Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Služby sieťovej integrácie

Služby na migráciu, konsolidáciu a optimalizáciu zariadení IT a kabeláže v nových a existujúcich dátových strediskách, serverovniach a sieťových skriniach.

Posledné úpravy riešenia od APC

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Služby sieťovej integrácie schneider.label Služby na migráciu, konsolidáciu a optimalizáciu zariadení IT a kabeláže v nových a existujúcich dátových strediskách, serverovniach a sieťových skriniach.
 • Vlastnosti

  Technici zaoberajúci sa integráciou sietí APC Global Services Network Integration vám môžu pomôcť so všetkými úlohami súvisiacimi s prechodom na nový systém, od migrácie serverov a správy káblov až po inštaláciu a konfiguráciu softvéru. Ak prijmete našu pomoc, umožní nám to naplánovať konfiguráciu stojanov a vykonať samotnú migráciu serverov a správu káblov, a vytvoriť tak riešenie s optimálnou ventiláciou a výkonom. Inštalácia softvéru APC na správu vykonaná softvérovými odborníkmi certifikovanými spoločnosťou APC zaistí riadnu integráciu do vášho existujúceho monitorovacieho systému a umožní vám sledovanie siete podľa vašich potrieb.

  Výhody

  Pohodlie

  • 24x7 plánovanie servisu mimo pracovných hodín - Ako väčšina podnikateľov, aj vy požadujete funkčný a pracujúci systém počas pracovnej špičky. Spoločnosť APC ponúka možnosť servisu mimo najvyťaženejší pracovný čas podľa vašich časových požiadaviek. V spolupráci s vami nájdeme čas, kedy budú mať servisné úkony pravdepodobne najmenší vplyv na vašu produktivitu, čím ušetríte pracovný čas aj finančné prostriedky.
  • Softvérový inžinier s certifikáciou APC - Naši servisní technici sú dôkladne vyškolení a preskúšavaní v oblasti softvéru APC, takže máte istotu, že váš systém nakonfigurujú na maximálny výkon.
  • Vrátane nákladov na prácu a cestovných výdavkov - Cestovné náklady a náklady na prácu sú zahrnuté do väčšiny zmlúv o poskytovaní servisu. Podrobné informácie nájdete vo vyhlásení o servisných prácach.

  Gallery