Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Data Center Operation: Energetická efektivita

Úplný prehľad o nákladoch na využitie energie a aktuálnej aj historickej energetickej účinnosti pre zariadenia, ktorý informuje o stratách účinnosti a umožňuje dosiahnuť lepšie hodnoty PUE/DCiE na úrovni subsystémov.

Inteligentné analýzy PUE/DCiE na úrovni subsystémov

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Data Center Operation: Energetická efektivita schneider.label Úplný prehľad o nákladoch na využitie energie a aktuálnej aj historickej energetickej účinnosti pre zariadenia, ktorý informuje o stratách účinnosti a umožňuje dosiahnuť lepšie hodnoty PUE/DCiE na úrovni subsystémov.
 • Vlastnosti

  Data Center Operation: Softvér na analýzu energetickej účinnosti poskytuje aktuálne a historické hodnoty efektivity využitia napájania (PUE) a umožňuje vytvoriť si na základe zistených skutočností obraz o objeme energie spotrebovanej na prevádzku nainštalovaného IT vybavenia v porovnaní s celkovou spotrebou celého zariadenia. Prináša detailný prehľad o efektivite využitia energie až na úrovni subsystémov, rovnako ako obraz toho, ako zlepšiť energetickú účinnosť a úsporu energie. Údaje o subsystémoch je možné merať alebo odhadnúť a umožňuje aplikáciu využívať aj zákazníkom s menším počtom meračov napájania. Náhľad vo forme webového prístrojového panela obsahuje údaje o súčasnej a historickej PUE, ako aj podrobnú analýzu nákladov na subsystémy. Data Center Operation: Energetická účinnosť je k dispozícii cez aplikáciu StruxureWare Data Center Operation, čo umožňuje integráciu aplikácie so StruxureWare Data Center Expert s podnikovými systémami iných výrobcov.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Nie sú potrebné žiadne merané dáta - Využíva namerané alebo modelovaná dáta a umožňuje prevádzku s minimálnym alebo nulovým počtom meračov spotreby.
  • Editor energetickej závislosti - Poskytuje prehľad o napájacích dráhach v objekte vrátane hierarchického rozpisu toku napájania z miesta, kde napájacia sieť vstupuje do budovy, až k hlavnej jednotke na rozvod napájania (PDU).

  Pohodlie

  • Jednoduché rozmiestnenie - Skrátenie času potrebného na inštaláciu a zmenšenie nákladov s minimálnym počtom metrov napájania potrebných na uvedenie do prevádzky
  • Živé prístrojové dosky - Získajte prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonu dátového strediska prostredníctvom ľahko nastaviteľných webových riadiacich tabulí, ktoré zobrazujú prispôsobiteľné informácie pre vedúcich pracovníkov.
  • Integrácia viacúčelových predajných automatov - Umožňuje integráciu so systémami správy budovy a podniku tretej strany, ako je systém TAC od spoločnosti Schneider, na účely zhromažďovania dát, prispôsobenia a integrácie výpočtov PUE/DCiE.
  • Webové rozhranie - Určené na ľahkú integráciu s webovou stránkou tretej strany prostredníctvom otvorenej platformy.

  Agilnosť:

  • Lokalizácia - Používateľské rozhranie dodávané v hlavných jazykoch; anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, ruský, tradičný čínsky, zjednodušený čínsky, japonský, kórejský, brazílsky portugalský a taliansky.

  Celkové náklady majiteľov

  • Uhlíková stopa - Zobrazuje stopu CO2 pre každý energetický subsystém na účely okamžitého meranie vplyvu na prostredie.
  • Analýza efektivity využívania energie - Poskytuje aktuálne a historické hodnoty PUE a DCiE založené na aktuálnej záťaži IT na účely podloženej analýzy energetickej účinnosti na úrovni zariadenia.
  • Správa PUE/DCiE - Podáva správu s aktuálnymi a historickými hodnotami PUE/DCiE so znázornením vplyvu zmeny ročného obdobia a hodí sa na interné i externé zobrazenie.
  • Straty podsystému - Poskytuje náhľad na energetické straty a náklady na energiu na úrovni subsystémov a uvádza podrobnosti o subsystémoch, ktoré sa na nákladoch podieľajú najväčšou mierou.

  Ochrana

  • Viacpoužívateľský prístup - Umožňuje, aby niekoľko používateľov súčasne vykonávalo v aplikácii pracovné príkazy a zlučuje nimi vykonané zmeny.
  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Len na čítanie - Spoločné využívanie prístupu bez rizika neoprávnených zmien konfigurácie.
  • Používateľské role - Umožňuje prístup na základe umiestnenia a funkcií prostredníctvom prihlásenia viacerých používateľov a individuálnych úrovní používateľských rolí.

  Gallery