Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Správa batérií

Inteligentné nabíjanie a vzdialená správa batérií v stacionárnych jednotkách UPS.

So systémom správy nabíjania batérií spoločnosti APC vám nikdy nedôjde energia.

Správa batérií schneider.label Inteligentné nabíjanie a vzdialená správa batérií v stacionárnych jednotkách UPS.
 • Vlastnosti

  Systém správy batérií APC zaručuje optimálne dobíjanie batérií a ich pripravenosť na použitie. Tento systém 1U s možnosťou montáže do stojana a prístupný prostredníctvom prehliadača kombinuje možnosti monitorovanie batérií a ich testovanie s individuálnym nabíjaním batérií na účely maximalizácie výkonu batérie. Integrácia do preferovaného systému správy budov alebo použitie webového prehliadača poskytuje možnosť sledovania funkčnosti a stavu batérií. Odstraňujte problémy s batériami skôr, než začnú vplývať na dostupnosť systémov.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Detekcia poruchy batérie - Monitoruje zmeny teploty v miestnosti a stav jednotlivých batérií a včas odhaľuje teplotné výkyvy spôsobené zoskratovanými článkami, otvoreným obvodom alebo defektnou batériou.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Nabíjanie jednotlivých batérií - Prídavné individuálne nabíjanie zabezpečuje plné nabitie každej batérie a pomáha zamedziť predčasnému opotrebovávaniu vplyvom prebíjania.
  • Monitorovanie individuálnych batérií - Monitorovanie napätia a prúdu zaisťuje, že jednotlivé batérie sú pripravené na použitie, a zamedzuje zbytočnej výmene.

  Možnosť riadenia

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z ktoréhokoľvek počítača v sieti bez nutnosti inštalácie softvéru.
  • Integrácia systému správy budov - Pomocou zasielanie výstrah a dátových značiek umožňuje správu kritickej infraštruktúry v budove z jedného systému.
  • Protokolovanie dát - Rozpoznajte problematické trendy skôr, než dôjde k ich eskalácii alebo si vyexportujte záznamov údajov na ďalšiu analýzu.
  • Protokolovanie udalostí - Pomocou denníka udalostí identifikujete časy a postupnosť udalostí vedúcich k incidentu.
  • Telnet riadenie - Umožňuje vzdialenú správu batérií pomocou relácií Telnet alebo SSH.

  Marketingové črty

  • Detekcia poruchy batérie - Monitoruje zmeny teploty v miestnosti a stav jednotlivých batérií a včas odhaľuje teplotné výkyvy spôsobené zoskratovanými článkami, otvoreným obvodom alebo defektnou batériou.
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Nabíjanie jednotlivých batérií - Prídavné individuálne nabíjanie zabezpečuje plné nabitie každej batérie a pomáha zamedziť predčasnému opotrebovávaniu vplyvom prebíjania.
  • Monitorovanie individuálnych batérií - Monitorovanie napätia a prúdu zaisťuje, že jednotlivé batérie sú pripravené na použitie, a zamedzuje zbytočnej výmene.

  Kompatibilita

  • Kompatibilita batérií - Články VRLA alebo typu wet cell 2-, 4-,8- alebo 12-voltové batérie
   Nikel-kadmiové 1,2 alebo 2,4-voltové batérie (AP9921X)

  Ochrana

  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Len na čítanie - Spoločné využívanie prístupu bez rizika neoprávnených zmien konfigurácie.

  Gallery