Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Symmetra

On-line ochrana napájania s vysokou hustotou, dvojitou konverziou, redundanciou a škálovaním

Prvá jednotka UPS s redundanciou a škálovateľnosťou v rámci jedného rámu.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Symmetra schneider.label On-line ochrana napájania s vysokou hustotou, dvojitou konverziou, redundanciou a škálovaním
 • Vlastnosti

  Zariadenie Symmetra využíva modulárnu redundantnú architektúru, ktorá umožňuje škálovať napájanie a čas prevádzky súbežne s tým, ako rastú nároky aplikácie na výkon alebo vyšší stupeň dostupnosti, a tak zabezpečuje maximálny stupeň kontinuity činnosti zákazníka. Integrovaná sieťová správa umožňuje aktualizovať stav fungovania UPS a zisťovať podmienky prostredia v reálnom čase. Napájanie, batérie a inteligentné moduly, ktoré môže používateľ meniť za prevádzky, umožňujú krátky čas chodu MTTR a bezproblémové servisné zásahy. Modulárny dizajn zariadenia Symmetra zabezpečuje redundantné napájanie v jednej skrini pre kritické aplikácie v serverovniach a sieťových skriniach.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Konfiguurovateľné na N + 1 internú redundanciu - Zabezpečuje vysokú dostupnosť pomocou redundancie, pretože umožňuje konfiguráciu s jedným napájacím modulom navyše, než je potrebné na napájanie pripojených zariadení.
  • Inteligentné moduly vymeniteľné počas prevádzky - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny napájacieho modulu.
  • Napájacie moduly vymeniteľné počas prevádzky - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie chránených zariadení počas výmeny napájacieho modulu.
  • Modulárny dizajn - Umožňuje rýchlu servisovateľnosť a nízke nároky na údržbu vďaka modulom s automatickou diagnostikou a možnosťou výmeny na pracovisku.
  • Redundantné inteligentné moduly - Poskytuje vyššiu dostupnosť pre zariadenia pripojené k jednotke UPS vďaka zaisteniu redundantných komunikačných kanálov pre kritické funkcie UPS.

  Nastaviteľnosť

  • Panel na rozvod napájania s možnosťou výmeny na pracovisku - Zabezpečuje kompatibilitu so zariadeniami s odlišnými typmi zástrčiek.
  • Externé batérie typu plug and play - Poskytuje čisté a nepretržité napájanie všetkých zariadení a predlžuje čas chodu jednotky UPS.
  • Programovateľná frekvencia - Zaisťuje kompatibilitu s rôznymi vstupnými frekvenciami.
  • Škálovateľná kapacita napájania - Znižuje aktuálne náklady na predimenzovanie systému UPS vďaka možnosti rýchlej budúcej inovácie na rovnakom pôdoryse.
  • Škálovateľný čas prevádzky - V prípade potreby umožňuje rýchlo zvýšiť požadovaný čas chodu.

  Možnosť riadenia

  • Kompatibilita s nástrojom InfraStruXure Manager - Umožňuje centralizovanú správu pomocou nástroja APC InfraStruXure Manager.
  • Inteligentné riadenie batérie - Maximalizuje životnosť, spoľahlivosť a výkon batérie prostredníctvom inteligentného presného nabíjania.
  • Displej LCD - Alfanumerický displej, na ktorom sa zobrazujú parametre systému a alarmy.
  • Externé batérie s možnosťou správy - Znižuje nároky na preventívnu údržbu vďaka monitorovaniu podmienok a stavu externých batérií a ich očakávanej doby chodu.
  • Spravovateľné cez sieť - Poskytuje vzdialenú správu napájania zdrojov UPS cez sieť.

  Prevádzkyschopnosť

  • Počuteľné alarmy - Informuje používateľa v prípade, že je jednotka napájaná z batérie, keď je batéria takmer vybitá alebo keď dôjde k preťaženiu.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastné testovanie batérie zaisťuje včasné rozpoznanie nevyhnutnej výmeny batérie.
  • Prediktívne upozorňovanie na poruchy - Poskytuje analýzu problémov s včasným varovaním, čo umožňuje proaktívnu výmenu súčiastok.
  • Inteligentné moduly vymeniteľné používateľom - Umožňuje jednoduché vykonávanie upgradov a výmen inteligentných modulov.
  • Napájacie moduly vymeniteľné používateľom - Umožňuje jednoduchý upgrade a výmenu napájacích modulov.

  Ochrana

  • Možnosť studeného štartu - Poskytuje prechodné napájanie z batérií, keď nie je k dispozícii sieťové napájanie.
  • Frekvenčná a napäťová stabilita - Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácií pomocou korekcie nesprávnej frekvencie bez vybíjania batérie.
  • Kompatibilné s generátorom - Zabezpečuje čisté a nepretržité napájanie pre záťaže v prípade dlhšieho výpadku napájania
  • Ko

  Gallery