Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

PowerChute podnikateľská verzia

Správa UPS, bezpečné vypnutie systému a softvér na energetickú správu až pre 25 serverov a pracovných staníc využívajúcich vyhradené sériové pripojenie alebo rozhranie USB.

Ochrana poskytnutá miliónom zákazníkov - „S nainštalovanou súpravou PowerChute Business Edition akoby k výpadku nikdy nedošlo.“ Richard Verry, Systems Administrator & Software Engineer, The Children fts Institute.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
PowerChute podnikateľská verzia schneider.label Správa UPS, bezpečné vypnutie systému a softvér na energetickú správu až pre 25 serverov a pracovných staníc využívajúcich vyhradené sériové pripojenie alebo rozhranie USB.
 • Vlastnosti

  Softvér PowerChute Business Edition zabezpečuje správu jednotiek UPS, bezpečné vypínanie systému a inovatívne možnosti správy energie. V prípade dlhodobého výpadku napájania zaistí šetrné bezobslužné vypnutie systému, ochranu dát a rýchle zotavenie sa po obnovení napájania. Správy o energetických nákladoch a emisiách CO2 umožňujú lepšie pochopiť štruktúru energie odoberanej vybavením IT a následne zvýšiť efektivitu využitia tejto energie. Vysokohodnotné správy o vyhodnotení rizík odhaľujú potenciálne ohrozenie dostupnosti, zatiaľ čo funkcie rozšírenej analýzy pomáhajú pri identifikácii príčin potenciálnych problémov súvisiacich s jednotkami UPS a napájaním ešte skôr, než tieto problémy nastanú, čím je zaručené zdravie systému.

  Výhody

  Pohodlie

  • Sprievodca prvým nastavením - Ponúka jednoduchú konfiguráciu a zaisťuje ochranu zariadení IT v čo najkratšom čase
  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Zabezpečená komunikácia - Zabezpečený prístup na Internet prostredníctvom protokolu HTTPS, ktorý je východiskovo nastavený, zaisťuje, že do komunikácie medzi zariadením a klientskym rozhraním nemožno preniknúť.
  • SMTP autentifikácia - Podpora overovania e-mailov pomocou protokolu SMTP (Secure Mail Transfer Protocol)

  Riadenie energie

  • Hlásenie emisií CO<sub>2</sub> - Oboznámte sa s faktami o vplyve napájanie vašich chránených zariadení na prostredie.
  • Konfigurovateľné náklady na energie: - Aktualizuje náklady na energiu na základe zmien, a poskytuje tak úplne presné zostavy nákladov na energiu
  • Energetické náklady - Oboznámte sa s faktami o nákladoch na napájanie vašich chránených zariadení.
  • Hlásenie spotreby energie - Zoznámte sa s faktami o využití energie vašimi chránenými zariadeniami.

  Možnosť riadenia

  • Protokolovanie dát - Rozpoznajte problematické trendy skôr, než dôjde k ich eskalácii alebo si vyexportujte záznamov údajov na ďalšiu analýzu.
  • Viacnásobné riadenie inteligentných UPS - Vlastné prispôsobenie prehľadového stavu UPS na centrálne zobrazovanie parametrov, ako je napríklad dátum výmeny batérie a zostávajúci čas.
  • Notifikácia - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Inteligentné riadenie batérie - Dátum výmeny batérie a číslo náhradnej súpravy batérií je k dispozícii v softvérovom používateľskom rozhraní, ktoré umožňuje bezproblémovú on-line objednávku náhradnej súpravy batérií.

  Kompatibilita

  • Kábel komunikačného rozhrania počítača - UPS kábel zabezpečuje vyhradené sériové/USB spojenie medzi zdrojmi UPS a servermi, a to nezávisle od siete.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Kompatibilita s biznis edíciou OS PowerChute - Tento softvér podporuje viaceré operačné systémy a procesory. Ak chcete získať bližšie informácie, kliknite, prosím,
   sem.
  • Integrácia protokolovania systémových udalostí - Zaznamenáva udalosti do denníkov udalostí operačného systému Windows

  Ochrana

  • Odľahčenie siete - Vypínaním vybraných skupín zásuviek vo vopred určenom poradí je možné znížiť záťaž odpojením menej dôležitých zariadení a ušetriť čas prevádzky (jednotky UPS s prepínanými skupinami zásuviek).
  • Vypnutie operačného systému - Zabraňuje možnému poškodeniu dát, pretože v prípade dlhšieho výpadku elektrickej energie alebo problému s napájaním počítača postupne vypne operačný systém aj bez prítomnosti obsluhy.
  • Riadenie výstupnej skupiny - Vypínajte/zapínajte, reštartujte alebo odpájajte vybrané skupiny zásuviek a predchádzajte tak potrebe vysielať technikov na vzdialené miesta (platí pre zdroje UPS s prepínaním skupín zásuviek).
  • Možnosť plánovania - Stanovte si vlastný plán vypnutia a reštartovania pripojených zari

  Gallery