Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Riadenie prístupu NetBotz

Sieťové zariadenia umožňujú vzdialené alebo lokálne monitorovanie a riadenie prístupu k vašim skriniam NetShelter SX

Ochrana IT zariadení pred fyzickým ohrozením

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Riadenie prístupu NetBotz
  • Výhody

    DostupnosťProtokolovanie udalostí - Pomocou denníka udalostí identifikujete časy a postupnosť udalostí vedúcich k incidentu.Plán prístupu používateľov - Na každú nakonfigurovanú proximitnú kartu je možné udeľovať prístup k zariadeniu v konkrétnom čase.Riadenie fyzického prístupu - Udeľuje prístup oprávneným osobám prostredníctvom overenia proximitných kariet.Možnosť riadeniaIntegrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sietiBrowser accessible - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z ktoréhokoľvek počítača v sieti bez nutnosti inštalácie softvéru.Telnet riadenie - Umožňuje vzdialenú správu batérií pomocou relácií Telnet alebo SSH.Vyradenie univerzálneho kľúča - Elektronický prístup je možný pre prípad výpadkov napájania alebo údržbu potlačiť pomocou fyzického kľúča.OchranaBezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.Len na čítanie - Spoločné využívanie prístupu bez rizika neoprávnených zmien konfigurácie.
Porovnať produkty: /