Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SurgeArrest Home/Office

Profesionálna prepäťová ochrana pre počítače a elektroniku

Jediná ochrana proti prepätiu s integrovaným odopínacím držiakom káblov a navíjacím valcom na kábel.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
SurgeArrest Home/Office
 • Výhody

  Bezpečnosť
  • Ochrana pred katastrofickou udalosťou - Prvky systému SurgeArrest, ako sú napríklad varistory a tepelné poistky, zabezpečujú okamžitú reakciu na zásah blesku alebo poruchy v kabeláži. Ak sa niektorý ochranný prvok poškodí rázovým napätím alebo prepätím, nemôže sa nadbytočné napájanie dostať k vašim zariadeniam. Na rozdiel od výrobkov APC, väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu.
  • Indikátor preťaženia - Kontrolka sa rozsvieti v prípade, že pripojené zariadenia odoberajú viac prúdu, ako je kapacita jednotky. Situáciu vyriešite odpojením menej dôležitých zariadení.
  • Režim zabezpečenia pred zlyhaním - Väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení ich obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu. Systém APC SurgeArrest je odolný proti zlyhaniu, pretože v prípade porušenia obvodu systému APC SurgeArrest systém odpojí zariadenie od zdroja napájania, takže sa k vášmu zariadeniu nemôže dostať žiadne škodlivé prepätie.
  Ochrana
  • Osvetlenie a prepäťová ochrana - Na ochranu vašich zariadení pred prepätím a napäťovými špičkami.
  • Filtrovanie hluku - Znižuje šum EMI/RFI na linke, ktorý môže spôsobiť straty dát alebo chyby klávesnice, a tým zlepšuje výkonnosť chránených zariadení.
  • Ochrana dátových liniek - Ochrana dátových liniek (Ethernet, koaxiálne a telefónne linky) zaručuje úplnú ochranu vašich zariadení pred výbojmi. Je veľmi dôležité chrániť zariadenie pred „skrytými“ nárazmi prúdu putujúcimi po dátových linkách, pretože môžu byť rovnako ničivé ako rázy v napájacom vedení.
  • Ratingy IEEE prierazného napätia a súlad s normami regulačných orgánov - Ochrany proti prepätiu spoločnosti APC podstupujú náročné skúšky vykonávané organizáciou IEEE a dosahujú výborné hodnoty „prierazného napätia“, pomocou ktorých sa udáva maximálne napätie, aké sa môže dostať až k vášmu zariadeniu po prechode prepätia alebo rázového napätia cez príslušnú ochranu pred prepätím. Nižšia hodnota prierazného napätia IEEE znamená lepšiu ochranu a výkon. Rada výrobkov APC Essential SurgeArrest ponúka optimálny výkon s hodnotou prierazného napätia do 330 V pre výrobky ponúkané na trhu v Severnej Amerike a rating menej ako 15 % pre výrobky predávané na celom svete. Všetky výrobky spoločnosti APC spĺňajú miestne bezpečnostné požiadavky vrátane normy UL v Severnej Amerike a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit v príslušných regiónoch.
  Pohodlie
  • Rozdeľovač telefónnej linky - Umožňuje súbežné použitie dvoch zariadení, napríklad modemu a telefónu.
  • Ochranné kryty zásuviek - Kryty chránia používateľov pred náhodným kontaktom s nepoužívanými zásuvkami.
  • Indikátor poruchy elektroinštalácie v budove - Táto kontrolka LED informuje používateľa o potenciálne nebezpečných problémoch v kabeláži v stene.
  • Nastaviteľná správa káblov - Slúži na prehľadné uloženie káblov.
  • Vzdialenosť medzi transformátorovými blokmi - Zapájajte rozmerné transformátory bez toho, aby zakrývali susedné zásuvky.
  • Zakladač na káble s možnosťou otočenia o 180° - Kábel s možnosťou otáčania v rozsahu 180° s uvoľnovacím držiakom poskytuje flexibilné polohovanie zariadenia SurgeArrest a vedenie kábla.
  • Indikátor pracujúcej ochrany - SurgeArrest vás upozorní v prípade, že dôjde k poškodeniu jeho systému obvodov, napríklad úderom blesku alebo prúdovým nárazom v elektrickej sieti, a systém nie je naďalej schopný poskytovať stopercentnú ochranu. Ak sa poškodené zariadenie SurgeArrest nachádza v záruke, spoločnosť APC vám ho bezplatne vymení.