Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Smart-UPS

Inteligentná a efektívna ochrana sieťového napájania, od základnej úrovne po nastaviteľnosť doby prevádzky. Ideálne pre servery, predajné terminály, smerovače, prepínače, rozbočovače a ďalšie sieťové zariadenia.

Vyše 20 miliónov predaných jednotiek - zdroj UPS, na ktorý sa môžete spoľahnúť

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Smart-UPS schneider.label Inteligentná a efektívna ochrana sieťového napájania, od základnej úrovne po nastaviteľnosť doby prevádzky. Ideálne pre servery, predajné terminály, smerovače, prepínače, rozbočovače a ďalšie sieťové zariadenia.
 • Vlastnosti

  Zariadenia Smart-UPS™ sa tešia dôvere miliónov profesionálov z oblasti IT na celom svete, ktorí ich používajú na ochranu zariadení a kritických dát pred nákladnými prerušeniami prevádzky, keďže tieto zdroje spoľahlivo a efektívne zaisťujú napájanie na kvalitatívnej úrovni sieťových rozvodov. Zdroje sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a triedach (základná úroveň, štandardná a rozšírená prevádzka), na takmer každú aplikáciu a každý rozpočet preto existuje optimálny model. Štandardné modely predstavujú celosvetovo najobľúbenejšie zdroje UPS pre podnikové servery, úložiská a sieťové zariadenia a už dlho sa považujú za referenčné zariadenia z hľadiska spoľahlivosti a schopnosti správy. Modely Smart-UPS základnej úrovne predstavujú ekonomickú voľbu pre malé a stredné podniky na zabezpečenie ochrany malých sieťových zariadení, pokladničných (POS) zariadení a serverov základnej úrovne. Modely s rozšíreným prevádzkou môžu využívať externé batériové články na zaistenie dlhej prevádzky na účely napájania kritických serverov, zabezpečovacích a komunikačných systémov v priebehu výpadkov napájania, ktoré môžu trvať aj niekoľko hodín.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Automatické reštartovanie zariadení po vypnutí UPS - Automaticky spúšťa pripojené zariadenia pri obnovení napájania.
  • Zosilnená a upravená automatická a regulácia napätia (AVR) - Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácie pomocou korekcie podmienok nízkeho alebo vysokého napätia bez vybíjania batérie (neplatí pre všetky modely).
  • Inteligentné riadenie batérie - Maximalizuje životnosť, spoľahlivosť a výkon batérie prostredníctvom inteligentného presného nabíjania.
  • Stabilizácia napájania - Poskytuje ochranu pred prepätím pri rázovom prúde, špičkách, bleskoch a ďalších nepravidelnostiach v napájaní.
  • Regulácia nabíjania v závislosti od teploty batérie - Predlžuje životnosť batérie pomocou regulácie nabíjacieho napätia v závislosti od teploty batérie.

  Možnosť riadenia

  • Počuteľné alarmy - Informuje používateľa v prípade, že je jednotka napájaná z batérie, keď je batéria takmer vybitá alebo keď dôjde k preťaženiu.
  • Stavové indikátory LED - Vizuálne indikátory umožňujú rýchly prehľad o stave jednotky a napájania.
  • Spravovateľné cez sieť - Poskytuje vzdialenú správu napájania zdrojov UPS cez sieť.
  • Sériová konektivita - Zabezpečuje správu zdroja UPS cez sériový port.
  • Pripojenie USB - Umožňuje správu zdrojov UPS cez port USB (neplatí pre všetky modely).

  Prispôsobiteľnosť

  • Nastaviteľná citlivosť napätia - Poskytuje možnosť nastaviť jednotku UPS na optimálny výkon v prostredí so špecifickým napájaním alebo generátormi.
  • Nastaviteľné body prenosu napätia - Maximalizuje efektívnu životnosť batérií rozšírením povoleného rozsahu vstupného napätia alebo prísnejšou reguláciou výstupného napätia.

  Prevádzkyschopnosť

  • Notifikácia zlyhania batérie - Poskytuje analýzu porúch batérií v rámci včasného varovania a umožňuje tak včasnú preventívnu údržbu
  • Batérie, ktoré je možné vymeniť za chodu - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny batérií
  • Prediktívne upozorňovanie na poruchy - Poskytuje analýzu problémov s včasným varovaním, čo umožňuje proaktívnu výmenu súčiastok.
  • Nastaviteľné ističe - Umožňuje rýchle zotavenie sa z udalostí preťaženia.
  • Batérie vymeniteľné používateľom - Zvyšuje prevádzkovú dostupnosť vďaka tomu, že vyškolený používateľ môže vykonať rozšírenie a výmenu batérií, a skrátiť tak stredný čas opravy (Mean Time to Repair - MTTR)

  Bezpečnosť

  • Schválené bezpečnostnou agentúrou - Prináša istotu, že výrobok bol testovaný a schválený na bezpečnú prevádzku s pripojeným zariadením poskytovateľa služieb a v rámci určeného prostredia.

  Gallery