Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

NetBotz 400

Najvýhodnejšie monitorovanie detekcie prieniku, bezpečnosti a prostredia pre sieťové rozvodne k dátovým centrám

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
NetBotz 400 schneider.label Najvýhodnejšie monitorovanie detekcie prieniku, bezpečnosti a prostredia pre sieťové rozvodne k dátovým centrám
 • Vlastnosti

  NetBotz 400 ponúka vysokovýkonné monitorovanie bezpečnosti a prostredia na zabránenie prieniku do siete. Systém NetBotz 400 umožňuje videodohľad a monitorovanie na zaznamenávanie ľudskej činnosti. Zabezpečuje monitorovanie teploty, vlhkosti, spínačov dvierok, beznapäťových kontaktov, zisťovanie netesností, vibrácií, dymu a dvojcestné zvukové monitorovanie. Ďalšie funkcie, ako je integrácia s riešením StruxureWare Data Center Expert, napájanie cez Ethernet a používateľom definované výstrahy, robia zo systému NetBotz 400 perfektnú jednotku na ochranu vašich IT zariadení pred bezpečnostnými hrozbami a hrozbami z prostredia. NetBotz 400 je možné použiť v sieťových rozvádzačoch k dátovým strediskám, ale bežne sa inštaluje v serverovniach a menších dátových strediskách. NetBotz je aktívne riešenie monitorovania určené na detekciu a ochranu pred hrozbami fyzických vplyvov, vplyvov prostredia alebo ľudí, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo odstavenie IT infraštruktúry. Táto upraviteľná súprava sieťových zariadení, senzorov, riadení prístupu a kamier je určená na ochranu prostredia vo veľkosti od sieťových rozvádzačov až po dátové strediská. Modulárny dizajn počíta s bežnými senzormi spolu so zariadeniami NetBotz. Výstrahy zadefinované používateľom je možné odosielať v rôznych formátoch a dajú sa ľahko integrovať do podnetových eskalačných stratégií. Na správu viacerých zariadení NetBotz použite nástroj StruxureWare Data Center Expert. Licencie na vykonávanie dohľadu StruxureWare umožňujú súbežné zobrazenie pohľadu viacerých kamier, rýchle vyhľadávanie a získanie videa a tiež označovanie dôležitých videozáznamov.

  Výhody

  Agilnosť:

  • Nastaviteľný prah - Definície prahových úrovní (viac úrovní pre každý senzor, harmonogram, úrovne závažnosti) podľa vašich požiadaviek.
  • Nastaviteľné eskalačné politiky - Výstrahy sú spracovávané v súlade s havarijnými plánmi a sú prijímané v rôznych formátoch.

  Dostupnosť

  • Monitorovanie prístupu - Detekcia vstupu neoprávnených osôb dverovým spínačom.
  • Environmentálne monitorovanie - Ochrana zariadenia pred zlyhaním spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Dohľad - Rozpoznanie a záznam pohybu umožňuje spárovať obrazový záznam s výstrahou týkajúcou sa narušenia alebo prostredia, čím sa urýchli analýza primárnej príčiny.

  Možnosť riadenia

  • Klientská aplikácia s pokročilým náhľadom - Robustné rozhranie aplikácie ponúka históriu výstrah, grafy a konfiguráciu.
  • Prehľad poplachov - Jednoduchý prehľad a harmonizácia výstrah. Poskytuje kontext k výstrahám prostredníctvom pripájania videozáznamov, grafov a máp.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti

  Ochrana

  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.

  Celkové náklady majiteľov

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  • Ukladanie videozáznamu spúšťané udalosťami - Videozáznam sa aktivuje pri pohybe alebo výstrahe.

  Gallery