Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PowerChute podnikateľská verzia

Správa UPS, bezpečné vypnutie systému a softvér na energetickú správu až pre 25 serverov a pracovných staníc využívajúcich vyhradené sériové pripojenie alebo rozhranie USB.

Ochrana poskytnutá miliónom zákazníkov - „S nainštalovanou súpravou PowerChute Business Edition akoby k výpadku nikdy nedošlo.“ Richard Verry, Systems Administrator & Software Engineer, The Children fts Institute.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
PowerChute podnikateľská verzia
 • Vlastnosti

  Softvér PowerChute Business Edition zabezpečuje správu jednotiek UPS, bezpečné vypínanie systému a inovatívne možnosti správy energie. V prípade dlhodobého výpadku napájania zaistí šetrné bezobslužné vypnutie systému, ochranu dát a rýchle zotavenie sa po obnovení napájania. Správy o energetických nákladoch a emisiách CO2 umožňujú lepšie pochopiť štruktúru energie odoberanej vybavením IT a následne zvýšiť efektivitu využitia tejto energie. Vysokohodnotné správy o vyhodnotení rizík odhaľujú potenciálne ohrozenie dostupnosti, zatiaľ čo funkcie rozšírenej analýzy pomáhajú pri identifikácii príčin potenciálnych problémov súvisiacich s jednotkami UPS a napájaním ešte skôr, než tieto problémy nastanú, čím je zaručené zdravie systému.

  Výhody

  Kompatibilita
  • Kompatibilita s biznis edíciou OS PowerChute - Tento softvér podporuje viaceré operačné systémy a procesory. Ak chcete získať bližšie informácie, kliknite, prosím,
   sem.
  • Integrácia protokolovania systémových udalostí - Zaznamenáva udalosti do denníkov udalostí operačného systému Windows
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Kábel komunikačného rozhrania počítača - UPS kábel zabezpečuje vyhradené sériové/USB spojenie medzi zdrojmi UPS a servermi, a to nezávisle od siete.
  Možnosť riadenia
  • Spustiť príkazový riadok - Spustite príkazový súbor v rámci sekvencie pri vypínaní siete alebo jej spúšťaní.
  • Protokolovanie udalostí - Pomocou denníka udalostí identifikujete časy a postupnosť udalostí vedúcich k incidentu.
  • Protokolovanie dát - Rozpoznajte problematické trendy skôr, než dôjde k ich eskalácii alebo si vyexportujte záznamov údajov na ďalšiu analýzu.
  • Notifikácia - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Inteligentné riadenie batérie - Dátum výmeny batérie a číslo náhradnej súpravy batérií je k dispozícii v softvérovom používateľskom rozhraní, ktoré umožňuje bezproblémovú on-line objednávku náhradnej súpravy batérií.
  • Viacnásobné riadenie inteligentných UPS - Vlastné prispôsobenie prehľadového stavu UPS na centrálne zobrazovanie parametrov, ako je napríklad dátum výmeny batérie a zostávajúci čas.
  Ochrana
  • Odľahčenie siete - Vypínaním vybraných skupín zásuviek vo vopred určenom poradí je možné znížiť záťaž odpojením menej dôležitých zariadení a ušetriť čas prevádzky (jednotky UPS s prepínanými skupinami zásuviek).
  • Sekvenčné vypínanie a reštartovanie siete - Nastaviteľné sieťové vypínanie a poradie zapínania pripojených serverov a zdrojov UPS.
  • Možnosť plánovania - Stanovte si vlastný plán vypnutia a reštartovania pripojených zariadení a zdrojov UPS
  • Vypnutie operačného systému - Zabraňuje možnému poškodeniu dát, pretože v prípade dlhšieho výpadku elektrickej energie alebo problému s napájaním počítača postupne vypne operačný systém aj bez prítomnosti obsluhy.
  • Riadenie výstupnej skupiny - Vypínajte/zapínajte, reštartujte alebo odpájajte vybrané skupiny zásuviek a predchádzajte tak potrebe vysielať technikov na vzdialené miesta (platí pre zdroje UPS s prepínaním skupín zásuviek).
  Pohodlie
  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Sprievodca prvým nastavením - Ponúka jednoduchú konfiguráciu a zaisťuje ochranu zariadení IT v čo najkratšom čase
  • Zabezpečená komunikácia - Zabezpečený prístup na Internet prostredníctvom protokolu HTTPS, ktorý je východiskovo nastavený, zaisťuje, že do komunikácie medzi zariadením a klientskym rozhraním nemožno preniknúť.
  • SMTP autentifikácia - Podpora overovania e-mailov pomocou protokolu SMTP (Secure Mail Transfer Protocol)
  Riadenie energie
  • Hlásenie emisií CO2 - Oboznámte sa s faktami o vplyve napájanie vašich chránených zariadení na prostredie.
  • Energetické náklady - Oboznámte sa s faktami o nákladoch na napájanie vašich chránených zariadení.
  • Hlásenie spotreby energie - Zoznámte sa s faktami o využití energie vašimi chránenými zariadeniami.
  • Konfigurovateľné náklady na energie: - Aktualizuje náklady na energiu na základe zmien, a poskytuje tak úplne presné zostavy nákladov na energiu