Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Služby vzdialeného monitorovania

Služba monitorovania 7x24, ktorá plní primárnu alebo sekundárnu podpornú funkciu. Vyškolení technici budú monitorovať zdravotný stav fyzickej infraštruktúry a pomôžu diagnostikovať, oznamovať a riešiť problémy skôr, než nadobudnú krtitickú závažnosť.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Služby vzdialeného monitorovania
 • Výhody

  Agilnosť:

  • Podpora viacúčelových zariadení - Spravujte rozsiahlu škálu zariadení APC vrátane: jednofázových a trojfázových jednotiek UPS, rozvodných jednotiek, chladiacich zariadení a zariadení na monitorovanie prostredia a ďalších zariadení so systémom InfraStruXure® Manager.
  • Analýza trendov - Poskytuje zákazníkovi možnosť jednoduchého zobrazenia zmien fyzickej infraštruktúry, čím optimalizuje dostupnosť v dátovom stredisku. Obsahuje grafické funkcie a funkcie exportu dát a zobrazujte súvisiace vzťahy zodpovedajúcich dátových bodov.

  Dostupnosť

  • 24x7 profesionálne monitorovanie - Experti na dané zariadenia zaisťujú 24-hodinové monitorovanie fyzickej infraštruktúry a šetria tak vnútorné zdroje.
  • Notifikácia alarmu - Zákazníci sú v reálnom čase prostredníctvom telefónu alebo e-mailu informovaní o kritických udalostiach, čo im umožňuje skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.

  Pohodlie

  • Proaktívna odozva servisu - Hrozby pre fyzickú infraštruktúru je možné rýchlo a presne predpokladať, identifikovať a odstraňovať.
  • Webový portál - Ponúka centrálnu úschovňu systémových informácií s prehľadným zobrazením stavu systému.