Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

SurgeArrest Performance

Maximálna ochrana proti prepätiu pre osobné počítače, prenosné počítače a ďalšiu elektroniku

Jediná ochrana proti prepätiu s integrovaným odopínacím držiakom káblov a navíjacím valcom na kábel.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
SurgeArrest Performance schneider.label Maximálna ochrana proti prepätiu pre osobné počítače, prenosné počítače a ďalšiu elektroniku
 • Vlastnosti

  Škodlivé elektrické prepätie spojené s bleskom alebo rôznymi poruchami vo vedení dokáže prejsť vašimi rozvodmi a dátovými linkami a spôsobiť poškodenie elektronických zariadení a zničenie údajov. Aj malé každodenné prepätie môže znížiť výkonnosť vašej elektroniky a skrátiť jej životnosť. Produktová rada APC SurgeArrest® Performance ponúka najvyššiu úroveň prepäťovej ochrany pre vaše pracovné počítače, elektroniku a pripojené zariadenia, ako aj pre všetky vaše dátové linky. Špičkové obvody tohto zariadenia zaisťujú najlepšiu ochranu aj pre tie najcitlivejšie elektronické zariadenia. Prídavné funkcie, ako dostatočný počet výstupných zásuviek, dva a polmetrový napájací kábel, rozdeľovač telefónnej linky, bezpečnostné kryty zásuviek, stavový indikátor preťaženia, usporiadanie káblov, celožitovná záruka ochrany zariadení a ďalšie, robia z toho výrobku jeden z najkompletnejších ponúkaných systémov na ochranu proti prepätiu.

  Výhody

  Pohodlie

  • Zakladač na káble s možnosťou otočenia o 180° - Kábel s možnosťou otáčania v rozsahu 180° s uvoľnovacím držiakom poskytuje flexibilné polohovanie zariadenia SurgeArrest a vedenie kábla.
  • Vzdialenosť medzi transformátorovými blokmi - Zapájajte rozmerné transformátory bez toho, aby zakrývali susedné zásuvky.

  Bezpečnosť

  • Nastaviteľná správa káblov - Slúži na prehľadné uloženie káblov.
  • Ochrana pred katastrofickou udalosťou - Prvky systému SurgeArrest, ako sú napríklad varistory a tepelné poistky, zabezpečujú okamžitú reakciu na zásah blesku alebo poruchy v kabeláži. Ak sa niektorý ochranný prvok poškodí rázovým napätím alebo prepätím, nemôže sa nadbytočné napájanie dostať k vašim zariadeniam. Na rozdiel od výrobkov APC, väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu.
  • Správa káblov - Pomáha usporiadať napájacie káble.
  • Režim zabezpečenia pred zlyhaním - Väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení ich obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu. Systém APC SurgeArrest je odolný proti zlyhaniu, pretože v prípade porušenia obvodu systému APC SurgeArrest systém odpojí zariadenie od zdroja napájania, takže sa k vášmu zariadeniu nemôže dostať žiadne škodlivé prepätie.
  • Indikátor preťaženia - Kontrolka sa rozsvieti v prípade, že pripojené zariadenia odoberajú viac prúdu, ako je kapacita jednotky. Situáciu vyriešite odpojením menej dôležitých zariadení.
  • Bezpečnostné uzávery aktivované zástrčkou - Kryty chránia používateľov pred náhodným kontaktom s nepoužívanými zásuvkami.

  Marketingové črty

  • Zakladač na káble s možnosťou otočenia o 180° - Kábel s možnosťou otáčania v rozsahu 180° s uvoľnovacím držiakom poskytuje flexibilné polohovanie zariadenia SurgeArrest a vedenie kábla.
  • Správa káblov - Znižuje neusporiadanosť káblov.
  • Ochrana dátových liniek - Ochrana dátových liniek (Ethernet, koaxiálne a telefónne linky) zaručuje úplnú ochranu vašich zariadení pred výbojmi. Je veľmi dôležité chrániť zariadenie pred „skrytými“ nárazmi prúdu putujúcimi po dátových linkách, pretože môžu byť rovnako ničivé ako rázy v napájacom vedení.
  • Režim zabezpečenia pred zlyhaním - Väčšina ostatných ochrán pred prepätím aj po poškodení ich obvodov naďalej prepúšťa prúd, a vaše zariadenia tak vystavuje ďalšiemu rázovému prepätiu. Systém APC SurgeArrest je odolný proti zlyhaniu, pretože v prípade porušenia obvodu systému APC SurgeArrest systém odpojí zariadenie od zdroja napájania, takže sa k vášmu zariadeniu nemôže dostať žiadne škodlivé prepätie.
  • Osvetlenie a prepäťová ochrana - Na ochranu vašich zariadení pred prepätím a napäťovými špičkami.

  Ochrana

  • Ochrana dátových liniek - Ochrana dátových liniek (Ethernet, koaxiálne a telefónne linky) zaručuje úplnú ochranu vašich zariadení pred výbojmi. Je veľmi dôležité chrániť zariadenie pred „skrytými“ nárazmi prúdu putujúcimi po dátových linkách, pretože môžu byť rovnako ničivé ako rázy v napájacom vedení.
  • IEEE rating prierazného napätia a súlad s normou UL 1449 - Testy inštitútu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) simulujú prepätie 6 000 voltov - podobné priamemu zásahu bleskom. Tento rating udáva nadmerné napätie, ktorému bude vystavené pripojené zariadenia. Čím je hodnota rating

  Gallery