaným miestam. Tým sa eliminuje miešanie vzduchu a zaistí sa predvídateľná architektúra chladenie.
  • Riadenie aktívnej reakcie - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Pomocou ovládača s mikroprocesorom je k dispozícii vizuálny prehľad nad prevádzkou a stavom jednotky.
  • Horné a dolné prípojky chladiacej vody - Umožňuje napojenie chladenej vody v hornej časti, pri vedení zhora, alebo v dolnej časti, pri vedení z vyvýšenej podlahy.
  Možnosť riadenia
  • Integrácia systému správy budov - Pomocou zasielanie výstrah a dátových značiek umožňuje správu kritickej infraštruktúry v budove z jedného systému.
  • Mikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.
  • Monitorovanie kapacity v reálnom čase - Zobrazenie aktuálneho a dostupného chladenia v reálnom čase.
  Prevádzkyschopnosť
  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.