Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SurgeArrest Performance

Maximálna ochrana proti prepätiu pre osobné počítače, prenosné počítače a ďalšiu elektroniku

Jediná ochrana proti prepätiu s integrovaným odopínacím držiakom káblov a navíjacím valcom na kábel.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
SurgeArrest Performance
 • Výhody

  Bezpečnosť
  • Správa káblov - Pomáha usporiadať napájacie káble.
  • Nastaviteľná správa káblov - Slúži na prehľadné uloženie káblov.
  • Indikátor preťaženia - Kontrolka sa rozsvieti v prípade, že pripojené zariadenia odoberajú viac prúdu, ako je kapacita jednotky. Situáciu vyriešite odpojením menej dôležitých zariadení.
  • Ochranné kryty zásuviek - Kryty chránia používateľov pred náhodným kontaktom s nepoužívanými zásuvkami.
  • Site wiring fault indicator - In order to work properly, surge suppressors require a correctly wired and grounded outlet. APC surge protectors identify dangerous wiring problems before you plug in your equipment.
  • Indikátor pracujúcej ochrany - SurgeArrest vás upozorní v prípade, že dôjde k poškodeniu jeho systému obvodov, napríklad úderom blesku alebo prúdovým nárazom v elektrickej sieti, a systém nie je naďalej schopný poskytovať stopercentnú ochranu. Ak sa poškodené zariadenie SurgeArrest nachádza v záruke, spoločnosť APC vám ho bezplatne vymení.
  • Režim zabezpečenia pred zlyhaním - Väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení ich obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu. Systém APC SurgeArrest je odolný proti zlyhaniu, pretože v prípade porušenia obvodu systému APC SurgeArrest systém odpojí zariadenie od zdroja napájania, takže sa k vášmu zariadeniu nemôže dostať žiadne škodlivé prepätie.
  Ochrana
  • Rozdeľovač telefónnej linky - Umožňuje súbežné použitie dvoch zariadení, napríklad modemu a telefónu.
  • Filtrovanie hluku - Znižuje šum EMI/RFI na linke, ktorý môže spôsobiť straty dát alebo chyby klávesnice, a tým zlepšuje výkonnosť chránených zariadení.
  • Ochrana dátových liniek - Ochrana dátových liniek (Ethernet, koaxiálne a telefónne linky) zaručuje úplnú ochranu vašich zariadení pred výbojmi. Je veľmi dôležité chrániť zariadenie pred „skrytými“ nárazmi prúdu putujúcimi po dátových linkách, pretože môžu byť rovnako ničivé ako rázy v napájacom vedení.
  • IEEE rating prierazného napätia a súlad s normou UL 1449 - Testy inštitútu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) simulujú prepätie 6 000 voltov - podobné priamemu zásahu bleskom. Tento rating udáva nadmerné napätie, ktorému bude vystavené pripojené zariadenia. Čím je hodnota ratingu nižšia, tým je ochrana proti prepätiu účinnejšia. V bezpečnostnej norme o ochrane pred prepätím UL 1449 sa tieto ratingy uvádzajú preto, aby mohli používatelia lepšie posúdiť výkonnosť týchto zariadení. Najlepší dostupný rating UL na prepäťovú ochranu proti zničujúcim rázom a prepätiam (TSLL) je napätie 300 V.
  • Ochrana pred katastrofickou udalosťou - Prvky systému SurgeArrest, ako sú napríklad varistory a tepelné poistky, zabezpečujú okamžitú reakciu na zásah blesku alebo poruchy v kabeláži. Ak sa niektorý ochranný prvok poškodí rázovým napätím alebo prepätím, nemôže sa nadbytočné napájanie dostať k vašim zariadeniam. Na rozdiel od výrobkov APC, väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu.
  Pohodlie
  • Vzdialenosť medzi transformátorovými blokmi - Zapájajte rozmerné transformátory bez toho, aby zakrývali susedné zásuvky.
  marketing features
  • Zakladač na káble s možnosťou otočenia o 180° - Kábel s možnosťou otáčania v rozsahu 180° s uvoľnovacím držiakom poskytuje flexibilné polohovanie zariadenia SurgeArrest a vedenie kábla.
  • Správa káblov - Znižuje neusporiadanosť káblov.
  • Osvetlenie a prepäťová ochrana - Na ochranu vašich zariadení pred prepätím a napäťovými špičkami.