Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

StruxureWare prevádzka dátového centra

Priebežný prehľad prevádzky dátového strediska prostredníctvom správy inventára, kalkulačky PUE, výstrah zariadení v reálnom čase a viacúrovňového rozmiestnenia.

Správa zariadení a dokumentácie operácií dátového strediska prostredníctvom riadenia zásob

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
StruxureWare prevádzka dátového centra schneider.label Priebežný prehľad prevádzky dátového strediska prostredníctvom správy inventára, kalkulačky PUE, výstrah zariadení v reálnom čase a viacúrovňového rozmiestnenia.
 • Vlastnosti

  Produkt StruxureWare Data Center Operation zabezpečuje správu inventára s diagnostikou dodávateľa a detekciou zlyhaní zariadení v reálnom čase so zobrazením dát vo fyzickom rozložení dátového strediska spolu s odporúčanými riešeniami problémov. Zobrazenie s prechodom do nižšej úrovne dát podľa umiestnenia poskytuje štruktúrovaný prehľad o umiestnení dátových stredísk od globálnej úrovne po lokálne zobrazenie až po jednotlivé zariadenia. Kalkulačka hodnoty PUE (efektivita využitia napájania) poskytuje informácie o dennom využívaní energie. Na okamžité priebežnej aktualizácie Data Center Operation: Modul Mobile poskytuje prístup k aplikácii StruxureWare Data Center Operation prostredníctvom ručného zariadenia PDA. StruxureWare Data Center Operation sa dodáva vo verzii Enterprise alebo ako základná aplikácia Co-location. Aplikácie Co-location poskytuje ďalší priestoru a správu klietky, integrovanú fakturáciu nájomcu a vytváranie správ

  Výhody

  Dostupnosť

  • Alarmy v rámci fyzického rozloženia - Zobrazuje stav dátového strediska s reálnym zlyhaním zariadení podľa pôdorysného usporiadania a pohľad na prednú stranu stojana so stavovými informáciami.
  • Podniková platforma - Vysoká dostupnosť s redundanciou umožňujúca prevzatie služieb pri zlyhaní prostredníctvom klastrov a kompenzácie záťaže, ktorá umožňuje vznik systému vhodného na kritické záťaže bez rizikových bodov zlyhania.
  • Riadenie inventúry - Zobrazuje údaje o zariadení v rámci fyzického rozloženia na okamžitý prístup k detailom zariadení a atribútom a prehľad o prevádzke dátových stredísk.
  • Živé prístrojové dosky - Získajte prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonu dátového strediska prostredníctvom ľahko nastaviteľných webových riadiacich tabulí, ktoré zobrazujú prispôsobiteľné informácie pre vedúcich pracovníkov.
  • PUE/DCiE kalkulačka - Poskytuje faktor efektivity využitia napájania (PUE) alebo hodnotu účinnosti infraštruktúry dátového centra (DCiE) na účely informovania o dennom využívaní energie.

  Pohodlie

  • CAD integrácia - Umožňuje import výkresov CAD (Computer Aided Design) s cieľom rýchlej zmeny rozloženia miestnosti a prevod výkresov klietok CAD na model správy infraštruktúry dátového centra (DCIM) vrátane prepínania úrovní CAD obsahujúcich všetky dostupné informácie o budove.
  • Sieťové referencie - Flexibilný prístup k súradniciam podlahovej plochy, ktorý umožňuje obsluhe dátového strediska zaviesť vlastnú schému identifikácie umiestnenia.
  • Odporúčané akcie - Inteligentné opisy alarmov spolu s odporúčanými krokmi na odstránenie problému, čo znižuje potrebu školení a urýchľuje odstraňovanie porúch.

  Možnosť riadenia

  • Prispôsobiteľný náhľad - Flexibilné rozloženie aplikácie s funkciami typu „drag and drop“ na uspokojenie individuálnych potrieb používateľov.
  • Náhľad - Získajte zobrazenie presnej reprezentácie dátového strediska pomocou jednoduchého grafického rozvrhnutia podlahovej plochy a 3D zobrazenia.
  • Viaceré miestnosti - Umožňuje zobraziť viaceré sály na jednom pôdoryse na presné zobrazenie a orientáciu pri veľkých zariadeniach.
  • Pohľad zozadu - Detailný čelný pohľad na stojan umožňuje presné grafické znázornenie vybavenia a jeho umiestnenie v stojane.
  • Virtuálny sklad - Sledujte nové zariadenia od príchodu na pracovisko vo virtuálnom sklade - na základe odporúčaní podľa osvedčených postupov.

  Agilnosť:

  • Podpora elektrických rozvodní - Monitorujte kapacity a plánujte zmeny pre centralizované napájacie zariadenia v priestoroch mimo hlavného pôdorysu dátového strediska.
  • Lokalizácia - Používateľské rozhranie dodávané v hlavných jazykoch; anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, ruský, tradičný čínsky, zjednodušený čínsky, japonský, kórejský, brazílsky portugalský a taliansky.
  • Voliteľný servis implementácie - Zabezpečte rýchle uvedenie do prevádzky využitím profesionálnych služieb APC (Professional Services).
  • Model zdieľaných dát - Zabezpečte si vyspelé a synchronizované údaje po celý čas životnosti dátového strediska.
  • Neutrálny dodávateľ - Umožňuje modelovanie so zariadeniami a dátami od všetkých dodávateľov, takže podporuje prostredia existujúcich dátových centier.

  Ochrana

  • Viacpoužívateľský prístup - Umožňuje, aby niekoľko používateľ

  Gallery