Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Data Center Operation

Priebežný prehľad prevádzky dátového strediska prostredníctvom správy inventára, kalkulačky PUE, výstrah zariadení v reálnom čase a viacúrovňového rozmiestnenia.

Správa zariadení a dokumentácie operácií dátového strediska prostredníctvom riadenia zásob

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Data Center Operation
  • Vlastnosti

    Produkt StruxureWare Data Center Operation zabezpečuje správu inventára s diagnostikou dodávateľa a detekciou zlyhaní zariadení v reálnom čase so zobrazením dát vo fyzickom rozložení dátového strediska spolu s odporúčanými riešeniami problémov. Zobrazenie s prechodom do nižšej úrovne dát podľa umiestnenia poskytuje štruktúrovaný prehľad o umiestnení dátových stredísk od globálnej úrovne po lokálne zobrazenie až po jednotlivé zariadenia. Kalkulačka hodnoty PUE (efektivita využitia napájania) poskytuje informácie o dennom využívaní energie. Na okamžité priebežnej aktualizácie Data Center Operation: Modul Mobile poskytuje prístup k aplikácii StruxureWare Data Center Operation prostredníctvom ručného zariadenia PDA. StruxureWare Data Center Operation sa dodáva vo verzii Enterprise alebo ako základná aplikácia Co-location. Aplikácie Co-location poskytuje ďalší priestoru a správu klietky, integrovanú fakturáciu nájomcu a vytváranie správ

