Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Symmetra

On-line ochrana napájania s vysokou hustotou, dvojitou konverziou, redundanciou a škálovaním

Prvá jednotka UPS s redundanciou a škálovateľnosťou v rámci jedného rámu.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Symmetra
 • Vlastnosti

  Zariadenie Symmetra využíva modulárnu redundantnú architektúru, ktorá umožňuje škálovať napájanie a čas prevádzky súbežne s tým, ako rastú nároky aplikácie na výkon alebo vyšší stupeň dostupnosti, a tak zabezpečuje maximálny stupeň kontinuity činnosti zákazníka. Integrovaná sieťová správa umožňuje aktualizovať stav fungovania UPS a zisťovať podmienky prostredia v reálnom čase. Napájanie, batérie a inteligentné moduly, ktoré môže používateľ meniť za prevádzky, umožňujú krátky čas chodu MTTR a bezproblémové servisné zásahy. Modulárny dizajn zariadenia Symmetra zabezpečuje redundantné napájanie v jednej skrini pre kritické aplikácie v serverovniach a sieťových skriniach.

  Výhody

  Dostupnosť
  • Inteligentné moduly vymeniteľné počas prevádzky - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny napájacieho modulu.
  • Redundant Intelligence Modules - Poskytuje vyššiu dostupnosť pre zariadenia pripojené k jednotke UPS vďaka zaisteniu redundantných komunikačných kanálov pre kritické funkcie UPS.
  • Konfiguurovateľné na N + 1 internú redundanciu - Zabezpečuje vysokú dostupnosť pomocou redundancie, pretože umožňuje konfiguráciu s jedným napájacím modulom navyše, než je potrebné na napájanie pripojených zariadení.
  • Modulárny dizajn - Umožňuje rýchlu servisovateľnosť a nízke nároky na údržbu vďaka modulom s automatickou diagnostikou a možnosťou výmeny na pracovisku.
  • Napájacie moduly v paralelnom zapojení - Prináša vyššiu dostupnosť vďaka redundantným batériám.
  • Napájacie moduly v paralelnom zapojení - Zvyšuje dostupnosť vďaka možnosti okamžitého a bezproblémového zotavenia sa pri zlyhaní niektorého z modulov.
  • Batérie, ktoré je možné vymeniť za chodu - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny batérií
  • Napájacie moduly vymeniteľné počas prevádzky - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny napájacieho modulu.
  • Automatické reštartovanie zariadení po vypnutí UPS - Automaticky spúšťa pripojené zariadenia pri obnovení napájania.
  • Automatické interné premostenie - Dodáva napájanie pre pripojené zariadenia v prípade poruchy alebo preťaženia jednotky UPS.
  Možnosť riadenia
  • Inteligentné riadenie batérie - Maximalizuje životnosť, spoľahlivosť a výkon batérie prostredníctvom inteligentného presného nabíjania.
  • Displej LCD - Alfanumerický displej, na ktorom sa zobrazujú parametre systému a alarmy.
  • Kompatibilita s nástrojom InfraStruXure Manager - Umožňuje centralizovanú správu pomocou nástroja APC InfraStruXure Manager.
  • Spravovateľné cez sieť - Poskytuje vzdialenú správu napájania zdrojov UPS cez sieť.
  • SmartSlot - Možnosť nastavenia funkcií jednotky UPS pomocou kariet na správu.
  • Externé batérie s možnosťou správy - Znižuje nároky na preventívnu údržbu vďaka monitorovaniu podmienok a stavu externých batérií a ich očakávanej doby chodu.
  Ochrana
  • Kompatibilné s generátorom - Zabezpečuje čisté a nepretržité napájanie pre záťaže v prípade dlhšieho výpadku napájania
  • Kompenzácia účinníka vstupného napájania - Minimalizuje náklady na inštaláciu vďaka možnosti použiť menšie generátory a kabeláž.
  • Frekvenčná a napäťová stabilita - Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácií pomocou korekcie nesprávnej frekvencie bez vybíjania batérie.
  • Stabilizácia napájania - Poskytuje ochranu pred prepätím pri rázovom prúde, špičkách, bleskoch a ďalších nepravidelnostiach v napájaní.
  • Schválené bezpečnostnou agentúrou - Prináša istotu, že výrobok bol testovaný a schválený na bezpečnú prevádzku s pripojeným zariadením poskytovateľa služieb a v rámci určeného prostredia.
  • Nastaviteľné ističe - Umožňuje rýchle zotavenie sa z udalostí preťaženia.
  • Možnosť studeného štartu - Poskytuje prechodné napájanie z batérií, keď nie je k dispozícii sieťové napájanie.
  Prevádzkyschopnosť
  • Počuteľné alarmy - Informuje používateľa v prípade, že je jednotka napájaná z batérie, keď je batéria takmer vybitá alebo keď dôjde k preťaženiu.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastné testovanie batérie zaisťuje včasné rozpoznanie nevyhnutnej výmeny batérie.
  • Predictive failure notification. - Poskytuje analýzu problémov s včasným varovaním, čo umožňuje proaktívnu výmenu súčiastok.
  • Oznámenie o odpojení batérie - Vydáva výstražný signál, ak nie je k dispozícii batéria ako záložný zdroj napájania.
  • Batérie vymeniteľné používateľom - Zvyšuje prevádzkovú dostupnosť vďaka tomu, že vyškolený používateľ môže vykonať rozšírenie a výmenu batérií, a skrátiť tak stredný čas opravy (Mean Time to Repair - MTTR)
  • Napájacie moduly vymeniteľné používateľom - Umožňuje jednoduchý upgrade a výmenu napájacích modulov.
  • Inteligentné moduly vymeniteľné používateľom - Umožňuje jednoduché vykonávanie upgradov a výmen inteligentných modulov.
  marketing features
  • Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available . - Network grade power conditioning protects from damaging surges and disruptive noise. The double conversion architecture provides tight voltage regulation, frequency regulation ,and zero transfer time to battery during power events.
  • Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - Safety agency tested and approved means that you can deploy Symmetra with confidence that they meet or exceed the industry’s most rigorous standards.
  • Save time with easy and convenient remote accessibility. - Network manageable via serial, USB or optional Ethernet. Includes Powerchute® Network Shutdown Software for convenient monitoring and control, safe operating system shutdown, and innovative energy management capabilities.
  • Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management . - Intelligent battery management, pioneered by APC, maximizes battery performance and life through intelligent, precision temperature compensated charging. Automatic self tests insure battery reliability and warn customers in advance of battery replacement. Convenient, easy to connect, hot-swappable battery modules provide battery replacement without powering down.
  • Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance. - Symmetra LX’s redundant N+1 architecture enables the unit to withstand a failures of an intelligence module, battery or power module. Modules are easily replaceable in the field. Customers can add additional power modules or batteries after initial equipment purchase to accommodate loads of up to 16 kVA.
  scalability
  • Škálovateľný čas prevádzky - V prípade potreby umožňuje rýchlo zvýšiť požadovaný čas chodu.
  • Škálovateľná kapacita napájania - Znižuje aktuálne náklady na predimenzovanie systému UPS vďaka možnosti rýchlej budúcej inovácie na rovnakom pôdoryse.
  • Programovateľná frekvencia - Zaisťuje kompatibilitu s rôznymi vstupnými frekvenciami.
  • Panel na rozvod napájania s možnosťou výmeny na pracovisku - Zabezpečuje kompatibilitu so zariadeniami s odlišnými typmi zástrčiek.
  • Externé batérie typu plug and play - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie všetkých zariadení a predlžuje čas chodu jednotky UPS.