Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Assessment Services

An on-site evaluation and analysis of your data center or network closet with recommendations to maximize availability, improve energy efficiency and reduce energy-related costs.

Recommendations for improving availability, performance and efficiency.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Data Center Assessment Services
 • Výhody

  Plánovanie
  • Základné údaje - Základné údaje vám umožňujú lepšie pochopiť vašu súčasnú situáciu a posúdiť mieru zlepšenia vďaka využitiu infraštruktúry a zmien v energetickej účinnosti.
  • Diagnostika dodávateľa - Získajte objektívne posúdenie a analýzu s prehľadom možných riešení bez závislosti na konkrétnych dodávateľoch.
  • Prispôsobená správa - Všetky hodnotiace služby vám ponúkajú prispôsobené správy, ktoré môžu obsahovať: (1) požiadavky napájania a chladenia na podporu súčasnej záťaže, (2) teplotné zobrazenie, (3) počítačové výkresy, (4) opisy obmedzení a (5) odporúčania na zvýšenie účinnosti a kapacity. Správa poskytuje informácie, ktoré potrebujete na navrhnutie zariadenia s ohľadom na optimálnu výkonnosť, predĺženie životnosti vášho vybavenia a zaistenie najvyššej úrovne dostupnosti siete.
  Pohodlie
  • Prispôsobená hodnotiaca správa - Poskytuje analýzu súčasného stavu infraštruktúry a odporúčania na zlepšenie, umožňujúc vám vyvinúť a realizovať krátkodobé a dlhodobé plány v oblasti riadenia energie a infraštruktúry.
  • On-line zbieranie údajov - Zber údajov vykonávaný servisnými pracovníkmi, ktorí sa zameriavajú na problémy so správou energie v dátovom stredisku
  • Vrátane nákladov na prácu a cestovných výdavkov - Cestovné náklady a náklady na prácu sú zahrnuté do väčšiny zmlúv o poskytovaní servisu. Podrobné informácie nájdete vo vyhlásení o servisných prácach.
  • Odborníci na správu energie v dátovom stredisku - Analýza vypracovaná odborníkmi na správu energie v dátovom stredisku, ktorí spájajú svoje znalosti osvedčených postupov používaných v odbore s praktickými skúsenosťami v dátových strediskách a zostavujú odporúčania, ktorých výsledkom bude lepšia prevádzka a vyššia energetická účinnosť, ale aj nižšie náklady na energiu.