    Výhody

    Agilnosť:Podpora elektrických rozvodní - Monitorujte kapacity a plánujte zmeny pre centralizované napájacie zariadenia v priestoroch mimo hlavného pôdorysu dátového strediska.Neutrálny dodávateľ - Umožňuje modelovanie so zariadeniami a dátami od všetkých dodávateľov, takže podporuje prostredia existujúcich dátových centier.Model zdieľaných dát - Zabezpečte si vyspelé a synchronizované údaje po celý čas životnosti dátového strediska.Lokalizácia - Používateľské rozhranie dodávané v hlavných jazykoch; anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, ruský, tradičný čínsky, zjednodušený čínsky, japonský, kórejský, brazílsky portugalský a taliansky.Voliteľný servis implementácie - Zabezpečte rýchle uvedenie do prevádzky využitím profesionálnych služieb APC (Professional Services).Doplnkové umiestnenieTenant impact analysis - Map tenant assets on a room, cage, rack or server level for an in-depth understanding of tenant impact in the event of an outage.Web Client - Allows user visibility into data center assets, power usage and power capacity via any modern web browser. This lowers maintenance costs and empowers managers to make better and more informed real-time decisions.3D pohľad - Umožňuje znázornenie obvodu klietok na okamžitú 3D vizualizáciu rozloženia a automatický výpočet plochy klietky.Preverovací záznam - Sledujte všetky zmeny na obale a vybavení zariadenia počas celej životnosti dátového centra, čím prehľadne a jednoducho identifikujete potrebu údržby.Meraný výkon klietky - Umožňuje podrobné zúčtovanie jednotlivým klientom pomocou jednoduchého prehľadu predanej a nameranej energie.Klietková vizualizácia - Počas predpredajnej fázy zobrazuje aktuálny dostupný priestor s anonymnými údajmi o klientoch na účely plánovania nových klietok, vyhradzovania priestoru a podpory procesu predaja.Inventárna správa nájomcu - Zobrazuje všetky zariadenia jedného klienta, a poskytuje tak okamžitý prehľad o klientoch.Správa o výkonovej zásuvke - Udáva aktuálny stav zástrčiek a zásuviek jednej alebo viacerých jednotiek PDU alebo klientov, vrátane informácií o prípadnom nadmernom odbere.Hlásenie o spotrebe - Poskytuje informácie o celkovej kapacite vzhľadom na predanú kapacitu a o záťaži nameranej na jednotlivých pracoviskách, a ponúka tak celkový prehľad o aktuálnej kapacite napájania.Hlásenie miesta - Okamžitý prehľad o aktuálnej priestorovej kapacite, identifikuje voľný, obsadený a vyhradený priestor, ako aj priestor používaný interne.DostupnosťInventárna správa - Zahŕňa štruktúrované informácie o všetkých zariadeniach osadených v stojane usporiadané podľa typu, veku, výrobcu a vlastností zariadení a umožňuje zobraziť rýchly prehľad všetkých aktuálnych zariadení v dátovom stredisku.Živé prístrojové dosky - Získajte prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonu dátového strediska prostredníctvom ľahko nastaviteľných webových riadiacich tabulí, ktoré zobrazujú prispôsobiteľné informácie pre vedúcich pracovníkov.Podniková platforma - Vysoká dostupnosť s redundanciou umožňujúca prevzatie služieb pri zlyhaní prostredníctvom klastrov a kompenzácie záťaže, ktorá umožňuje vznik systému vhodného na kritické záťaže bez rizikových bodov zlyhania.Alarmy v rámci fyzického rozloženia - Zobrazuje stav dátového strediska s reálnym zlyhaním zariadení podľa pôdorysného usporiadania a pohľad na prednú stranu stojana so stavovými informáciami.Riadenie inventúry - Zobrazuje údaje o zariadení v rámci fyzického rozloženia na okamžitý prístup k detailom zariadení a atribútom a prehľad o prevádzke dátových stredísk.Podpora žiletkových serverov - Presný odraz nastavenie dátového strediska s modelovaním serverov blade v ich skriniach typu blade.Riadená správa siete - Prehľad o sieťových trasách a ich prepojeniach poskytovaný prostredníctvom usmerneného zadávania má za cieľ znížiť výskyt ľudských chýb.Prevádzka mobilného dátového centra - Integrácia so StruxureWare Data Center Operation: Mobilná a zabezpečujúca prístup k aplikácii StruxureWare Data Center Operation cez mobilné zariadenie MC75 PDA.PUE/DCiE kalkulačka - Poskytuje faktor efektivity využitia napájania (PUE) alebo hodnotu účinnosti infraštruktúry dátového centra (DCiE) na účely informovania o dennom využívaní energie.Možnosť riadeniaNáhľad - Získajte zobrazenie presnej reprezentácie dátového strediska pomocou jednoduchého grafického rozvrhnutia podlahovej plochy a 3D zobrazenia.Virtuálny sklad - Sledujte nové zariadenia od príchodu na pracovisko vo virtuálnom sklade - na základe odporúčaní podľa osvedčených postupov.Prispôsobiteľný náhľad - Flexibilné rozloženie aplikácie s funkciami typu „drag and drop“ na uspokojenie individuálnych potrieb používateľov.Viaceré miestnosti - Umožňuje zobraziť viaceré sály na jednom pôdoryse na presné zobrazenie a orientáciu pri veľkých zariadeniach.Používateľské zariadenia - Rýchlo nastaviteľné zariadenia knižníc pomocou dvoch kliknutí na zmenu vlastností, ako sú požiadavky na napájanie, adresa MAC a pod.Knižnica materiálov - Využite možnosti rozsiahleho katalógu fyzickej infraštruktúry a zariadení IT od popredných dodávateľov.Globálne vyhľadávanie aktív - Rýchle vyhľadanie zariadenia pomocou textového vyhľadávania a export dát o zariadení do formátu programu Excel.Pohľad zozadu - Detailný čelný pohľad na stojan umožňuje presné grafické znázornenie vybavenia a jeho umiestnenie v stojane.Organizačný prehľad - Ponúka rozbaľovacie pole s umiestnením pre logický model dátového strediska, v ktorom je priestor dátového strediska rozdelený do oblastí, krajín, areálov, budov a miestností.OchranaLen na čítanie - Spoločné využívanie prístupu bez rizika neoprávnených zmien konfigurácie.Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.Viacpoužívateľský prístup - Umožňuje, aby niekoľko používateľov súčasne vykonávalo v aplikácii pracovné príkazy a zlučuje nimi vykonané zmeny.Používateľské role - Umožňuje prístup na základe umiestnenia a funkcií prostredníctvom prihlásenia viacerých používateľov a individuálnych úrovní používateľských rolí.PohodlieOdporúčané akcie - Inteligentné opisy alarmov spolu s odporúčanými krokmi na odstránenie problému, čo znižuje potrebu školení a urýchľuje odstraňovanie porúch.Sieťové referencie - Flexibilný prístup k súradniciam podlahovej plochy, ktorý umožňuje obsluhe dátového strediska zaviesť vlastnú schému identifikácie umiestnenia.CAD integrácia - Umožňuje import výkresov CAD (Computer Aided Design) s cieľom rýchlej zmeny rozloženia miestnosti a prevod výkresov klietok CAD na model správy infraštruktúry dátového centra (DCIM) vrátane prepínania úrovní CAD obsahujúcich všetky dostupné informácie o budove.
Porovnať produkty: /